Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Hauglie på Stortingets talerstol.
VARSLER FULL GRANSKNING: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget for å redegjøre for trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel. (Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix)

Hauglie ber Nav-ofrene om unnskyldning

– Alt skal fram i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun redegjorde for Nav-skandalen i Stortinget i formiddag.

Handikapnytt
Publisert 05.11.2019 10:59

(NTB-Isabel Bech, Marius Helge Larsen og Bibiana Piene:) – Jeg har fra første dag omtalt dette som en skandale. Det står jeg ved, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om de uskyldig dømte Nav-ofrene.

Statsråden begynte sin redegjørelse om saken i Stortinget med å beklage overfor alle som er blitt rammet.

– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning for det de har blitt utsatt for. Staten skal gjøre opp for seg, sa Hauglie.

Hun viste til beregninger fra Nav om at 2.400 personer helt urettmessig har fått krav om å tilbakebetale penger etter opphold i utlandet mens de fikk ulike trygdeytelser.

– Det mest alvorlige i saken er at Nav etter 2012 har anmeldt i overkant av 100 personer for trygdesvindel for å ha oppgitt uriktige opplysninger, sa Hauglie.

Det mest alvorlige i saken er at Nav etter 2012 har anmeldt i overkant av 100 personer for trygdesvindel for å ha oppgitt uriktige opplysninger.

Kan øke

Foreløpig har statsråden fått kjennskap til 50 saker hvor det er avsagt dom, 36 av dem med ubetingede fengselsstraffer, men hun understrekte at tallet kan øke.

– Feilen har pågått over mange år både i forvaltningen og rettssystemet uten at dette er avdekket. Feilen har fått store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker, sa Hauglie.

Hun understreket at alle fakta nå skal på bordet.

– Alt skal fram i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp, sa Hauglie.

Som ledd i dette arbeidet, varslet hun en ekstern, uavhengig gransking av saken.

– Granskingen skal sørge for at alle fakta kommer på bordet og finne årsaken til at feilen kunne oppstå uten at den ble avdekket, heller ikke av departementet, sa Hauglie.

– Svært alvorlig

I sin redegjørelse gikk hun gjennom tidslinjen for når feilen ble oppdaget og når departementet ble varslet.

I september ble departementet gjort kjent med at saken var mer alvorlig enn først antatt, og at flere kunne ha blitt idømt fengselsstraffer og høye krav om tilbakebetaling.

– Mange mennesker har fått urettmessig til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav som følge av feilen. Mange har også blitt urettmessig anmeldt og straffeforfulgt. Dette er svært alvorlig, sa Hauglie.

– Det er alvorlig fordi det svekker tilliten til offentlige myndigheter og rettsapparatet, og det er alvorlig fordi det tok så mange år før alarmen gikk.

Statsråden er klar på at saken burde ha blitt oppdaget tidligere.

– Det er lett å se at flere spørsmål burde ha vært reist fra flere hold, for lenge siden.

Støre krevde svar

Støre mener Anniken Hauglie må svare på hvorfor hun ikke sørget for at pågående saker ble stanset, straks hun ble orientert om mulige feil fra Nav.

– Det virker som om departementet i mange måneder passivt har mottatt urosignaler fra Nav. Hvorfor førte ikke dette til aktivitet fra departementet for å få klarhet i saken? sa han i Stortinget tirsdag.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjorde da for Nav-skandalen.

– Når feilen ikke ble oppdaget tidligere, burde den i alle fall ha blitt oppdaget da, sa han.

Han rettet også kritikk mot Nav.

– Hva er det som gjør at Nav ikke er lydhør overfor trygderetten, når den sender ni saker tilbake til Nav i perioden 2017-2018? Hvordan kan Nav bare mene at domstolenes rettsanvendelse ikke er riktig og fortsette som før, spurte han.

Støre var imidlertid tydelig på at Hauglie har det øverste ansvaret.

– Dette er Navs ansvar og politisk er Nav arbeidsministerens ansvar, sa han.

Saken reiser åpenbare spørsmål om politisk ansvar, sier Støre, som også understreket at tidligere regjeringer også må granskes.

– Granskningen må gå så langt tilbake i tid som nødvendig. I denne saken må alle steiner snus, uavhengig av hvilke partier som har regjeringsmakt til hvilken tid, sa han.

Han mener det har sviktet i alle ledd.

– Det er nedslående og sannsynlig at det har sviktet hos alle statsmaktene – i regjering, storting og i domstolene.

Statsministeren i salen

Statsminister Erna Solberg endret planene sine og var til stede under Anniken Hauglies redegjørelse om trygdeskandalen i Stortinget tirsdag formiddag.

Opprinnelig var det et besøk til Trøndelag som sto på planen for Solberg. Hun skal fortsatt reise, men må utsette avreisen til etter redegjørelsen.

Sp: – Vi jakter ikke statsrådsblod

Senterpartiet vurderer foreløpig ikke mistillit mot Anniken Hauglie (H). Det viktigste er å få ryddet opp i trygdeskandalen, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han frykter at debatten om trygdeskandalen i Stortinget tirsdag skal ende opp i et spørsmål om mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Dette er ikke tiden for å jakte på statsrådsblod. Men statsråden må kjenne presset på å få ryddet opp. Hovedfokuset til Hauglie må være rettferdighet og oppreising for dem som er blitt berørt, ikke på å forsvare seg, sier Vedum til NTB.

Særskilt komité

Senterpartiet vil også at det opprettes en såkalt særskilt komité som skal behandle Hauglies redegjørelse i Stortinget tirsdag. Mandag sendte partiet et brev til Stortingets presidentskap om dette.

Ifølge Vedum vil en slik komité innebære en bredere behandling i Stortinget enn om redegjørelsen sendes til arbeids- og sosialkomiteen og eventuelt også kontrollkomiteen.

– Denne saken er veldig spesiell. Den handler om at vi har hatt et lovverk som Stortinget har vedtatt og som statsråden har fulgt opp, men som er feil, slår han fast.

Erstatte gransking

I brevet heter det at dette er en sak som også berører det konstitusjonelle forholdet mellom regjering og Storting, og at en særskilt komité gjør at man kan unngå en dobbelt behandling av saken og samtidig ivareta de ulike aspektene og spørsmålene som saken reiser.

En slik komité kan også erstatte en ekstern gransking, som Hauglie har varslet, mener Sp-lederen.

– Det vil være en mer politisk styrt prosess. I tillegg har Stortinget et ansvar for å gå inn i substansen i saken, sier Vedum.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.