Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Simen Bondevik på en talerstol
LENGE NOK: – Rettighetsbrudd skjer hver eneste dag, vi har ikke tid til å vente enda lenger på å inkoroprere CRPD, mener Simen Bondevik, leder av partiet Unge Sentrum. (Foto: Kristin Walstad/Privat)

Funksjonshemmede må få grunnleggende rettigheter oppfylt

MENINGER: Stortinget har alle muligheter til å gjøre noe med den systematiske diskrimineringen funksjonshemmede utsettes for. Da trenger vi folkevalgte politikere med handlingsvilje, skriver Simen Bondevik.

Simen Bondevik
Publisert 16.12.2022 14:33

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Tusenvis av funksjonshemmede blir sperret ute fra samfunnet vårt i dag. Vi som samfunn har sviktet vår største minoritet gjennom hundrevis av år. Nå er det politiske flertallet i Norge nødt til å ta ansvar – den systematiske diskrimineringen er nødt til å ta slutt.

Vi har altfor mange eksempler på den sviktende politikken på dette feltet. 80 prosent av norske skoler er ikke universelt utformet og tilgjengelig for alle. Det vil si at mange barn med nedsatt funksjonsevne fratas muligheten til å gå på nærskolen med vennene sine.

Funksjonshemmede er ekstra utsatt for hets og hatkriminalitet. 1 av 3 funksjonshemmede har opplevd en eller flere former for hatytringer mot seg. Av disse har 11 prosent fått beskjed om at de ikke burde blitt født eller ikke fortjener å leve.

Tilgangen på BPA er også altfor dårlig. Noe som gjør at mennesker mister muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Og listen er dessverre veldig mye lengre. Selv om de av oss som har nedsatt funksjonsevne er den største minoritetsgruppen i Norge, har vi en lang vei igjen å gå før vi er likestilt.

Da trenger vi folkevalgte politikere med handlingsvilje. Fordi Stortinget har alle muligheter til å gjøre noe med denne systematiske diskrimineringen. Å inkorporere CRPD – FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne – i menneskerettsloven ville vært en god start på vår tids viktigste likestillingskamp.

Å inkorporere CRPD – FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne – i menneskerettsloven ville vært en god start på vår tids viktigste likestillingskamp.

Dessverre ble et representantforslag fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om å inkorporere CRPD nedstemt senest forrige uke. Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte mot. Det er utrolig skuffende av Stortingets fire største partier.

Riktignok har regjeringen satt ned et juridisk utvalg som skal utrede en inkorporering av CRPD. Det er et museskritt i riktig retning, men ikke i nærheten av nok. Nå har det først gått et helt år uten handling, og så skal de nå bruke et år på å utrede. Rettighetsbrudd skjer hver eneste dag, vi har ikke tid til å vente enda lenger.

Regjeringen har heller ikke fastslått hvilken lov de vil inkorporere CRPD i. Selv om vi vet at et samlet funkis-miljø kjemper for å få konvensjonen inn i menneskerettsloven. Der alle andre diskrimineringskonvensjoner er tatt inn. Dette støtter selvsagt vi i Paritet Sentrum, at CRPD må inn i menneskerettsloven var faktisk den aller første saken vi tok standpunkt til.

Det holder ikke med fine ord i festtaler – vi trenger konkret politisk handling. Ingen skal bli fortalt at de ikke fortjener å leve. Ingen skal bli fysisk sperret ute fra å gå på skole med vennene sine. Ingen skal bli utestengt fra arbeidslivet på grunn av den man er. Ingen skal leve et liv i isolasjon på grunn av manglende BPA-tilbud.

Norge har en fryktelig lang vei igjen å gå. Vi trenger en kursendring i norsk politikk på dette feltet. Landets ledende politikere må slutte å kun snakke om «menneskeverd» og «inkludering», og i stedet sette fokus på «menneskerettigheter» og «likestilling». Fordi det er først og fremst det dette handler om.

Vi trenger at universell utforming blir normalen, vi trenger bedre støtteordninger for eksempel med aktivitetshjelpemidler, vi trenger at CRPD inkorporeres i menneskerettsloven, vi trenger bedre velferdsordninger og vi trenger at de av oss med nedsatt funksjonsevne ses på som en likestilt gruppe og en ressurs for samfunnet. Fordi det er det vi er. Vi fortjener de samme rettighetene som alle andre!

Simen Bondevik
Leder i Unge Sentrum


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.