Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kraftig økning i antall uføretrygdede

Hver tiende nordmann i alderen 18 til 67 år er nå uføretrygdet. Det er fasit etter at Nav rapporterer om en kraftig økning i antallet uføretrygdede i fjor. Økningen settes i sammenheng med innstramningen i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP).

Per desember 2018 var det i alt 339 200 mottakere av uføretrygd. Det innebærer en økning på 13 400 uføretrygdede det siste året (4,1 %). Siden utgangen av forrige kvartal var det en økning på 5 100 personer. 

På ett år har andelen økt med 0,4 prosentpoeng. 

– Økningen i antall uføretrygdede må sees i sammenheng med at vi i fjor hadde en kraftig nedgang i antall personer som mottar AAP og mange av disse har hatt rett på uføretrygd. Vi har derfor behandlet flere søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, uttaler arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

De fleste nye uføretrygdede kommer fra AAP. I løpet av 2018 var andelen av de nye uføretrygdede som hadde AAP før de starter å motta uføretrygd på om lag 80 prosent, og andelen økte gjennom året.

Dette henger sammen med regelverksendringer fra 1. januar 2018. Tiden man kan motta AAP ble da innskrenket fra fire til tre år, samtidig som vilkårene for forlengelse av stønadsperioden ble strammet inn.

Det er grunn til å forvente at dette vil føre til at flere begynner å motta uføretrygd også i 2019, ifølge Nav.

Les også: NY IA-AVTALE: – FUNKSJONSHEMMEDE IKKE LENGER ARBEIDSLIVETS ANSVAR

Sammenlignet med for ett år siden var det økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. For de over 65 år var det en nedgang i uføreandelen, mens andelen var uendret for 18-19- og 60-64-åringene.

Totalt sett er uføreandelen i dag like høy som ved utgangen av 2006. Siden den gang har vi sett en vekst for uføre i alderen 18 til 54 år, mens det har vært en nedgang for de over 55 år. Nedgangen er spesielt stor for de over 60 år i denne perioden.

Les også: – UFØRETRYGDEDE SKAL IKKE TAPE PENGER PÅ Å JOBBE

14.02.2019 kl. 12:22
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.