Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Ingrid Thunem.
ENNÅ IKKE ANERKJENT: Alt jeg ber om, er å ha de samme rettighetene som deg, skriver Ingrid Thunem. (Foto: Unge funksjonshemmede)

Like mye kvinne, like mye verdt?

MENINGER: Barrierene i samfunnet som skaper vanskeligheter for kvinner, multipliseres med barrierene for funksjonshemmede. Resultatet blir undertrykking og diskriminering, skriver styremedlem Ingrid Thunem i Unge funksjonshemmede i dette innlegget.

Av Ingrid Thunem
Publisert 08.03.2021 12:17

8. mars er den internasjonale kvinnedagen.

Vanligvis tar vi til gatene og går i tog. I år er markeringen mer digital og mindre fysisk grunnet korona pandemien.

En pandemi som har påvirket likestillingen, i feil retning. 

For mange kvinner har likestillingen hatt et tilbakeslag som følge av pandemien. Flere kvinner opplyser at de har brukt mer tid på husarbeid og barnepass enn tidligere (Likestillingssenteret, 2020).

Vi vet også at flere kvinner opplever å bli isolert hjemme med voldsutøver. Det er med andre ord mange grunnet til at kvinnedagen trengs i 2021.

Som kvinne er mine rettigheter i Norge beskyttet av lovverket. FNs kvinnekonvensjon er en del av lovverket. Den finnes fordi kvinner til tross for de generelle menneskerettighetene fremdeles opplever diskriminering og undertrykking over hele verden, også i Norge.

MENINGER
  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Konvensjonen skal sikre at jeg som kvinne får mine menneskerettigheter innfridd. Dette fordi både FN og verdenssamfunnet anerkjenner at for at vi kvinner skal få innfridd rettighetene våre trengs det noe mer.

På samme grunnlag ble FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) laget. Norge har i motsetning til rase-, kvinne- og barnekonvensjonen ikke tatt denne konvensjonen inn i lovverket.

Som en ung funksjonshemmet kvinne er kvinnedagen viktig for meg, men jeg føler meg ikke likestilt. Mine rettigheter som kvinne er anerkjent, men ikke som funksjonshemmet. 

Funksjonshemmede kvinner har ikke de samme muligheter som sine normfungerende søstre. Vi blir oftere utsatt for seksuelle overgrep, vold, utestengelse, hatefulle ytringer og har vanskeligheter med å få jobb.

De barrierene i samfunnet som skaper vanskeligheter for kvinner, multipliseres med barrierene for funksjonshemmede. Resultatet blir undertrykking og diskriminering.

Forskning har funnet at funksjonshemmede menn får flere assistansetimer, og i større grad hjelpemidler, for å komme seg ut av huset. Som funksjonshemmet kvinner får du flere hjelpemidler til kjøkkenet og det forventes at du i skal greie deg selv. 

Jeg håper at kvinnerettighetsaktivister bruker 8. mars i år på å rette oppmerksomhet mot funksjonshemmedes kvinners levekår. For 9.mars skal politikerens stemme om mine rettigheter, om mine muligheter.

Jeg håper at kvinnerettighetsaktivister bruker 8. mars i år på å rette oppmerksomhet mot funksjonshemmedes kvinners levekår. For 9.mars skal politikerens stemme om mine rettigheter, om mine muligheter.

SV har foreslått at CRPD skal inkluderes i lovverket. Det mangler fire stemmer. Høyre og Frp stemmer imot, som ikke er overraskende.

KrF og Venstre er egentlig for, men velger å kaste mine rettigheter under bussen for å vinne frem i andre saker. For mine menneskerettigheter er ikke like viktige. 

Jeg burde jo ha lært at rettigheter og likestilling ikke er for sånne som meg. Det mange mener funksjonshemmede trenger, er spesielle tiltak, særordninger og segregering.

Alt jeg ber om er å ha de samme rettighetene som deg, ikke mer, ikke mindre.

For er det ikke sånn at alle kvinner skal være likestilt i 2021?

Ingrid Thunem
styremedlem i interesseorganisasjonen Unge funksjonshemmede

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.
Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?

Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Du kan også bruke kontonummer 8200.02.03277. Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.