Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilder av drosjer i kø på holdeplass.
MINDRE TILGJENGELIG? Norges Handikapforbund frykter at det blir færre drosjer som kan frakte rullestolbrukere med den nye taxiloven. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Frykter dårligere drosjetilbud for rullestolbrukere med ny taxilov

Regjeringen vil fjerne taket på drosjeløyvene i storbyene og legge til rette for en enerettsmodell i distriktene. Norges Handikapforbund er blant dem som protesterer mot lovforslaget.

Handikapnytt
Publisert 10.04.2019 10:14

(NTB-Caroline Ulvin Johansson og Handikapnytt): Lovforslaget som skal behandles i statsråd i dag, onsdag, handler om fjerning av taket på drosjeløyvene i byene, enerettsmodell i distriktene og ny teknologi.

Dette vil gjøre drosjetilbudet bedre, mener regjeringspartiene. Forslaget ble sendt på høring i oktober i fjor.

Norges Handikapforbund (NHF) skrev en høringsuttalelse som er kritisk til lovforslaget.

Forbundet reagerer blant annet på at høringen i svært liten grad omtaler tilbudet til personer med funksjonsnedsettelser og hvilke konsekvenser de nye forslagene vil ha for dem.

Færre rullestol-drosjer?

«Vi anser det som svært sannsynlig at de foreslåtte endringene vil redusere antallet biler som kan frakte passasjerer i rullestol og dermed gjøre transporttilbudet til funksjonshemmede enda dårligere enn det allerede er», heter det i uttalelsen.

NHF ber om at det ikke blir innført endringer før konsekvensene er utredet.

«Vi er opptatt av alle skal ha et likeverdig og tilfredsstillende transporttilbud for å kunne ta del i samfunnslivet på en likeverdig måte. For å oppnå dette må hele reisekjeden være universelt utformet, noe som langt fra er tilfellet per i dag. Derfor er det helt nødvendig å sikre en drosjepolitikk som fører til et godt og forutsigbart drosjetilbud i hele landet. Alle mennesker må ha samme mulighet til å benytte drosjetransport og til samme pris, uavhengig av funksjonsevne», skriver NHF i høringsuttalelsen.

Ikke et stort problem

I Samferdselsdepartementets vurderinger av de ulike høringsinnspillene, blir NHFs bekymring imøtegått.

«Departementets vurdering er at eksistensen av løyvet for transport for funksjonshemmede ikke har betydning for hvilket transporttilbud funksjonshemmede har i dag», heter det.

Og videre:

«Etter departementets vurdering vil kjøretøy som oppfyller kravene til universell utforming for funksjonshemmede fortsatt være i markedet av flere grunner.»

Mer konkurranse

Helge Orten (H), som leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, begrunner lovendringen slik:

– Vi ønsker mer konkurranse i byene, samtidig som vi sikrer distriktstilbudet. Det er på tide å få på plass disse endringene, når vi ser at omsetningen går ned, kravene fra kundene øker og ny teknologi gir helt nye muligheter både for kundene og næringen, sier Skjerpede krav

I dag er det fylkeskommunene som behovsprøver og vurderer hvor mange løyver det skal være.

– Vi tilpasser taximarkedet en moderne tid og setter kundene i fokus. Vi gjør det lettere for flere aktører å etablere seg, sier Tor André Johnsen, som sitter i transportkomiteen for Fremskrittspartiet.

Lovforslaget innebærer også at alle som skal drive drosje må fortsatt ha løyve og sjåførene får blant annet skjerpede krav til kunnskaper om førstehjelp og transport av sårbare kundegrupper, i tillegg til dagens krav om tilfredsstillende vandel og helseattest.

I forslaget ligger det også å utrede nye teknologinøytrale løsninger som erstatning for det tradisjonelle taksameteret.

– Destruktiv taxipolitikk

Regjeringens liberaliseringspolitikk vekker sterke reaksjoner fra Norges Taxiforbund.

– Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil gi dårligere tilbud til publikum og dårligere arbeidsforhold i næringen. Det er trist at regjeringen går inn for å gjøre de samme feilene som mange andre land har gjort før, sier leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Han understreker at det vil bli enda større forskjeller i kvalitet og priser, og flere useriøse aktører.

– Det svekker tilliten til politikken når regjeringen overkjører fagkunnskap og viktige høringsuttalelser, sier Trevland.

Han mener den største faren er at et utall hobbyløyvehavere vil splitte markedene så mye at det ikke vil være mulig å opprettholde et helhetlig tilbud med anstendige arbeidsvilkår.

Oslo Sp: – Krise

Også Oslo Sp reagerer på de foreslåtte endringene.

– Taxi er en del av Oslos kollektivtilbud, og et høyt antall løyver har vært et problem i årevis. Å fjerne taket på løyver er fullstendig krise for både sjåfører og kunder. Det næringen trenger er regelverk som sikrer anstendige arbeidsforhold og lønn og et godt tilbud til kundene, sier Morten Edvardsen, Senterpartiets andrekandidat ved lokalvalget i Oslo.

Han mener regjeringens forslag «oser av ideologisk overbevisning» som aldri bør settes ut i live.

Edvardsen deler Taxiforbundets bekymring for et mylder av priser og selskaper, i tillegg til enda lengre arbeidsdager med lav lønn for sjåførene. Han lover kamp både i Oslo og på Stortinget.

Forskjell på bygd og by

I tillegg til å liberalisere, foreslår regjeringen også en modell hvor fylkeskommunene kan tildele enerett til en eller flere løyvehavere der hvor markedet ikke leverer et tilstrekkelig tilbud.

– Venstre er veldig fornøyd med at folk i distriktene fortsatt får et godt og stabilt drosjetilbud. Det er stor forskjell på bygd og by i Norge, og det har vært viktig for Venstre at lovendringene ikke gir et dårligere tilbud i bygdene, sier Jon Gunnes, medlem av transportkomiteen for Venstre.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.