Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Lena Iren Horie.
BUDSJETT OG ETTERSPØRSEL: Lena Iren Horie er SV-politiker og selv funksjonshemmet. Her svarer hun arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Privat)

Ikke frekt å påpeke ulikhet

MENINGER: Det er et stort gap mellom det Høyre sier og det som faktisk har skjedd for funksjonshemmede under de åtte årene med en Høyre-ledet regjering, skriver Lena Iren Horie i dette innlegget.

Lena Iren Horie
Publisert 17.08.2021 16:30

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

I Handikapnytt kaller arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen  SV-nestleder Kirsti Bergstøs kritikk av sittende regjerings bevilgning til aktivitetshjelpemidler for voksne for «frekkhetens nådegave».

Men det er ikke frekt å påpeke at budsjettet er nødt til å speile etterspørselen!

Skal vi kunne klare å tette gapet mellom funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet, trenger vi å ha lik mulighet til å være i aktivitet. Som Røe Isaksen selv medgir, så er det et stort problem at potten er brukt opp lenge før året er omme.

Dette har skjedd år på år og det har gått for tregt under dagens regjering å få økt bevilgningen.

Det at vi har en post i statsbudsjettet for dette i dag kontra for åtte år siden da SV satt i regjering, er selvsagt en forbedring. Men det argumentet faller når det det er snakk om er å forbedre nettopp dagens ordning.

Vi skal ikke være nødt til å måtte ta til takke med at noen av oss må vente til neste år med å være fysisk aktiv bare fordi «vi hadde det verre før», da det var ingen ordning! Ingen av oss er likestilt før alle er det.

Når Røe Isaksen kaller det «frekkhetens nådegave» at Bergstø står frem og sier det vi som er avhengige av ordningen har prøvd å si i årevis, er hva jeg vil kalle frekkhetens nådegave.

For Høyre har to ganger, i senest vår, stemt ned forslaget fra nettopp SV om å inkorporere CRPD i norsk lov, noe som ville kunnet styrke vår likestilling, rettigheter til deltakelse og aktivitet.

Høyre skriver i sitt partiprogram at de ønsker å styrke deltakelsen i idretten for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men hvordan kan de gjøre det om disse menneskene ikke får hjelpemidlene som er avgjørende for at de skal kunne delta?

Hvorfor har dette tatt så lang tid? Det er spørsmålet vi stiller her. Det er ikke frekt å påpeke at det er et stort gap mellom hva Høyre sier og det som faktisk har skjedd under Høyre-regjeringen vi har hatt de siste åtte årene. Det er en ren observasjon.

Det er ikke frekt å påpeke at det er et stort gap mellom hva Høyre sier og det som faktisk har skjedd under Høyre-regjeringen vi har hatt de siste åtte årene. Det er en ren observasjon.

Og i det alternative statsbudsjettet til SV nevnes både universell utforming, BPA og støtte til ulike likestillingsorganisasjoner for funksjonshemmede samt hjelpemiddelordninger.

Vi trenger håndfaste, konkrete tiltak, at politikere står frem og løfter våre stemmer og vi trenger at Akt26-ordningen styrkes og tas inn i overslagsbevilgningen for øvrige hjelpemidler! Det er livene våre det handler om først og fremst!

Lena Iren Horie
Funksjonshemmet og SV-politiker

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.