Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Øvstegård holder appell foran Stortinget. Folk med spesialsykler hører på..
KOMMER GODT MED: Hver krone inn i ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne gir mer aktivitet og samfunnsdeltakelse, mener Freddy André Øvstegård (SV). Her snakker stortingsrepresentanten under en demonstrasjon for Akt26-ordningen tidligere i år. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Fant 35 millioner kroner ekstra til aktivitet og organisasjonsliv

Regjeringspartiene og SV fant noen ekstra millioner kroner som de bestemmer skal gå til aktivitetshjelpemidler for voksne og til funksjonshemmedes organisasjoner.

Ivar Kvistum
Publisert 13.12.2023 18:33

Det dreier seg nærmere bestemt om 20 millioner kroner mer inn i potten til aktivitetshjelpemidler for voksne.

Og om å øke posten for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner med 15 millioner kroner.

Pengene har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV funnet i salderingen av statsbudsjettet fot 2023.

Etterlengtet styrkning

Per Olaf Lundteigen (Sp), Tuva Moflag (Ap) og Freddy André Øvstegård (SV) deler gleden over å kunne innvilge en «etterlengtet styrkning» til funksjonshemmede. De er særlig opptatt av at aktivitetshjelpemidler gir muligheter til samfunnsdeltakelse og folkehelse.

– Senterpartiet er svært glad for enigheten med SV om sårt tiltrengte økte bevilgninger til aktivitetshjelpemidler og funksjonshemmedes organisasjoner, sier Lundteigen.

– Det er stort behov for støtte til aktivitetshjelpemidler, potten går raskt tom hvert år. Mer penger her går rett ut i tiltrengt støtte til hjelpemidler som gir personer med nedsatt funksjonsevne flere muligheter, sier Moflag.

Overføres til 2024

Pengene som ble «ledige» gjennom budsjettsalderingen, går i utgangspunktet inn på årets budsjett. Men begge postene har til felles at det er mulig å overføre pengene til neste år, slik at de kommer til nytte i 2024.

Og det er stor sannsynlighet for at det er slik det blir, for Stortinget fatter ikke det formelle vedtaket før helt oppunder jul, etter planen 20. desember.

Tidlig tomt for penger

Ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år – den såkalte Akt26-potten – har vært et politisk problembarn i flere år. Siden den – i motsetning til annen hjelpemiddelformidling – er begrenset til et bestemt beløp som bevilges over statsbudsjettet hvert år.

De siste årene har pengene tatt slutt lenge før året er omme. I år rakk de til februar, men også mange av dem som søkte rett etter nyttår, fikk avslag.

Regjeringen la opprinnelig inn 60 millioner kroner til aktivitetshjelpemidler for voksne til neste år. Dette er omtrent det samme som i 2023, justert for prisstigning. Med de 20 millionene ekstra fra salderingen blir potten på 80 millioner kroner.

Dermed blir neste års pott på rundt 80 millioner kroner.

For å sette det i perspektiv: Da Oslo Economics evaluerte ordningen for regjeringen i 2020, kom de fram til at det reelle behovet beløper seg til 200 millioner kroner i året.

Kraftig underfinansiert

Freddy André Øvstegård mener det er viktig å styrke Akt26-ordningen så mye som mulig.

– Den er åpenbart kraftig underfinansiert, enda vi vet at hver krone vi putter inn, gir mer aktivitet og deltakelse, sier han til Handikapnytt.

Han er overbevist om at også funksjonshemmedes organisasjoner kan nyttiggjøre seg en økning i tilskuddsordningen på en god måte.

– Organisasjonene er godt rigget il å ta imot midler og øke sine aktiviteter, enten det er kursvirksomhet, politisk påvirkningsarbeid eller sosialt arbeid. Funksjonshemmedes organisasjoner er viktige for inkluderingen, sier Øvstegård.

Arbeidet gir uttelling
Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund er glad for «ekstrapengene», særlig til aktivitetshjelpemidler.

– Det er godt å se at arbeidet vårt endelig gir uttelling, og at Stortinget nå er tydelige på at de ser at potten er for liten. En stor takk til SV, som sammen med Ap og Sp fikk til dette løftet, sier hun til NRK.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.