Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Håndsyklist på tilrettelagt skogssti.
BRÅSTOPP TIL SOMMEREN: Allerede fra juni vil Nav avvise søknader om håndsykler og andre aktivitetshjelpemidler til voksne. Fordi det er tomt for penger igjen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Mai: Ekstrabevilgning til hjelpemidler! Juni: Pengene er brukt opp!

Regjeringen la 15 millioner kroner på bordet for å hindre at potten til aktivitetshjelpemidler for voksne går tom før året er over, slik det skjedde i fjor. Men allerede til sommeren er det slutt på pengene igjen, og ingen flere søknader blir behandlet i 2019.

Ivar Kvistum
Publisert 15.05.2019 17:08

Det var i revidert nasjonalbudsjett at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la 15 millioner kroner på bordet for å styrke ordningen med aktivitetshjelpemidler til voksne over 26 år (AKT26).

Hensikten var å unngå en gjentakelse av det som skjedde i fjor, da det tidlig på høsten ble klart at pengene var brukt opp. Dermed tok ikke Nav imot flere søknader, og folk ble bedt om å søke igjen i januar.

Det var Handikapnytt som først skrev om tilleggsbevilgningen.

Les mer her: REGJERINGEN BEVILGER 15 MILLIONER EKSTRA TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER FOR VOKSNE

– Jeg er glad for å fortelle at regjeringen har satt av 15 nye millioner, for at flere med funksjonsnedsettelse skal få muligheten til å leve aktive, gode liv, uttalte Anniken Hauglie om tilleggsbevilgningen.

Tomt i sommer

Men nå viser det seg at de 15 millionene ikke rekker veldig langt. Allerede i sommer vil det igjen være tomt for penger.

Navs informasjonsavdeling skriver dette i en e-post til Handikapnytt:

«Tilleggsbevilgningen på 15 millioner kroner betyr at det er budsjett til å tildele opp til 200 flere aktivitetshjelpemidler i 2019. Statistikken vi har fra tildeling av aktivitetshjelpemidler hittil i år viser at det er en del variasjon fra måned til måned i hvor mange saker vi får inn, og hvor dyre aktivitetshjelpemidlene er. Vi ønsker derfor ikke å anslå en eksakt dato for når det blir stopp i tildelingen, men vi forventer at det vil være i sommer.»

Burde vært doblet

Den samme beskjeden ble gitt i det sentrale brukerutvalget for Nav hjelpemidler og tilrettelegging, da representantene fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) ba om en orientering om status for AKT26-ordningen.

I møtet ble det gitt et anslag om at midlene vil være brukt opp i juni.

En av Safo-representantene i utvalget er seniorrådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund. Hun sier til Handikapnytt:

– Essensen er at midlene i denne ordningen brukes opp tidligere og tidligere for hvert år. Vi i NHF har hele tiden ment at også aktivitetshjelpemidler for voksne må inn i den regulære hjelpemiddelformidlingen. I det minste bør potten dobles, fra 50 til 100 millioner kroner. Det spilte vi også inn i forbindelse med statsbudsjettet, sier Henriksen.

Essensen er at midlene i denne ordningen brukes opp tidligere og tidligere for hvert år.

Portrettfoto av Guri Henriksen ved NHF-logo.

INNLYSENDE UNDERBUDSJETTERING: Statsråden burde skjønt at 15 millioner kroner er altfor lite, mener Guri Henriksen, som representerer Safo i Navs sentrale brukerutvalg på hjelpemiddelområdet. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Burde skjønt det

Hun viser til at bevilgningen bare økte fra 49 millioner kroner i 2018 til 50,5 millioner kroner 2019.

I 2018 var potten brukt opp på positive vedtak i august eller september.  Budsjettet for 2019 må derfor dekke både høsten 2018 og hele 2019.

– Da er det innlysende at 15 millioner kroner ikke var nok. Det burde ikke komme som en overraskelse at beløpet ikke ville strekke til i 2019, sier Guri Henriksen.

 Hun mener underbevilgningen ser et signal om at det ikke er så viktig om funksjonshemmede får delta i fysisk aktivitet og ha en aktiv fritid, på lik linje med andre innbyggere.

Regjeringen sier de vil ha likestilling, men en slik underbudsjettering viser et gap mellom idealer og realiteter.

– Regjeringen sier de vil ha likestilling, men en slik underbudsjettering viser et gap mellom idealer og realiteter, sier Henriksen.

AKT26
  • Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet.
  • Tidligere ble slike hjelpemidler bare utlånt til personer under 26 år, men fra 2014 kom en ny ordning som gjorde det mulig også for voksne over 26 år å søke om slike hjelpemidler gjennom Nav.
  • I motsetning til annen hjelpemiddelformidling er denne ordningen begrenset av en økonomisk ramme som er vedtatt politisk. Det er også egenandeler knyttet til ordningen.
  • For 2019 er det satt av 50,4 millioner kroner. I tillegg har regjeringen plusset på 15 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Hun hevder at manglende finansiering av AKT26-ordningen er et brudd med Stortingets intensjon om at funksjonshemmede skal ha likestilt mulighet til å ha en aktiv fritid.

– Nå blir ikke dette en realitet, sier hun.

Må vente til 2020

Handikapnytt har spurt Nav om hvordan situasjonen vil bli håndtert overfor hjelpemiddelsøkere når det igjen er tomt for penger. I en e-post fra Navs informasjonsavdeling får vi dette svaret, formidlet fra den aktuelle fagavdelingen:

«Så fort rammen er bundet opp, vil det legges ut melding om dette på nav.no. Når rammen er brukt opp, vil vi ikke anbefale brukere over 26 år å sende inn søknad om aktivitetshjelpemiddel i den resterende perioden av året. Årsaken er at NAV ikke har anledning til å innvilge nye saker når rammen er brukt opp, og vi må dermed gi avslag på søknadene. Vi har ikke anledning til å legge sakene i bero til nytt budsjettår. Når rammen er brukt opp, anbefaler vi at brukerne sender inn søknad i 2020.»

Med andre ord vil det ikke bli mulig å søke om aktivitetshjelpemidler til vintersesongen – for eksempel sitski eller piggekjelke – til bruk neste vinter, med mindre du rekker å få søknaden inn til behandling før sommeren.

Les Anniken Hauglies kommentarer til saken her: HAUGLIE VISSTE AT 15 MILLIONER TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER IKKE VAR NOK

Endringer, 16.05.2019:

  • Korrigerte årstall for innføring av AKT26-ordningen, fra 2015 til det korrekte: 2014.
  • Justerte ordlyden i et sitat fra Guri Henriksen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.