Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av håndsykkel.
FORTSATT FORMIDLING: Med 15 millioner kroner ekstra på budsjettet vil regjeringen unngå at det blir stans i formidlingen av sykler og andre aktivitetshjelpemidler for voksne. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Regjeringen bevilger 15 millioner ekstra til aktivitetshjelpemidler for voksne

I fjor tok pengene slutt lenge før året var over, og mange søkere ble avvist. Nå vil regjeringen gi mer penger til aktivitetshjelpemidler til voksne for å hindre at det samme skjer igjen.

Ivar Kvistum
Publisert 09.05.2019 11:57

Les mer om den siste utviklingen i denne saken her: MAI: EKSTRABEVILGNING TIL HJELPEMIDLER! JUNI: PENGENE ER BRUKT OPP!

Når regjeringen tirsdag 14. mai legger fram sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2019, er det lagt til 15 millioner kroner ekstra til ordningen aktivitetshjelpemidler for voksne (AKT26).

Potten for året som helhet blir da totalt på drøyt 65 millioner kroner.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie bekrefter dette overfor Handikapnytt.

– Jeg er glad for å fortelle at regjeringen har satt av 15 nye millioner, for at flere med funksjonsnedsettelse skal få muligheten til å leve aktive, gode liv, uttaler Hauglie.

Dermed vil bevilgningen for inneværende år nå sitt høyeste nivå siden ordningen med støtte til aktivitetshjelpemidler for voksne ble innført i 2014.

– De ekstra pengene betyr at flere personer får tildelt aktivitetshjelpemidler i år. Som for eksempel hånddrevne sykler, tandemsykler, sitski, hockey- og piggkjelker, spesialtilpassede kajakker, eller andre spesialtilpassede hjelpemidler som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne sjansen til å være aktive, understreker Hauglie.

De ekstra pengene betyr at flere personer får tildelt aktivitetshjelpemidler i år.

Portrettfoto av Anniken Hauglie.

FLERE FÅR: – De ekstra pengene betyr at flere personer får tildelt aktivitetshjelpemidler i år, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Bråstopp i fjor

Til forskjell fra den øvrige formidlingen av hjelpemidler gjennom Navs hjelpemiddelsentraler, er denne ordningen begrenset av en økonomisk ramme som fastsettes hvert år.

Ordningen ble innført fordi det bare er personer under 26 år som kan få tilgang til aktivitetshjelpemidler fra Nav på alminnelige vilkår. Voksne måtte tidligere betale for slike hjelpemidler selv.

I august i fjor ble det kjent at potten som var satt av for året, var i ferd med å bli brukt opp. Nav besluttet derfor å stanse behandling av alle nye søknader.

Alle som ønsket å søke om aktivitetshjelpemidler gjennom ordningen, ble derfor henvist til å søke igjen i 2019.

Les mer her: FULL STANS FOR NYE AKTIVITETSHJELPEMIDLER TIL VOKSNE

I årets statsbudsjett var det opprinnelig satt av 50,45 millioner kroner i potten til aktivitetshjelpemidler til voksne, omtrent det samme som året før. Ifølge opplysninger som Handikapnytt har innhentet fra Arbeids- og sosialdepartementet var det ved utgangen av april fattet 417 positive vedtak i denne ordningen, for totalt 30 millioner kroner.

Det betyr at det nå gjenstår bare 20 millioner kroner til fordeling for resten av året – før regjeringen trår til med en ekstrabevilgning i revidert budsjett på 15 millioner kroner.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) melder om en viss økning i saksmengden i starten av 2019, men de mangler eksakte tall.

– Vi har lyttet

Alle de fire regjeringspartiene står samlet og samstemt bak beslutningen om å øke beløpet til aktivitetshjelpemidler for voksne. Erlend Wiborg (Frp) leder Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget han uttaler:

– Vi har lyttet til brukerne og til organisasjonene. Vi vet at noen av hjelpemidlene er svært kostbare. Det er urimelig at folk med nedsatt funksjonsevne skal måtte betale for alt selv. Regjeringspartiene vil ha et samfunn med mest mulig like muligheter for alle, uansett utgangspunkt i livet.

Komitemedlem Terje Breivik (V) legger til:

– Forskningen forteller oss hvor viktig det er for alle mennesker å kunne være fysisk aktiv. Mosjon og trening er bra både for den psykiske og den fysiske helsen. Selv elsker jeg å være fysisk aktiv. Det er viktig at også dem som har fysiske utfordringer får denne muligheten.

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) legger vekt på at aktivitet bidrar til å redusere fremtidens behov for helse- og sosialtjenester:

– Det kan spare samfunnet for mye penger. Men det viktigste er at hver og en kan leve et best mulig liv her og nå. Folk som er aktive får som regel bedre helse.

Han knytter dette poenget også til arbeidslivspolitikken, siden god helse er en forutsetning for å kunne stå lengst mulig helt eller delvis i jobb.

– Norge trenger at flere jobber mer. Derfor er en politikk som legger til rette for at folk kan leve aktive liv, også god arbeidslivspolitikk.

Det kan spare samfunnet for mye penger. Men det viktigste er at hver og en kan leve et best mulig liv her og nå.

– Kjempebra!

Leder Andres Nupen Hansen i Landsforeningen for Ryggmargsskadde var blant dem som i fjor advarte mot at potten til aktivitetshjelpemidler ville bli for liten også i år.

Nå gleder han seg over nyheten om tilleggsbevilgningen i revidert budsjett:

– Det er kjempebra at de øker potten. Det skal vi virkelig ikke klage på. Men det beste ville likevel være om disse hjelpemidlene kunne inngå i det ordinære formidlingssystemet slik at vi ikke slipper å bekymre oss over størrelsen på potten, sier han til Handikapnytt.

Det beste ville likevel være om disse hjelpemidlene kunne inngå i det ordinære formidlingssystemet slik at vi ikke slipper å bekymre oss over størrelsen på potten.

Anders Nupen Hansen mener at behovet kommer til å stabilisere seg når flertallet av dem som før ikke har hatt tilgang på aktivitetshjelpemidler, har fått tilgang på det de trenger. Det er også et argument for å legge dette inn i det ordinære systemet, mener han.

Ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år skal også evalueres i år. Dette vil ifølge regjeringen gi grunnlag for å vurdere hva som vil være det permanente behovet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.