Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

FORNØYDE: Guro Ørvella Steinhaug som har BPA-ordning og sitter i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Notodden kommune, og Ingun Vogsted, nestleder i rådet. (Foto: Trond Kaasa, Telen)

Guro får 30 000 mer å rutte med etter at kommunen kuttet egenandel på BPA

Notodden kommune kutter egenandelen på brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ordfører, BPA-brukere og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne jubler.

Av Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 06.05.2019 10:47

Guro Ørvella Steinhaug (22), BPA-bruker og medlem av det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er svært glad for at Notodden kommune nylig bestemte å fjerne egenandelen på brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Vedtaket i kommunestyret var til alt overmål enstemmig.

– Vi har kjempet for dette lenge, og det faktum at Notodden nå kutter egenandel på BPA, betyr veldig mye. Det er avgjørende for at ordningen skal fungere etter intensjonen, som et frigjøringsverktøy, sier Guro Ørvella Steinhaug til Handikapnytt.

Ha eller ikke ha

Steinhaug, som fikk innvilget BPA i mai i fjor, sier ordningen gir henne stor frihet. Fram til nå har hun betalt 2500 kroner i måneden, en sum som utgjør 30 000 kroner i året.

Hun påpeker at mange mennesker med funksjonsnedsettelser ofte er i lavinntektsgrupper eller er unge uføre, og at økonomisk frihet er avgjørende for muligheten til å kunne gjøre det andre på hennes alder gjør: Gå på kino, reise på ferier, være sosial sammen med venner.

Hvis jeg skulle betale 2500 kroner i måneden i egenandel, ville jeg ikke kunnet fortsette med å ha BPA. Det hadde jeg ikke hatt råd til!

– Hvis jeg skulle betale 2500 kroner i måneden i egenandel, ville jeg ikke kunnet fortsette med å ha BPA. Det hadde jeg ikke hatt råd til!

– Alle skal ha like muligheter

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven som regulerer både hjemmetjeneste og BPA har kommunen anledning til å kreve inn egenandeler for hjemmebaserte tjenester – også når tjenesten er organisert som BPA.

Her tar Notodden et grep og sier at når disse tjenestene leveres som BPA, skal det ikke kreves egenandeler.

– Vedtaket innebærer ikke de store inntektstapene for kommunen, men det gjør stor forskjell for dem det gjelder. Det er viktig for oss at alle har lik mulighet til å delta i samfunnet. Ingen skal fratas disse mulighetene på grunn av en tjeneste de trenger, sier ordfører Gry Fuglestveit (Ap).

Vil gå foran

Hun er svært fornøyd med utfallet av saken politisk ledelse satte på dagsorden. Hun roser rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen, som hun betegner som svært dyktige og som politikernes gode verktøy.

– Så langt jeg vet er vi den første kommunen til å gjøre dette, sa ordføreren til Telen da vedtaket var fattet.

Vedtaket innebærer ikke de store inntektstapene for kommunen, men det gjør stor forskjell for dem det gjelder.

Verken Uloba, Handikapforbundet eller noen andre hun har forhørt seg med kjenner til at noen andre kommuner har gjort det samme, forteller hun til Handikapnytt.

Kommunesektorens organisasjon KS opplyser til Handikapnytt at det ikke finnes noen oversikt over dette.

Ordføreren sier at det har vært veldig viktig for Notodden å være en foregangskommune.

– Det betyr ikke at vi i utgangspunktet var bedre eller verre enn noen annen kommune på dette området, sier Fuglestveit.

Forståelse en forutsetning

Engasjementet startet for alvor med brevet fra helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til samtlige av landets kommuner, der han ba om en gjennomgang av BPA fordi departementet hadde fått så mange varsler om ulikhet i kommuner rundt om i landet. 

– Som ordfører tok jeg dette på alvor. Kommunen tok dette på alvor. Vi tok det opp med Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser, involverte politisk ledelse og etter hvert helse- og sosialutvalget. Formannskapet bevilget penger til å arrangere en nasjonal PBA-konferanse.

Samtidig var det viktig at Notodden kommunes egne fagfolk fikk en forståelse for hva BPA er.

– Jeg skjønner at folk i kommunene tar på seg helsebriller og lager vedtak ut fra helsekompetansen de har. BPA ligger under helselovgivningen, mens det utøvende ligger under eldre- og folkehelseministeren. Som Ap-ordfører ønsket og ønsker jeg sterkt at dette skal få en annen status, ikke som en sykdomshjelp, men som et likeverdsprinsipp i landet vårt. En forståelse for at dette er et behov du har fordi du har en funksjonsnedsettelse.

Denne forståelsen har de jobbet fram.

– Det har vært en lang og grundig jobb. Notoddens politikere har endret forståelsen for hva BPA er, sier Fuglesveit.

Skal se på flere egenandeler

Ordfører Gry Fuglestveit (Ap).

JOBBET FOR EGENANDELSKUTT: Ordfører Gry Fuglestveit (Ap). Foto: Notodden kommune

BPA-tjenesten i Notodden leveres av egne ansatte og ikke av eksterne tilbydere.

– Jeg håper at de som får BPA i Notodden er ganske fornøyd. Jeg representerer Arbeiderpartiet, og vi ønsker ikke å privatisere. Vi vil være en foregangskommune for å gjøre dette selv.

–Betyr vedtaket at de som får hjemmebaserte tjenester som hjelp til rengjøring fra kommunen betaler egenandel, mens BPA-brukere ikke betaler for å få utført de samme oppgavene?

– Det er viktig å forstå hva vi mener med praktisk bistand. Det er den som har BPA-timer som selv skal administrere sin hverdag. Assistenten er armene, beina, synet og skal selvfølgelig bidra også til oppgaver som å gjøre rent og lage mat, med instruksjon fra den som har BPA. Det er viktig å påpeke at det er brukeren selv som gjør rent, lager mat, selv om han eller hun ikke selv fysisk utfører oppgaven, svarer ordfører Fuglestveit, og poengterer følgende:

– Vi må slutte å snakke om «hjelp til rengjøring». De som har BPA gjør rent, men ikke med sine armer eller ben. Det hadde de selvfølgelig gjort om ikke funksjonsnedsettelsen hadde hindret det.

Det er viktig å påpeke at det er brukeren selv som gjør rent, lager mat, selv om han eller hun ikke selv fysisk utfører oppgaven

Hun påpeker videre at de som ikke kvalifiserer til BPA, selvfølgelig skal betale egenandel for slike tjenester.

Politikerne i Notodden skal nå se på egenandelsystemet også for andre brukere som av ulike hensyn ikke makter slikt arbeid selv, for eksempel grunnet sykdom. De vil se på om de vil ha et inntektsbasert egenandelsystem, opplyser ordføreren.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen

Fornøyd råd

Nestleder i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ingun Vogsted, sier til Handikapnytt at hun er imponert over medlemmene i helse- og sosialkomiteen, som var de første som enstemmig gikk inn for å fjerne egenandelen.

– De gikk grundig inn i saken og tilegnet seg en forståelse av hva BPA faktisk er; at BPA er et likestillingsverktøy og ikke praktisk bistand og hjemmehjelp, påpeker Vogsted.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Notodden kommune har hatt to viktige saker på agendaen i denne fireårsperioden: BPA og universell utforming. BPA-engasjementet ble ekstra godt synlig på en BPA-konferanse som kommunen arrangerte i 2018.

Nestleder Vogsted er pensjonert sykepleier og lærer og har status som observatør i helse- og sosialutvalget. Hun mener det er helt essensielt at politikere forstår hva BPA faktisk er for at ordningen skal være rettferdig og fungere godt.

Med vedtaket om egenandelskutt kan rådet innkassere en stor seier.

– Det var godt, sier Vogsted, som fornøyd konstaterer at rådene i kommunen har en funksjon.

Hun gleder seg over dagens og framtidens brukere av BPA i Notodden som når de nå slipper egenandel får langt større økonomisk frihet og dermed flere muligheter i livet, og hun håper vedtaket gir ringvirkninger til andre kommuner.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.