Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kvinne får håret vasket hos frisøren.
IKKE MULIG: Kunden som bruker elektrisk rullestol, trenger en frittstående servant for å få vasket håret hos frisøren. Men en slik trenger ikke salongen installere. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Lovlig at kunde med rullestol ikke får vasket håret hos frisøren

Likestillings- og diskrimineringsnemnda vil ikke kreve at frisørsalongen installerer en vask som kan brukes av kunder i elektrisk rullestol.

Av Ivar Kvistum
Publisert 02.01.2018 12:19

Kunden har vært fast kunde i den samme frisørsalongen i flere år. Men etter at salongen flyttet til nye og mindre lokaler i kjøpesenteret, får hun ikke lenger vasket håret når hun er hos frisøren, selv om hun fint kommer seg inn i selve lokalene.

Tidligere hadde salongen nemlig en frittstående vask som kan brukes av rullestolbrukere.

Nå, etter flyttingen, er den borte.

Dette mente kunden er diskriminerende, og for et drøyt år siden klaget hun frisøren inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Uforholdsmessig byrde

Kunden fikk imidlertid ikke medhold hos ombudet:

«Salongen er ikke universelt utformet fordi kunder i elektrisk rullestol ikke har tilgang til alle tjenestene salongen tilbyr. Ombudet mener imidlertid at salongen har dokumentert at det vil innebære en uforholdsmessig byrde å utbedre forholdene», heter det i ombudets uttalelse.

Kunden klaget LDOs uttalelse inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, men heller ikke her var det medhold å hente for frisørkunden. 1. desember i fjor fastslo nemnda enstemmig at frisøren ikke har handlet i strid med plikten til universell utforming.

Går med underskudd

Sentralt i både LDOs og nemndas vurdering er at det vil medføre en såkalt «uforholdsmessig byrde» for frisørsalongen å installere en vask som kan brukes av rullestolbrukere.

Dette tar utgangspunkt i at salongen ble pålagt å flytte til mindre lokaler på grunn av ombygging av kjøpesenteret der den holder til, og at salongen har svak økonomi og går med underskudd.

Kostnadene står ikke i forhold til kundegrunnlaget og inntjeningen knyttet til rullestolbrukere. Dersom salongen monterer vasken, må driften nedlegges, har frisørsalongen argumentert.

Det er innhentet to ulike pristilbud for å installere en vask som kan brukes av rullestolbrukere. Tilbudene varierer fra 55 000 kroner til 92 000 kroner.

I det rimeligste tilbudet har man anslått at vansken vil legge beslag på fire kvadratmeter gulvplass i den 106 kvadratmeter store salongen. Det dyreste tilbudet forutsetter at installeringen vil gå på bekostning av to arbeidsstasjoner i salongen.

Kom med vått hår

Kunden på sin side mener at alle kunder – ikke bare rullestolbrukere – vil kunne bruke en frittstående vask. Hun selv, derimot, kjenner ikke til noen andre salonger i nærheten som kan stripe og farge håret hennes når hun bruker rullestol.

Salongen har argumentert med at det ikke er strengt nødvendig å vaske håret før det klippes. Det er mulig å komme til frisørsalongen med vått hår eller å bli klippet med tørt hår, mener frisøren.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda er enig i at frisørsalonger generelt bør tilstrebe bedret tilgjengelighet, og har i sin vurdering «lagt særlig vekt på» at de nye lokalene er tilgjengelige for rullestolbrukere.

Man har også «merket seg» kundens anførsler om at en vask slik hun etterspør, vil være av vesentlig betydning for å «nedbygge funksjonshemmende barrierer».

Klikk her for å lese om svenskenes strengere tilgjengelighetskrav, også til frisørsalonger: SVERIGE SKJERPER KRAVET TIL TILGJENGELIG NÆRINGSLIV

Likevel har nemnda kommet til at det vil innebære en uforholdsmessig byrde å stille krav om utbedringer i salongen, i form av å installere en ny vask.

«Nemnda legger til grunn at plikten til universell utforming i utgangspunktet ikke går så langt at en virksomhet må nedbemanne eller gå med underskudd for å tilrettelegge de fysiske forholdene», heter det i uttalelsen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.