Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Faksimile med teksten i budsjettdokukumentet, som er gjengitt i sin helhet lenger ned i saken.
FUNNET: 119 millioner kroner skal gå til forsterket oppfølging av unge mottakere av arbeidsavklaringspenger. (Faksimile fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjettframlegg)

Her er pengene som Handikapforbundet ikke fant

119 millioner kroner skal gå til «forsterket oppfølging av unge mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nav» – det samme beløpet som kuttes i ytelsen.

Ivar Kvistum
Publisert 08.10.2019 17:27

Mandag 7. oktober etterlyste Norges Handikapforbunds nestleder, Magnhild Sørbotten, pengene som staten sparer på å kutte en tredel av ytelsen til unge under 25 år som går på arbeidsavklaringspenger.

Les saken her: – HVOR ER PENGENE SOM DERE TAR FRA UNGDOM PÅ ARBEIDSAVKLARING

Denne gruppen vil etter kuttet få bare 130.000 kroner i året å leve for.

Regjeringen varslet at de 119 millioner kronene som regjeringen sparer på kuttet, skal gå til å hjelpe de samme ungdommene ut i arbeid eller utdanning.

– Men vi klarer ikke å finne 119 millioner kroner til å få ungdom å AAP inn i arbeid eller utdanning. Så hvor er disse pengene som regjeringen lovet? spurte Sørbotten på Handikapnytt.no i går.

Spørsmålet er også reist i en Facebook-kampanje fra Norges Handikapforbund.

Her er pengene

Nå viser det seg at pengene er gjort rede for og beskrevet i budsjettframlegget fra Arbeids- og sosialdepartementet.

På side 16 i dokumentet står følgende:

«Ettersom tett og god oppfølging er viktig for å bedre denne gruppens muligheter til arbeid eller utdanning, foreslår regjeringen å benytte et beløp tilsvarende innsparingen i 2020 på forsterket oppfølging av unge mottakere av arbeidsavklaringspenger. Driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten foreslås derfor økt med 119 mill. kroner.»

Det var Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde som påpekte overfor Handikapnytt og Norges Handikapforbund hvor pengene er omtalt i budsjettet.

Gikk litt fort

Magnhild Sørbotten innrømmer at det gikk fort da hun på vegne av Norges Handikapforbund skulle kommentere statsbudsjettet som ble lagt fram samme dag.

– Dette var min aller første kommentar til budsjettet, og jeg tok forbehold om at jeg ikke hadde fått gått dypt inn i materien. Og i går kunne heller ikke representanter for regjeringspartiene svare på hva pengene fra besparelsen skal brukes til, sier Sørbotten.

Hun påpeker at det også er helt nødvendig at pengene øremerkes og at det blir gjort helt tydelig hvilke konkrete tiltak de skal gå til.

– Hvis de bare inngår i den store potten i Nav, som driftsmidler, er jeg redd for at de blir brukt der det brenner mest.

Finansiere sin egen oppfølging

Sørbotten fastholder også hovedpoenget i kritikken fra Handikapforbundet: at ungdom på arbeidsavklaringspenger skal finansiere sin egen oppfølging gjennom kutt i en allerede fra før svært beskjeden ytelse.

– Det blir litt som om man skulle finansiert satsingen på sykehjemskjøkken ved å kutte i pensjonene til de eldste, sier Sørbotten.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.