Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Frank Aleksander Bræin.
VIL LÆRE: Frank Aleksander Bræin leder Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Organisasjonen vil ha mer kunnskap om tilrettelegging for funksjonshemmede. (Foto: Jonas Ohlgren Østvik)

Fremtidens lærere vil lære mer om tilrettelegging for funksjonshemmede

Lærerstudentene mener de trenger mer kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for elever med fysiske funksjonsnedsettelser og krever at temaet må inn i utdannelsen.

Av Ivar Kvistum
Publisert 31.07.2019 09:38

Om lag 20.000 lærer- og pedagogstudenter er medlemmer i organisasjonen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Nå har organisasjonens landsmøte vedtatt å kreve at utdanningen må gi fremtidens lærere mer kunnskap om hvordan de kan legge til rette for funksjonshemmede elever.

«De fleste av oss vil komme til å møte barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser, uten å vite hvordan man skal håndtere utfordrende situasjoner. Vi trenger å få grunnleggende opplæring i enkle løsninger på vanlige problemer som oppstår, samt vite hvor man kan gå for å få hjelp i disse situasjonene», heter det i resolusjonen som ble vedtatt på landsmøtet.

Studentene krever at all lærerutdanning gir undervisning om tilrettelegging for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser, og at de gir informasjon om ressursene man kan bruke for å undervise denne elevgruppen i ulike fag.

Dette må være obligatorisk, mener de.

Være forberedt på jobb

– Dette er et tema vi i organisasjonen er opptatt av og som vi ønsker å løfte politisk og sette på dagsorden, sier leder i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Frank Aleksander Bræin, til Handikapnytt.

Han forklarer at det i dag er veldig varierende hva en student lærer om funksjonshemning i løpet av lærerutdanningen.

– Enkelte av utdanningsstedene har mer om dette en andre. Noen studenter er heldige om de får erfaring med barn med funksjonsnedsettelser når de kommer i praksis. Vi er opptatt av at alle fremtidige lærere skal være forberedt på dette temaet når de står foran sin første klasse eller elevgruppe, sier Bræin.

Vi er opptatt av at alle fremtidige lærere skal være forberedt på dette temaet når de står foran sin første klasse eller elevgruppe.

I uttalelsen brukes formuleringen «fysiske funksjonsnedsettelser» gjennomgående. Bræin understreker at det ikke må forstås som at studentene ikke er opptatt av andre grupper funksjonshemmede, for eksempel barn med utviklingshemning eller sansetap.

– Vi mener selvsagt at skolen skal være for alle barn, men i denne sammenhengen ønsket vi spesifikt å ta tak i utfordringene som er knyttet til fysiske funksjonsnedsettelser, sier han.

Støtter krav om tilgjengelige skoler

Frank Aleksander Bræin mener det er viktig å være bevisst på grepene som den enkelte lærer kan gjøre for å sikre god tilrettelegging. Men han innser også at mye gjenstår før selve skolebygningene er tilgjengelige for alle.

En undersøkelse fra Norges Handikapforbund viser at nær 80 prosent av norske skoler store mangler når det kommer til universell utforming. At alle barn skal kunne gå på nærskolen sin er et tema som organisasjonen arbeider  for å løfte inn i høstens kommunevalgkamp.

– Vi ønsker at fremtidens lærere skal være bevisste på dette og stå sammen med blant andre Handikapforbundet i kravene om at skolebygningene ikke skal utestenge, sier han.

Se elevenes behov

I uttalelsen viser Pedagogstudentene til en studie fra Nordlandsforskning som viser at skolen ofte har lave forventninger til elever med nedsatt funksjonsevne.

Les også: BARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSER OPPLEVER AT SKOLEN IKKE HAR TRO PÅ DEM

«Dette kan tyde på at lærere ikke er opplært i nedsatt funksjonsevne blant barn og unge. Ofte er ikke den mentale psyken problemet, men at man har en fysisk funksjonsnedsettelse. Dette betyr ikke at disse elevene skal kunne mindre enn andre elever og dermed stilles lavere krav til», skriver de.

Studentene peker også på at hele 64 prosent av elevene med nedsatt funksjonsevne ikke fullfører videregående skole. Derfor er det så viktig at læreren ser den enkelte elevs behov.

«Ved at utdanningsinstitusjonene inkluderer temaet, vil vi få flere lærere med kompetanse innen enkel tilrettelegging, og minke frafallet av denne elevgruppen i skolen. Videre vil dette også være med på å ufarliggjøre bruken av hjelpemidler i undervisningen», heter det i uttalelsen.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Husk å velge kategorien «Kjøp og betal» i Vipps.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.