Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Torbjørn Røe Isaksen.
INGEN HJELPEMIDLER MED SV: Da SV satt i regjering, ble det ikke brukt en krone på aktivitetshjelpemidler til voksne, minner Høyres arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om. (Foto: Marte Garmann, ASD)

Hjelpemiddel-kritikk: – Frekt av SV

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen slår kontant tilbake mot SV-nestleder Kirsti Bergstøs kritikk om at regjeringen gir for lite penger til aktivitetshjelpemidler for voksne.

Ivar Kvistum
Publisert 16.08.2021 08:54

– SV har frekkhetens nådegave!

Det skriver arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en e-post til Handikapnytt.

Bakgrunnen er at SVs nestleder Kirsti Bergstø i SV kritiserte at regjeringen ikke har sørget for at det er bevilget nok penger til ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne, Akt26-ordningen.

Les mer: SV-NESTLEDER KREVER MER PENGER TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER

I motsetning til den øvrige hjelpemiddelformidling er Akt26-ordningen begrenset av en forhåndsbevilget sum i statsbudsjettet. De siste årene har det vært slutt på pengene lenge før året er omme. Dermed blir søkere avvist og bedt om å komme tilbake neste år.

I år kom denne beskjeden fra Nav 2. august.

Les mer: NAV ER TOM FOR PENGER TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER … IGJEN

Ingen hjelpemidler med SV

Men kritikken fra Bergstø biter ikke på statsråden som er ansvarlig for Nav og hjelpemidler til funksjonshemmede.

– De synes å glemme at før 2014, altså før det borgerlige flertallet, var dette veldig enkelt. Da blant andre SV satt i regjering, ble det rett og slett ikke gitt støtte til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Da var budsjettet 0 kroner til dette, for å si det enkelt. At vi har ordningen, er altså en klar forbedring fra forrige regjering, skriver Torbjørn Røe Isaksen til Handikapnytt.

Da blant andre SV satt i regjering, ble det rett og slett ikke gitt støtte til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.

Røe Isaksen finner heller ikke noen foreslått styrkning av Akt26-ordningen i SVs alternative statsbudsjett for 2021, ut over det som regjeringen selv foreslo.

Ikke tilstrekkelig

Samtidig innser Torbjørn Røe Isaksen at det er et problem når også folk som oppfyller vilkårene ikke får innvilget aktivitetshjelpemidler.

– Derfor har vi i en rekke budsjetter lagt inn ekstra penger i ordningen for det relevante året. For eksempel kom det en styrking på 30 millioner for 2021 i statsbudsjettet, og enda 20 millioner til i revidert budsjett. Det betyr at potten i 2021 har blitt nesten doblet, fra 53,7 til 103,7 millioner kroner.

En av årsakene til at etterspørselen overstiger bevilgningen, er at ordningen etter hvert er blitt bedre kjent blant brukerne, mener Røe Isaksen.

– Regjeringen har prioritert å øke bevilgningen til ordningen i løpet av disse siste årene, men disse økningene har ikke vært tilstrekkelige til å kunne innvilge alle søknadene, konstaterer han.

Torbjørn Røe Isaksen skriver at departementet jobber med å se gjennom ordningen, i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.