Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Arne Lein og Tore Hagebakken i samtale i Stortingets vestibyle.
ORGANISASJONENE MÅ MED: Etter interpellasjonsdebatten møtte Tore Hagebakken Handikapforbundets leder Arne Lein (til venstre). De er enige om at funksjonshemmedes organisasjoner må involveres tett i arbeidet med å løse BPA-problemene, og er bekymret over at statsråd Åse Michalsen ikke nevnte dem i debatten. (Foto: Ivar Kvistum)

– Likebehandling av BPA krever mer statlig styring

Alle kommuner må behandle brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på samme måte – og slik Stortinget har bestemt. Det krever Tore Hagebakken fra Arbeiderpartiet.

Ivar Kvistum
Publisert 01.06.2018 16:27

Fredag 1. juni var brukerstyrt personlig assistanse (BPA) tema for en interpellasjonsdebatt i en tynt befolket stortingssal.

Arbeiderpartiets Tore Hagebakken fra Oppland presset eldre- og folkehelseminister Åse Michalsen til å svare på hvordan regjeringen har tenkt å løse problemene som knytter seg til BPA-ordningen.

Hagebakken ville blant annet vite om regjeringen vurderer å lage en egen forskrift om BPA som sier hvordan kommunene skal praktisere ordningen.

I dag har kommunene et mindre forpliktende rundskriv å forholde seg til, foruten selve lovteksten.

Få ordningen på stell

– Ja, absolutt. Vi er villige ti å se på alt som kan få ordningen på stell, svarte Åse Michalsen på direkte spørsmål fra Hagebakken.

Mer konkret og forpliktende var hun ikke, i og med at regjeringen er i en fase hvor den vurderer hva som skal gjøres for å få BPA til å fungere bedre.

Hun avviste heller ikke tanker som er fremmet fra blant andre SV og Likestillings- og diskrimineringsombudet om å ta BPA ut av sitt nåværende lovverk – den kommunale helse- og omsorgslovgivningen – og flytte den over til Folketrygden og dermed staten.

– Dette er en av flere muligheter som regjeringen nå vurderer, sa Michalsen fra Stortingets talerstol.

Portrett av Tore Hagebakken på Stortinget.

LIK BEHANDLING: Manglende likebehandling fra kommune til kommune er et hovedproblem med BPA i dag, mener Tore Hagebakken fra Arbeiderpartiet. (Foto: Ivar Kvistum)

Styrket statlig styring

Tore Hagebakken sier seg langt på vei tilfreds med svarene han fikk fra statsråden med ansvar for BPA-feltet.

– Statsråden svarte åpent og er villig til å finne løsninger. Det hun derimot ikke nevnte, var dialog med brukerorganisasjonene, noe jeg mener er svært viktig for å finne gode løsninger, sier Hagebakken til Handikapnytt etter interpellasjonsdebatten.

Ap-representanten mener et hovedproblem med BPA-ordningen er at det ikke er sikret likebehandling av brukere og dem som søker om ordningen.

Flere rapporter og en lang rekkene enkeltsaker viser at BPA praktisers veldig ulikt fra kommune til kommune – både når det gjelder tildelt timetall og regler for hvordan assistansen kan brukes 

– Jeg har vanskelig for å se at vi kan sikre likebehandling uten å styrke den statlige styringen med kommunene når det gjelder BPA, sier Hagebakken.

Jeg har vanskelig for å se at vi kan sikre likebehandling uten å styrke den statlige styringen med kommunene når det gjelder BPA.

Samtidig innrømmer han at det smerter en tidligere ordfører som ham selv, å skulle be om mer statlig styring av kommunene.

Hagebakken peker på to statlige grep som kan sikre bedre likebehandling: En egen BPA-forskrift som konkretiserer loven på en mer forpliktende måte enn dagens rundskriv.

Og en styrkning av mandatet til fylkesmennene som i dag behandler klagesaker på BPA-området.

Til Folketrygden?

Forslaget om å flytte BPA ut av kommunene over i Folketrygden, vinner derimot lite gjenklang hos Hagebakken.

– Jeg er veldig skeptisk til å flytte oppgaver fra kommunene og over til staten. Og i utgangspunktet snakker vi her om kommunale tjenester, og det mener jeg er viktig å beholde i kommunene, sier han til Handikapnytt.

Tanken om å flytte BPA over til Folketrygden ble i fredagens interpellasjonsdebatt løftet fram av SVs Karin Andersen.

Hun mener dette er et grep som vil løse mange av problemene i dagens BPA-ordning.

– Det er på tide at BPA blir en rettighet i folketrygden, på samme måte som hjelpemidler er, sa Andersen.

Hun kritiserte både regjeringen og stortingsflertallet for selv å være årsak til de problemene med BPA som flere rapporter og en lang rekke enkeltpersoner vitner om.

– Dette vil fortsette fordi regjeringen og flertallet i denne salen har lagt mest vekt på kommunalt selvstyre, sa Andersen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Taus om dialog med organisasjonene

Handikapforbundets forbundsleder Arne Lein fulgte interpellasjonsdebatten om BPA fra publikumsgalleriet på Stortinget.

Han merket seg at eldre- og folkehelseministeren ikke nevnte funksjonshemmedes organisasjoner – til tross for uttrykt vilje til å se på mange ulike løsninger og lytte til ulike innspill.

– Jeg registrerer at statsråden vurderer mye, men hun inviterer ingen organisasjoner – verken fra brukersiden eller de ansatte i BPA – til å være med inn i vurderingene, sier Arne Lein til Handikapnytt

– Hvorfor mener du det er viktig?

– Det handler både om at myndighetene er forpliktet til å ta med dem det gjelder på råd, og om at det er viktig med innspill fra dem som er direkte berørt når man skal utvikle gode løsninger, svarer Lein.

Også Lein mener det er nødvendig å få på plass en forskrift som gir forpliktende instrukser til kommunene om hvordan BPA-ordningen skal praktiseres.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.