Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Marianne og Nikita på podiet.
MØTER HINDRINGER: Marianne Knudsen (til venstre) og Nikita Abbas fortalte om hvilke utfordringer de møter som rullestolbrukere på Oslos kollektivnett. Begge krever å kunne reise spontant og på samme vilkår som andre. (Foto: Ivar Kvistum)

Lekset opp for byråden om kollektivtransport som utestenger

Altfor stor avstand mellom perronger og T-banevogner. Trikker med høye trinn. Bussjåfører som surner og kjefter når de må legge ut rampe. Rullestolbrukerne Marianne Knudsen og Nikita Abbas ga Oslos miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) en skoletime i utilgjengelighet.

Ivar Kvistum
Publisert 10.05.2019 16:42

– Jeg tar aldri trikken. Det tør jeg ikke, sa Nikita Abbas.

Hun har bodd i Oslo i hele sitt liv, men føler seg langt fra hjemme på hovedstadens kollektivsystem.

Ikke bare er det umulig for henne å vite hun kommer på – eller av – den neste trikken som kommer, men også store deler av T-banenettet er utilgjengelig blant annet på grunn av stor avstand mellom vogner og plattformer.

Føler seg ikke velkommen

Marianne Knudsen er opprinnelig fra Trondheim og er ferskere i Oslo. Men hun har allerede rukket å erfare at kollektivtilbudet i hovedstaden ikke er skapt for alle.

Det gjelder ikke minst når hun skal ta bussen.

– Det handler ikke bare om utformingen, men også om holdningene til sjåførene. De signaliserer så tydelig at de synes det er kjipt og slitsomt at jeg skal med akkurat denne bussen, fordi de må løfte ut rampen. Holdningen er at jeg ikke er velkommen. På en vanlig dag tar jeg bussen fire til seks ganger. Da har det mye å si hvilke holdninger du møter, sa Marianne Knudsen.

Krasjkurs i utilgjengelighet

Det var på DIT-konferansen til Handikapforbundet i Oslo at Nikita Abbas og Marianne Knudsen delte sine erfaringer med mannen som har det øverste politiske ansvaret for kollektivtilbudet i byen: Arild Hermstad er fødselspermisjonvikar for Lan Marie Berg som byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, og fortsatt nokså fersk i stolen.

Fredag fikk han et krasjkurs i hovedstadens tilgjengelighetsutfordringer da han stilte til paneldebatt på Vega Scene.

DIT står for Design, Innovasjon og Teknologi. Dette er en årlig storsatsing for Handikapforbundet i Oslo, og årets konferanse handlet om «fremkommelighet i fremtidens transport». Konferansen ble åpnet av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Fjern gap’en

Og selv om mye av programmet dreide seg om hvordan kollektivtransport og andre kommunikasjonsløsninger kan bli med fremtidens teknologi, var det de konkrete utfordringene her og nå som opptok Marianne Knudsen og Nikita Abbas, som begge er aktive i Norges Handikapforbunds Ungdom.

De to ønsker seg flere rullestolplasser på bussene. De vil ha bort mellomrommene mellom plattformer og T-banevogner, og de vil ha god tilgjengelighet til alle plattformer slik at du alltid kan være trygg på at du kommer videre når du har gått av på en holdeplass eller stasjon.

Det handler om frihet og likestilling, å ha valgfrihet i sitt eget liv og å kunne være med på det grønne skiftet. Kunne leve et spontant og sosialt liv.

– Det handler om frihet og likestilling, å ha valgfrihet i sitt eget liv og å kunne være med på det grønne skiftet. Kunne leve et spontant og sosialt liv, sa Marianne Knudsen.

Hun og Nikita Abbas snakket om hvor viktig det er å kunne reise sammen med venner og klassekamerater på tog, bane og buss – og ikke bli henvist til å ta taxi bare fordi man bruker rullestol.

Marianne Knudsen har tidligere skrevet i Handikapnytt der hun kritiserer Vy (tidligere NSB) for å bruke penger på navnebytte i stedet for å skape bedre tilgjengelighet. Les det her: NY STIL, NYTT NAVN – FORTSATT DISKRIMIERING PÅ TOGET

Arild Hermstad på podiet under konferansen.

LYTTENDE: Byråd Arild Hermstad innrømmer at det er langt igjen før kollektivsystemet i Oslo er fullt universelt utformet. (Foto: Ivar Kvistum)

Nye trikker kommer

Arild Hermstad understreket at han var både lyttende og ydmyk, men han forsvarte seg med at byrådet allerede arbeider for at kollektivsystemet skal bli bedre og mer tilgjengelig.

– Det meste av T-banen er gammelt, fra en tid da man ikke tenkte på slikt. Når vi kjøper inn nytt materiell, skal det være tilgjengelig, sa han og viste til at det allerede er bestilt nye trikker med en langt bedre tilgjengelighet enn de gamle.

Å bytte ut T-banevognene vil ta lenger tid, kanskje åtte til ti år.

Hermstad viste til at det ofte er kostbart å gjøre endringer.

– Og vi bruker allerede penger på det som etterlyses. Når vi oppgraderer og når vi bygger nytt T-banenett, er det kjempeviktig å gjøre det riktig fra start. Vi må først plukke de fruktene som henger lavest, og så må vi framfor alt ha dialog med dere, sa Arild Hermstad.

Han viste også til at byrådets mål om en grønn og bilfri by innebærer bedre tilgjengelighet for mange. Også satsingen på bedre vintervedlikehold gir bedre framkommelighet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.