Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Jonas Gahr Støre.
INNRØMMELSER: Ap-leder Jonas Gahr Støre innrømmer at vi har kommet altfor kort i arbeidet med å skape likestilling for funksjonshemmede. Nå vil han ha en satsing. (Foto: Pål Laukli, Arbeiderpartiet)

Nytt partiprogram: Arbeiderpartiet sier ja til å utrede CRPD i norsk lov

Arbeiderpartiet ønsker å ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i norsk menneskerettighetslov. Men først vil partiet utrede spørsmålet. Dette er et av punktene i utkastet til nytt partiprogram.

Ivar Kvistum
Publisert 25.09.2020 07:57

I lang tid har funksjonshemmedes organisasjoner krevd at FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) blir tatt inn i norsk menneskerettighetslov, på linje med barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen.

Men regjeringen og de store partiene har sagt nei, noe Norge også har måttet tåle hard kritikk for fra FN.

Men nå setter Arbeiderpartiet døra på gløtt.

I utkastet til nytt partiprogram – som ble presentert fredag 25. september – står det at partiet vil «utrede hvordan FN-konvensjonene for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) kan innlemmes i den norske menneskerettighetsloven».

Ut av usynlighet

– Å inkorporere CRPD i menneskerettighetsloven vil bidra til viktig synliggjøring av en gruppe som i for stor grad er usynliggjort i samfunnet vårt i dag, uttaler partileder Jonas Gahr Støre i en e-post til Handikapnytt.

Å inkorporere CRPD i menneskerettighetsloven vil bidra til viktig synliggjøring av en gruppe som i for stor grad er usynliggjort i samfunnet vårt i dag.

Punktet henger sammen med følgende formulering i programmet:

«Vi vil jobbe for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå sine fulle rettigheter til deltagelse på alle samfunnets arenaer på lik linje med alle andre ved å sikre at FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) realiseres i alle deler av offentlig sektor. Vi vil bygge ned samfunnsbarrierer som står i veien for denne realiseringen, og bidra til større synliggjøring, likestilling og livskvalitet for denne gruppen.»

Skapte frustrasjon

At Arbeiderpartiet til nå har avvist å inkorporere CRPD, har vært en kildre til frustrasjon blant Ap-folk med engasjement for funksjonshemmedes likestillingskamp.

For tidligere stortingsrepresentant Freddy de Ruiter var dette en viktig del av grunnen til at han meldte seg ut og gikk inn i SV.

Og i fjor gikk tre Ap-politikere ut i Handikapnytt med kritikk av eget parti for handikappolitikken. Dråpen var partiets nei til å ta funksjonshemmedes menneskerettigheter inn i norsk lov.

– Det er ufattelig for meg at det bare er SV og Rødt blant partiene som ser at funksjonshemmedes FN-konvensjon må inn i norsk menneskerettslov, mens Arbeiderpartiet tilhører flertallet som sier nei. Hvorfor mener de at funksjonshemmede ikke trenger denne konvensjonen som en del av lovverket, mens kvinner og barn trenger den? sa Oslos tidligere ordfører Ann-Marit Sæbønes til Handikapnytt den gangen.

Siden har hun tatt ledervervet i Arbeiderpartiets egen ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede, oppnevnt av partiets sentralstyre som svar på kritikken.

Les mer: SLIK SKAL AP BLI BEDRE PÅ HANDIKAPPOLITIKK

Støre: – Vi har lyttet

Og Jonas Gahr Støre peker på den samme ressursgruppa når han forklarer hvorfor partiet nå vil ruste opp handikappolitikken.

– Ressursgruppen for mennesker med funksjonsnedsettelser, med kloke og erfarne folk med Ann Marit Sæbønes i spissen, har formidlet sterkt viktigheten av å løfte funksjonshemmedes rettigheter, skriver han.

Betydningen av å inkorporere CRPD er en del av det gruppa har formidlet til partiledelsen.

– Vi har lyttet og legger i partiprogrammet opp til å følge opp dette. Det er retningen, så her har gruppa på vegne av veldig mange fått gjennomslag i programkomiteen, uttaler han.

Oppdatering, 1. oktober 2020. Les hva ressursgruppas leder Ann-Marit Sæbønes mener om programfestingen av CRPD: – ET GJENNOMSLAG I KAMPEN FOR FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER

Grundig vurdering

Behovet for å utrede først begrunner han slik:

– Så vil vi være grundige og utrede måten dette kan gjøres på. Det som er klart er at Norge skal være forpliktet til å følge konvensjonens mål og bestemmelser. Arbeidet for å sikre dette må vi legge stor vekt på.

Den «aller viktigste leveransen» fra politikerne er likevel å lykkes med å bygge ned barrierer for samfunnsdeltakelse.

– Der har vi kommet altfor kort. Det gjelder bolig, arbeid, utdanning – ja, hele samfunnets utforming! Men det gjelder også det grunnleggende synet på funksjonsnedsettelser. Vi skal skape et samfunn for alle, der det ikke er snakk om å bygge en parallell vei, men én felles og lik vei mot deltakelse på alle samfunnets arenaer. Det er der nøkkelen til god livskvalitet ligger, skriver Jonas Gahr Støre til Handikapnytt.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

SV er klar allerede

Arbeiderpartiets allierte foran neste stortingsvalg, SV, har for lengst konkludert i det spørsmålet som Ap nå ønsker å få utredet.

SV har flere ganger fremmet forslag og blitt nedstemt i Stortinget om å ta CRPD inn i menneskerettsloven, senest i forbindelse med kultur- og likestillingsminister Abid Rajas likestillingspolitiske redegjørelse i Stortinget i april.

Les mer: SV GJENTOK MENNESKERETTSKRAV FOR FUNKSJONSHEMMEDE


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.