Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Leif Arild Fjeldheim i elektrisk rullestol med gevær
AKTIV SKYTTER: Leif Arild Fjeldheim skyter leirduer og går på jakt. (Foto: Privat)

Jakt fra el-rullestol kan bli lov

Forslag til ny viltressurslov er ute på høring. Lovforslaget tillater at bevegelseshemmede skal kunne skyte fra rullestol når de er på jakt.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 27.06.2024 13:10

Nå er det forbudt å løsne skudd fra motorkjøretøy. For at funksjonshemmede skal kunne sitte i rullestol og skyte et dyr når de er på jakt, trengs det et unntak fra dette forbudet i loven.

Forslaget til ny viltressurslov inneholder et slikt unntak. I det nye lovforslaget ser paragraf 25 slik ut:

«Særskilte forbud mot å løsne skudd Det er forbudt under jakt å løsne skudd på eller over offentlig vei eller jernbane, og fra luftfartøy eller motorkjøretøy. Kongen kan gi forskrift om unntak fra forbudet mot å løsne skudd under jakt fra motorkjøretøy for bevegelseshemmede.»

Gir regjeringen kred

– Dette synes jeg er kjempebra, og regjeringen fortjener kred for forslaget, sier Leif Arild Fjeldheim.

Han sitter selv i rullestol og jakter storvilt. Til høsten skal han på hjortejakt i Tysvær.

– Å jakte fra manuell rullestol er tungvint. Så snart du kommer ut i gresset, blir det tungt å flytte seg, og i tillegg må du skyves i posisjon.

Leif Arild Fjeldheim mener det er en naturlig utvikling å gi rullestolbrukere unntak fra forbudet om jakt fra motorkjøretøy.

– Viltloven er gammel, og lover revideres sjelden. Forbudet mot å jakte fra motorkjøretøy innførte myndighetene med tanke på bil, fordi det foregikk mye tjuvjakt fra bil. Den gangen var elektriske rullestoler beregnet for flat vei og fortau, men så har det kommet mange fine elektriske rullestoler. Når det har skjedd en slik utvikling, må lovverket åpnes opp, sier han.

Hensyn til annet lovverk

I høringsnotatet referer Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet til at både Norges Handikapforbund, Norsk Friluftsliv og Norges Jeger- og Fiskerforbund har ønsket en slik endring.

«Departementene er i utgangspunktet positive til et slikt forslag, og mener det bør vurderes nærmere hvordan et slikt begrenset unntak kan utformes, slik at det ikke bryter med viltloven § 19, jf. lovforslaget § 18 eller Bernkonvensjonen», skriver de.

Bernkonvensjonen handler om vern av ville europeiske planter og dyr. Viltlovens paragraf 19 sier at «Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom».

Ønsker inkluderende prosess

Leif Arild Fjeldheim forventer at departementene involverer organisasjonene i arbeidet med en forskrift om jakt fra el-rullestol.

– Jeg vil tro at en alminnelig legeerklæring er det som må kreves for å omfattes av forskriften.

Han er forberedt på at flere i høringsrunden vil be om at det blir tillatt med jakt også fra ATV. Det er han motstander av.

– Hvis de åpner for det, kommer det til å bli misbrukt. ATV-ene lager støy og setter spor i terrenget på en annen måte enn elektriske rullestoler. Vi rullestolbrukere ønsker også å bevare naturen, sier han.

Forslaget til viltressurslov har høringsfrist 25. oktober.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.