Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Stortingsbygningen
NEI: Flertallet på Stortinget har stemt ned et representantforslag fra Rødt om å inkorporere CRPD i menneskerettsloven. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Stortinget stemte ned CRPD-forslag

Stortinget har stemt ned et representantforslag fra Rødt om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD i menneskerettsloven.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 07.12.2022 11:06

  • Saken er oppdatert med kommentar fra stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (R).

Nok en gang har flertallet på Stortinget stemt ned et representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven. Det skjedde i tirsdag 6. desember.

Fra Rødt

Forrige gang kom forslaget fra SV. CRPD-forslaget nedstemt, men NHF-sjefen tror på seier i neste runde (handikapnytt.no) Denne gangen kom representantforslaget fra Rødt. Det skulle i utgangspunktet behandles i vår, men behandlingen ble utsatt til i høst.

Forslaget ble stemt over etter behandling i justiskomiteen, som hadde innstilt på at forslaget fra Rødt ikke skulle vedtas. 80 representanter stemte for innstillingen, og 21 stemte imot.

Skuffet

– Det er skuffende, men dessverre ikke uventet at regjeringa, Høyre og FrP stemte ned vårt forslag om å inkorporere CRPD inn i menneskerettsloven og ratifisere tilleggsprotokollene. Jeg mener regjeringa allerede nå kunne sagt tydelig ifra om at det er menneskerettsloven som er riktig instans, nettopp fordi vi har inkorporert blant annet kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen i menneskerettsloven, skriver forslagsstiller Tobias Drevland Lund fra Rødt i en kommentar til Handikapnytt.

Regjeringens ekspertgruppe

I sin behandling viser komiteen til at Norge har ratifisert CRPD, og at representantforslaget omhandler hvorvidt CRPD skal inkorporeres i menneskerettsloven.

Komitémedlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til at regjeringen vil inkorporere konvensjonen i norsk lov, og at regjeringen nå innhenter en juridisk ekspertvurdering for å ta stilling til hvordan inkorporeringen bør skje. Ekspertgruppen skal gi regjeringen en anbefaling om hvordan konvensjonen bør innlemmes, og skal særskilt vurdere inkorporering i menneskerettsloven. Dette skal leveres snarest mulig og senest innen utgangen av 2023. Les også: Trettebergstuen om CRPD: – Vi har tatt et stort skritt mot inkorporering (handikapnytt.no)

Likeverdsreformen

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til at Norges ratifikasjon av CRPD fra 2013 innebærer en forpliktelse til å oppfylle alle krav konvensjonen stiller, uavhengig av gjennomføringsmåte i norsk rett, og at Høyre i regjering «jobbet kontinuerlig for å sikre at norsk lovgivning og offentlig politikk er i tråd med konvensjonen». Her trekker de særlig fram Likeverdsreformen regjeringen Solberg lanserte i 2021.

– Unødig omvei

Komiteens medlem fra Venstre viser til at kunnskapen om konvensjonen er liten i norsk offentlighet og at den trolig vil få større synlighet og praktisk gjennomføringskraft ved inkorporering. Komiteens medlem fra SV støtter Rødts forlag og mener regjeringens ekspertutvalg som særskilt skal se på inkorporering i menneskerettsloven er en unødvendig omvei.

For og mot

SV og Venstre fremmet følgende forslag: Stortinget ber regjeringen fremme en sak om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettsloven.

Dette forslaget ble støttet av Rødt, MDG og KrF og Pasientfokus og fikk 21 stemmer.

80 representanter – fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet – stemte for innstillingen fra justiskomiteen.

Håper på seier

– Kampen for å CRPD og å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne like rettigheter som andre er likevel ikke over. Jeg vil særlig takke alle organsiasjonene som har vært tydelige støttespillere til forslaget, blant annet Handikapforbundet. Jeg håper vi endelig får full seier når det regjeringsoppnevnte utvalget kommer med sin innstilling neste år, kommenterer Tobias Drevland Lund. 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.