Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av skilt med Navs logo på en vegg.
NAV-SKANDALEN: Flere tusen kan ha blitt rammet av feilen i Navs tolkning av regelverk knyttet til utbetalinger i utlandet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Fikk arbeidsavklaringspenger – havnet i fengsel

En mann fra Vestfold sier til VG at han håper han er blant de rammede i Nav-skandalen. I 2016 fikk han over to måneder i fengsel for trygdesvindel. Trygdeekspert frykter at flere tusen kan være rammet.

Av Handikapnytt
Publisert 29.10.2019 08:34

(NTB:) Mannen ble dømt til 75 dagers fengsel etter å ha fått utbetalt arbeidsavklaringspenger fra Nav samtidig som han i perioder oppholdt seg i Spania. Soningen skjedde over ett år etter at han hadde tilbakebetalt godt over 300.000 kroner til Nav, skriver VG.

– Jeg satt inne i to måneder. Det var traumatisk for en mann på over 60 år, sier mannen til avisen.

Mannen håper han er en av de minst 48 menneskene som er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Alt fordi Nav siden EUs nye trygderegler ble del av norsk lov i 2012, ikke har praktisert dem riktig.

Les også: HAUGLIE: TRYGDEMOTTAKERE URIKTIG DØMT TIL FENGSEL

Uforbeholden tilståelse

VG kan ikke slå fast om Vestfold-mannen er en av de rammede, men to advokater har gått gjennom dommen hans på forespørsel fra avisen, og de sier at han kan være blant dem.

Mannen fra Vestfold ga en uforbeholden tilståelse i et rettsmøte. I dommen mot mannen står det at han har «handlet grovt uaktsomt og med vinnings hensikt».

Han sier han tilsto fordi politiet anbefalte han å gjøre det. Han sier han kom til møtet uten en advokat fordi han ikke hadde penger til å engasjere en.

Den dømte Vestfold-mannen sier han vil kreve erstatning, både for summen som ble innbetalt og for fengselsoppholdet.

Ekspert: Flere tusen kan være rammet

Langt flere personer enn det som hittil er kjent, kan være rammet av Navs feiltolkning av trygdereglene, ifølge trygdeekspert.

Mandag opplyste Nav og Arbeids- og sosialdepartementet at rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

– Det kan være veldig mange saker hvor det ikke er blitt en straffesak, hvor man likevel har krevd penger tilbake urettmessig, og det vil dreie seg om flere tusen saker, sier trygdeekspert Olav Lægreid til Dagbladet.

Han mener 2.400 saker høres altfor lavt ut og antyder at vi foreløpig bare har sett toppen av et isfjell.

– Bare Trygderetten har behandlet 250 saker siden 2012, hvor en stor andel trolig kan spores tilbake til opphold i EØS-land. Da kan du si at det er ti ganger så mange i Nav klageinstans, og det er bare cirka 10 prosent som klager i utgangspunktet, forklarer Lægreid.

Kan ha krav på kompensasjon

Ofrene i Nav-skandalen er folk som er bosatt i Norge og har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger mens de har oppholdt seg i andre europeiske land.

En gjenopptakelseskommisjon skal gå gjennom sakene for å renvaske dem som er uskyldig dømt.

På en pressekonferanse mandag opplyste riksadvokat Tor-Aksel Busch at det kan være grunnlag for erstatningskrav. Nav opplyser også at de som er rammet av at regelverket er tolket feil, kan ha krav på kompensasjon.

Støre: – En skandale

Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer kraftig på at minst 36 personer er stemplet som svindlere og dømt til fengsel, fordi Nav har tolket trygdereglene feil.

– Saken om at flere titalls mennesker er uriktig dømt for trygdesvindel, er en skandale, sier Støre i en uttalelse på Facebook.

– Uskyldige mennesker har fått livet snudd på hodet – mange er dømt til fengselsstraff, enda flere har mistet støtte de etter regelverket skulle ha fått, legger han til.

Mandag ble det kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. Rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

– Det er helt grunnleggende for tilliten til rettsstaten at det ryddes opp i dette. Vi forventer at regjeringen og Nav deler all informasjon om hvordan dette kunne skje, og at Stortinget får en grundig gjennomgang av saken. Og like viktig: Alle som er rammet, må få oppreising og en dyp beklagelse, sier Støre.

Dette har skjedd

Her er en oversikt over saken slik den har utviklet seg fra 2012:

  • 2012: EUs nye trygderegler (trygdeforordning) blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene.
  • Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Sakene blir sendt tilbake til Nav. Nav endrer ikke praksis.
  • Desember 2018: Trygderetten varsler Nav klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.
  • 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken.
  • Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land.
  • Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid. På et tidspunkt etter dette beslutter Nav å vurdere praksis for alle midlertidige opphold i et annet europeisk land og gjennomgå tidligere saker.
  • Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.
  • 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.
  • Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.