Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Øyvind Håbrekke fotografert med Stortinget i bakgrunnen.
KAMPANJE-KRITISK: Handikapforbundets kampanje har framstilt CRPD-saken som en avstemning for eller imot menneskerettigheter for funksjonshemmede, noe som er både urimelig og uriktig, mener Øyvind Håbrekke i KrF. (Foto: KrF)

KrF-kandidat ut mot Handikapforbundets CRPD-kampanje

Handikapforbundet bidrar til misforståelser og skaper et feil bilde av den politiske virkeligheten, mener Øyvind Håbrekke, førstekandidat for Kristelig Folkeparti i Trøndelag. Forbundsleder Tove Linnea Brandvik avviser kritikken.

Av Ivar Kvistum
Publisert 10.03.2021 16:43

«Vil KrF ofre funksjonshemmede på alteret til Erna Solberg? Er mangfold utenfor livmoren viktig?»

Dette er et av budskapene i kampanjen til Norges Handikapforbund (NHF) fram mot Stortingets behandling av forslaget om å ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk menneskerettslov.

NHF mobiliserte kraftig i sosiale medier for å skape oppmerksomhet og politisk press i saken. Ikke minst ble skytset rettet mot Kristelig Folkeparti og Venstre, som man ventet skulle stemme mot et forslag de egentlig er for.

Urimelig framstilling

I et innlegg på Facebook går Øyvind Håbrekke, KrFs førstekandidat til Stortinget i Trøndelag, ut med kritikk av innhold og virkemiddelbruk i NHFs kampanje.

– Det ble skapt et bilde av at dette var en votering for eller imot menneskerettigheter for funksjonshemmede. Og det mener jeg er en urimelig framstilling, sier Håbrekke til Handikapnytt.

Det ble skapt et bilde av at dette var en votering for eller imot menneskerettigheter for funksjonshemmede. Og det mener jeg er en urimelig framstilling.

Han mener kampanjen formidlet et budskap om at man enten var for de rødgrønnes forslag, eller så støtter man ikke funksjonshemmedes menneskerettigheter.

– Filmene og innleggene i NHFs kampanje skaper et inntrykk av at at problemene kan løses hvis man bare inkorporerer. Jeg skulle på en måte ønske at det var så enkelt, sier KrF-politikeren som selv satt på Stortinget fra 2009 til 2013.

Forundring og bekymring

Han ble selv oppmerksom på kampanjen da han begynte å få henvendelser fra partifeller lokalt i Trøndelag.

– NHFs kampanje i sosiale medier har nådd langt ut, det skal de ha. Urolige partifeller i distriktet mitt uttrykte forundring og bekymring for måten dette ble framstilt på. De fikk inntrykk av at KrF skulle stemme mot menneskerettighetene til funksjonshemmede i Stortinget, sier Håbrekke.

Han legger til at han har stor sympati med kampanjens formål, som var å påvirke politikerne til å inkorporere CRPD. Dette er et mål han selv håper blir oppfylt så fort som mulig.

– Og det skulle bare mangle at ikke en interesseorganisasjon kan bruke litt skarpt skyts og tøffe virkemidler. Det må være lov. Men her har man endt opp med å skape et bilde som ikke er dekkende, hevder han.

– Men er det ikke naturlig at man retter oppmerksomheten mot partier som i utgangspunktet støtter saken, men som likevel stemmer mot?

– Det er en normal dynamikk at man kritiserer partier som går mot interesseorganisasjonenes syn, og særlig når partier som har kommet til makt, ikke gjennomfører det de primært står for. Dette er organisasjonene i sin fulle rett til å kritisere. Det er helt fair å være skuffet over Venstre og KrF, og partier som har satt seg i maktposisjoner, må være voksne nok til å stå for det. Men vi må likevel kunne diskutere virkemidlene, sier Håbrekke.

Fiendebilder av politikere

Han mener også det er helt på sin plass å synliggjøre at det fortsatt er mange samfunnsskapte barrierer som hindrer funksjonshemmedes deltakelse i samfunnet.

– Det er bra at NHF bygger opp kampviljen, men samtidig skapes det et inntrykk av at et ja eller nei til inkorporering er et ja eller nei til å å fjerne hindringer. Det er faktisk feil. Jeg håper NHF fortsetter å oppildne kampvilje, men jeg håper ikke at man skaper fiendebilder av politikere som egentlig vil dem vel, sier han.

Jeg håper NHF fortsetter å oppildne kampvilje, men jeg håper ikke at man skaper fiendebilder av politikere som egentlig vil dem vel.

– Kan kampanjen skade forholdet mellom Venstre, KrF og Handikapforbundet?

– Det virker ikke som om Handikapforbundet har hatt som formål å styrke alliansen, men jeg tror ikke relasjonen tar skade. Jeg tror partiledelsen og stortingsgruppa ser forbi de tøffe virkemidlene de har blitt utsatt for.

Skifte hatt

I innlegget på Facebook skriver Øyvind Håbrekke at nåværende NHF-leder Tove Linnea Brandvik selv var saksordfører for CRPD den gangen hun satt på Stortinget for Arbeiderpartiet. Han viser til at hun den gangen kalte det en gledelig merkedag at konvensjonen ble ratifisert – men ikke inkorporert.

– Jeg vil ikke bruke det mot dem. Det må være lov at en sak utvikler seg, og det er helt fair at man som i Brandviks tilfelle skifter hatt. Men det er rimelig å minne om at det var den rødgrønne regjeringen som valgte å ikke gå videre med inkorporering. Det understreker mitt poeng om at forskjellen på de alternativene det ble votert over i Stortinget 9. mars, ikke er så fundamental som NHF har gitt inntrykk av.

Forbausende støtte til spillet

Venstre, KrF og Høyre fremmet et forslag i Stortinget om å utrede konsekvensene av en inkorporering av CRPD. Øyvind Håbrekke stusser over at Tove Linnea Brandvik støtter de rødgrønne som stemte imot dette.

– Det er ganske opplagt at det er i NHF-medlemmenes interesse at saken ikke ble avsluttet, men at regjeringen fikk et oppdrag fra Stortinget om å utrede konsekvensene. Det var det beste utfallet man kunne få, slik saken sto. Men det ble nedstemt. At de rødgrønne spiller det spillet, er så sin sak, men at forbundslederen i Handikapforbundet støtter det, er det som forbauser meg mest i saken.

Reelle forskjeller

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF forsvarer Handikapforbundets kampanje for CRPD-inkorporering.

– NHF har kjørt en kampanje som handler om hva vi i NHF mener det handler om. Vi mener at det er reelle forskjeller på de to ulike valgene, inkorporere eller ikke inkorporere, og at det har stor betydning. Så ser vi at noen argumenterer med at målet vi har formidlet kan oppnås på andre måter, og vi er ikke enige i det, sier Brandvik.

NHF har kjørt en kampanje som handler om hva vi i NHF mener det handler om.

Hun er heller ikke enig i at kampanjen har framstilt saken for unyansert.

– Det er viktig å formidle at når man er funksjonshemmet og diskriminert i Norge, så er det stor forskjell på om man anerkjennes med de samme rettighetene som andre eller ikke. Hvis forskjellene er så små som det hevdes, hvorfor kunne da ikke KrF stemt for å inkorporere?

Politisk retningsvalg

Brandvik forklarer at kampanjen skulle formidle at det handler om et politisk retningsvalg.

– Det er helt sikkert ubehagelig å bli konfrontert med at du ikke gjør noe du ønsker å få til, sier hun.

Tove Linnea Brandvik er uenig med Håbrekke i at forslaget fra regjeringspartiene var et bedre alternativ enn det som til slutt ble alternativet. Hun viser også til at hun ikke er alene om å støtte de rødgrønne valg om å ikke stemme for.

– Verken Norges institusjon for menneskerettigheter, Likestillings- og diskrimineringsombudet eller andre juridiske miljøer har pekt på behovet for juridisk utredning, sier hun.

Kjære leser 🙂
Handikapnytt.no er Norges eneste uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur.
Vil du støtte journalistikken vår, kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».
Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.