Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Elin J. Langdahl.
BEKYMRET: – I utgangspunktet er jeg positiv til at skolene åpner igjen. Men det må ikke gå på bekostning av barn med funksjonsnedsettelser. De må få den undervisningen de trenger og som de har krav på, sier Elin J. Langdahl i HBF. (Foto: Morten Broks, HBF)

Foreldreundersøkelse: Skoletilbudet svikter for åtte av ti barn

85 prosent av foreldrene i en ny undersøkelse sier at det spesialpedagogiske tilbudet til deres funksjonshemmede barn har sviktet under koronakrisen. Nå går flere organisasjoner sammen om å kreve en krisepakke.

Ivar Kvistum
Publisert 08.05.2020 13:37

Det er Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) som har gjennomført en spørreundersøkelse i familier med funksjonshemmede barn.

– En alarmerende høy andel barn og familier får ikke den hjelpen de har behov for, sier leder i HBF, Elin J. Langdahl.

Hun peker særlig på følgende funn i undersøkelsen:

 • Det har tatt tid å få tilbud på plass og mange har fortsatt ikke fått tilbud.
 • Kommunene oppleves i stor grad som lite tilgjengelige for familiene.
 • Familiene rapporterer om at de er slitne.

Strengere enn nødvendig

– Mange kommuner har tolket retningslinjene fra myndighetene strengere enn nødvendig. I flere tilfeller ser vi at smittevernhensynet trumfer familiers muligheter til å få nødvendig avlastning, sier Langdahl.

– I undersøkelsen forteller mange at behovet for avlastning er like stort, om ikke større, under en slik situasjon som landet er i nå. Dette viser hvor sårbart systemet er, med tanke på det å respondere raskt mot familier med de største behovene for hjelp og tilrettelegging, legger hun til.

Får ikke spesialpedagogikk

HBFs undersøkelse har rettet seg mot foreldre til barn med spesialpedagogiske behov i skole og barnehage.

Av de 549 som har svart, sier 488 at det er behov for spesialpedagogiske tiltak i forbindelse med hjemmesituasjonen under pandemien.

Men mindre enn 40 prosent av disse sier de har fått et slikt tilbud. Og bare 10 prosent av de som har fått et tilbud, sier at det spesialpedagogiske opplegget i stor grad har fungert.

Undersøkelsen konkluderer derfor med at cirka 85 prosent av dem som har svart at det er behov for tiltak i hjemmesituasjonen, enten ikke har fått noe spesialpedagogisk tilbud, eller så har ikke tilbudet fungert.

Skoleåpning løser ikke alt

Regjeringen har varslet at skolene kan åpne igjen fra neste uke. Men Elin J. Langdahl tviler på at det i seg selv vil løse problemene som avdekkes i undersøkelsen.

Hun frykter at behovene til barna som trenger spesialpedagogikk, vil bli prioritert ned når skolene skal løse vanskelige logistikkutfordringer knyttet til smittevern.

– Frykten er at de velger å ta ut assistenter og spesialpedagoger for å løse problemene for flertallet, sier hun.

Frykten er at de velger å ta ut assistenter og spesialpedagoger for å løse problemene for flertallet.

Fortsatt vil det også være slik at mange barn med funksjonsnedsettelser vil måtte være hjemme, fordi de tilhører risikogruppen for alvorlig sykdom ved koronasmitte. Langdahl mener rektorene må bli mer bevisst sitt ansvar for å sørge for et godt opplæringstilbud for denne gruppen barn.

Hun opplyser at det finnes barn med funksjonsnedsettelser som ikke har fått noe undervisningstilbud i det hele tatt under koronakrisen.

– I utgangspunktet er jeg positiv til at skolene åpner igjen. Men det må ikke gå på bekostning av barn med funksjonsnedsettelser. De må få den undervisningen de trenger og som de har krav på, sier hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Spesialpedagogisk tiltakspakke

Handikappede Barns Foreldreforening er en av flere organisasjoner som nå står sammen om å kreve en tiltakspakke for å sikre opplæringsrett for elever med tilretteleggingsbehov.

De øvrige bak oppropet er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Cerebral Parese-foreningen, Fellesorganisasjonen (FO) , Unge funksjonshemmede og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

11 krav

Kravene de fremmer sammen, er formulert i følgende 11 punkter:

 1. Skolene må få oversikt over hvem som ikke kan nyttiggjøre seg av digital undervisning og som ikke får tilstrekkelig undervisning. Det må også kartlegges hvem som kan gis skoleundervisning eller hjemmeundervisning fysisk og digitalt ved hjelp av ekstra ressurser.
 2. Kunnskapsdepartementet må kartlegge hvordan rettighetene i opplæringsloven, samt vedtak om spesialundervisning og tilrettelagt undervisning følges opp.
 3. Skolene må gå i dialog med foreldre og pårørende for å finne løsninger på enkeltelevenes opplærings- og omsorgsbehov. Dette kan for eksempel være ekstra personell, ASK eller andre hjelpemidler.
 4. Regjeringen må komme med nasjonale retningslinjer for prioritering av elever med behov for spesialundervisning uavhengig av tilgjengelige lærerressurser.
 5. Kommunene må få en særskilt plikt til å sikre gode overganger mellom skolenivå, samt mellom skole og arbeid.
 6. Kommunene må åpne for bruk av sisteårsstudenter ved for eksempel vernepleier- og lærerstudiet ved mangel på ressurspersoner.
 7. Skolene må ta i bruk støttetjenester som Statped og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for praktisk veiledning og gi utvidet rett til hjemmeundervisning med lærer, brukerstyrt personlig assistent (BPA) eller spesialpedagog.
 8. Ressurser til undervisning eller oppfølging av elever må ikke omdisponeres til gjennomføring av smittevernstiltak.
 9. Foreldre som har fått undervisningsansvar for barn over 18 år må gis omsorgsdager for å slippe å måtte ta permisjon uten lønn eller ferie for å ivareta barnets undervisnings- og omsorgsbehov.
 10. Kommunen må sikre at manglende opplæringstilbud blir kompensert med ekstra undervisning. Barnets rett til timetall gjelder fortsatt.
 11. Kommunenes økte utgifter knyttet til universell utforming og bemanning må kompenseres av staten for å sikre at trang kommuneøkonomi ikke fører til brudd etter opplæringsloven.

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.