Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Anniken Hauglie.
FLERE I AKTIVITET: Anniken Hauglie (H) er tilfreds med at det er satt av mer penger enn noen gang før til aktivitetshjelpemdler til voksne. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Hauglie visste at 15 millioner til aktivitetshjelpemidler ikke var nok

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie visste på forhånd at ekstrabevilgningen på 15 millioner ikke ville være nok for å sikre ordningen med aktivitetshjelpemidler til voksne gjennom hele året.

Ivar Kvistum
Publisert 23.05.2019 12:10

Før regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett, kunne arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fortelle at hun hadde satt av 15 millioner kroner ekstra for å styrke ordningen med aktivitetshjelpemidler til voksne funksjonshemmede over 26 år.

Pengene kom i tillegg til de drøyt 50 millionene som var avsatt til ordningen på statsbudsjettet.

Men bare noen dager etter at «hjelpemiddel-minister» Hauglie fortalte om ekstrabevilgningen i Handikapnytt, kunne Nav informere om at årets pott likevel vil gå tom trolig i juni, selv med de ekstra 15 millionene.

Dermed oppstår den samme situasjonen som i fjor, bare enda tidligere på året.

Fjorårets bevilgning tok slutt i august. Dermed var det mange som måtte vente til 2019 før de kunne søke igjen.

Les mer her: MAI: EKSTRABEVILGNING TIL HJEPEMIDLER! JUNI: PENGENE ER BRUKT OPP!

Flere gode formål

Handikapnytt har spurt Anniken Hauglie om hvilke vurderinger av behovet som ble gjort da man bestemte seg for å sette av 15 millioner kroner.

I en e-post svarer hun at de visste at etterspørselen ville bli stor, på bakgrunn av etterslepet fra 2018.

«I de årlige rundene knyttet til endringer i statsbudsjettet blir et stort antall saker vurdert. Dette innebærer at flere gode formål og hensyn må veies mot hverandre. Til justering av inneværende års budsjett var det rom for en økning på 15 millioner kroner», skriver Hauglie.

Kan ikke forskuttere

Hun påpeker at økningen i bevilgningen ikke var basert på et anslag om forventede utgifter i inneværende år.

«Vi visste at behovet var stort, og at det var et etterslep fra fjoråret. Vi visste også at tilleggsbevilgningen på 15 millioner ikke var nok til fullt ut å dekke både etterslepet og årets behov», skriver Hauglie.

Og noen ytterligere styrkning av ordningen i 2019 er ikke på trappene:

«I utgangspunktet er revidert nasjonalbudsjett den sjansen vi har til å justere inneværende års budsjett (…) Hva som kommer i budsjettene fremover, kan jeg ikke forskuttere», konstaterer statsråden.

Spill for galleriet

Leder i Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS), Anders Nupen Hansen, reagerer slik på det Hauglie skriver:

– Når Hauglie visste på forhånd at 15 millioner ikke var nok, og hun samtidig ikke har planer for å styrke ordningen ytterligere, blir dette et spill for galleriet. Hun bevilger noen penger for å gjøre funksjonshemmede happy, men gjør ikke det som skal til for å sikre likestilling og like muligheter, sier Anders Nupen Hansen.

Hun bevilger noen penger for å gjøre funksjonshemmede happy, men gjør ikke det som skal til for å sikre likestilling og like muligheter.

Legger til rette for flere

Anniken Hauglie sier seg derimot fornøyd med å ha klart å styrke ordningen ytterligere, og at flere enn noen gang før nå får tilgang på aktivitetshjelpemidler.

«Bevilgningen har aldri vært så høy som i år, og vi kommer til å fortsette å legge til rette for at flest mulig med funksjonsnedsettelse skal kunne leve aktive, gode liv», skriver Hauglie.

«I år bevilger vi 65 millioner til aktivitetshjelpemidler. Det er den høyeste bevilgningen siden vi innførte ordningen i 2014», fastslår hun.

I år bevilger vi 65 millioner til aktivitetshjelpemidler. Det er den høyeste bevilgningen siden vi innførte ordningen i 2014.

Skiutstyr i det blå

Men altså, i sommer er det etter all sannsynlighet slutt på pengene. Deretter vil ikke Nav behandle flere søknader før neste år.

LARS-leder Anders Nupen Hansen mener dette illustrerer noe ham mener er den opplagt riktige løsningen: At også disse hjelpemidlene inngår i det ordinære formidlingssystemet der det er behovet og ikke budsjettet som styrer hva den enkelte får tilgang til.

– I ytterste konsekvens får du ikke mulighet til å søke på skiutstyr fordi potten er tom når vi kommer til den tiden på året da dette er aktuelt for de fleste. Det vil også ramme bransjen som leverer utstyret, sier Nupen Hansen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.