Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Erna Solberg og Paul Chaffey
70 TILTAK: Høyreleder Erna Solberg og Paul Chaffey (H) la fram partiets poltikk for en bedre hverdag for personer med utviklingshemning. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Høyre satser for å bedre hverdagen til utviklingshemmede 

Høyre-leder Erna Solberg har lagt fram 70 ulike tiltak som skal bidra til å skape en bedre hverdag for personer med utviklingshemning. Flere arbeidsplasser er på tiltakslisten. 

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 05.12.2022 18:08

– Hverdagen for personer med utviklingshemming og deres pårørende kan være full av ulike utfordringer. Utfordringene knyttes til alt fra barnehage og skole, til transport, bosituasjon, fritidstilbud, dagtilbud, assistanse og avlastning, sa partileder Erna Solberg (H) da hun la fram tiltakene i forbindelse med verdensdagen for funksjonshemmede som var lørdag 3. desember.  

Lang tiltaksliste til kommunene 

Individet skal stå i sentrum for tilrettelagte og gode tjenester, påpeker Solberg i en pressemelding.

– Høyres utgangspunkt er å bidra til at hverdagen til utviklingshemmede og deres pårørende blir så god som mulig. Vi må tilpasse systemene til menneskene – ikke motsatt.

Det største opposisjonspartiet på Stortinget har som mål å tilrettelegge bedre for at flere skal ut i arbeid og sørge for et meningsfylt dagtilbud for personer som ikke er i jobb. Alle skal ha et dagtilbud eller en jobb å gå til.

For flere i jobb

De viktigste tiltakene for dette er:

* At kommunene skal bli med på inkluderingsdugnaden med mål om at fem prosent av nyansettelser skal være mennesker med hull i CV-en eller funksjonsnedsettelse 

* At kommunene skal jobbe for å øke andelen som jobber i det ordinære arbeidslivet, og legge til rette for varig oppfølging og støtte for personer i ordinært arbeid 

* Flere Helt Med-stillinger og at alle kommuner skal ha VTA-plasser. Kommunene skal lage forpliktende opptrappingsplaner for varig tilrettelagte arbeidsplasser.  

Alternativt budsjett

Handikapnytt har tidligere omtalt at Høyre satser på arbeid til alle i sitt alternative budsjett: Høyre satser på arbeid til flere i sitt alternative budsjett (handikapnytt.no) Der får Helt Med en økning på fem millioner kroner til å skape flere arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemning. I tillegg settes det av 1000 nye tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, og 1000 nye plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

– Det er noe med det å stå opp om morgenen og vite at man trengs. En jobb å gå til skaper inkludering og fellesskap. Alle har noe å bidra med i samfunnet, men her har vi en lang vei å gå, sier Solberg i pressemeldingen. 

Viktige verdier

Politikken Høyre legger fram har som mål å bidra til et mer likestilt, mangfoldig og inkluderende samfunn. Verdier som deltakelse og selvbestemmelse står sentralt.

Leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Tom Tvedt, mener dokumentet er

– MYE BRA: Tom Tvedt, forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

godt.

– Faktabeskrivelsen er vi helt enig i. Der står det at mennesker med utviklingshemning er diskriminert i dag. Vi har langt igjen til vi er blitt et likestilt land. Det er mange gode tiltak, som vi kommer til å bruke for alt det er verdt i arbeidet med stortingsmeldingen for menneskerettigheter for personer med utviklingshemning som regjeringen la fram for få uker siden.

Det er mange gode tiltak, som vi kommer til å bruke for alt det er verdt i arbeidet med stortingsmeldingen for menneskerettigheter for personer med utviklingshemning.

Men ingen inkorporering

«FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne funksjonsnedsettelser (CRPD) er viktig i arbeidet med å utvikle ny politikk for funksjonshemmede og utviklingshemmede.» skriver Høyre i heftet med politikk på området.

– Men jeg registrerer at Høyre fortsatt ikke ønsker CRPD inn i menneskerettsloven. Jeg er uenig i argumentasjonen til Solberg. Hun sier at  CRPD er i tråd med konvensjonen, og at det da er unødvendig å ta den inn i menneskerettsloven. Da forstår jeg ikke hvorfor vi ikke bare kan inkorporere CRPD i menneskerettsloven, sier Tvedt.

Egne opplæringskontorer

Høyre vi øke kvaliteten i utdanningen. De vil ha egne opplæringskontorer som er spesialisert på elever med utviklingshemming , sikre at de som har krav på tilpasset opplæring får dette oppfylt – og kommunene skal ha oversikt. Kommuner som ikke har et stort nok fagmiljø skal samarbeide med andre kommuner for å sikre kvaliteten i skolekretsen eleven er tilknyttet.

– Her er det mye bra, og vi støtter at elevene skal ha spesialisert opplæring og tilbud, men sett fra vårt ståsted reagerer vi på at Høyre vil legge til rette for ulike skolemodeller som for eksempel Haug skole i Bærum. Vi ønsker ikke egne skoler for mennesker med utviklingshemning, og er tydelige på at å gå tilbake til spesialskoler er å gå i feil retning: For NFU er det viktig at det er en reell valgmulighet. Ikke en B-løsning på nærskolen. Så vi må vite mer om hva akkurat det betyr. Vi ønsker at alle skal få lov til å velge selv, sier Tvedt til Handikapnytt.

Pluss for alle

Alle skal kunne delta i det digitale samfunnet. Her er de viktigste tiltakene å legge til rette for at verge skal operere under fullmakt på vegne av den utviklingshemmede, også i digitale kanaler, å innføre en digital innlogging på høyeste sikkerhetsnivå som alle innbyggere kan benytte seg av, uten at det nødvendigvis krever Bank-ID. Dessuten skal alle kommuner innføre klart språk på deler av sine hjemmesider. Viktig informasjon på kommunens nettside må komme i lettlest versjon.

– En lettlest versjon vil være bra for alle oss andre også. Og universell utforming rent fysisk. Men vi skal huske at mange av våre fremdeles er stengt ute, blant annet fra å bruke Vipps,  sier Tom Tvedt.

Ros fra Stiftelsen SOR

«Høyres politikk står langt på vei i stil med situasjonsbeskrivelsen slik vi kjenner den. Tiltakene vil, om de blir omsatt i praksis, bøte på mange av de utfordringene som utviklingshemmede og deres nærpersoner daglig møter på», skriver rådgiver Linn Løvlie Slette i Stiftelsen SOR i en kommentar på SORs nettsider.

Hun roser også at heftet henvender seg til lokalpolitikere med tips til hvordan man kan følge opp politikken ute i kommunene.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.