Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Herrefrisør klpper en kunde.
TRIMMER TILGJENGELIGHETEN: Heretter skal er også frisørsalonger i Sverige pålagt å sikre at alle kunder kommer inn. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Sverige skjerper kravet til tilgjengelig næringsliv

Nå blir alle frisører, butikker og kafeer i Sverige lovpålagt å sikre tilgjengelighet, uansett hvor få ansatte de har.

Ivar Kvistum
Publisert 25.08.2017 12:10

I 2015 innførte svenskene en lov som fastslo at manglende tilgjengelighet var å betrakte som diskriminering.

Loven hadde imidlertid en svakhet: Den ga unntak for bedrifter med færre enn ti ansatte.

Men nå er dette skjerpet i loven.

Det innebærer at bedrifter med færre enn ti ansatte som formidler varer eller tjenester til allmennheten, nå kommer til å være omfattet av kravet om å sikre tilgjengelighet.

Ikke selvsagt å komme inn

Og dette gjelder de fleste, konstaterer Lars Ohly, leder i organisasjonen Funktionsrätt Sverige.

– Nå kommer flere lokale frisørsalonger, kafeer og butikker til å bli tilgjengelige for alle, konstaterer han ifølge en pressemelding.

Nå kommer flere lokale frisørsalonger, kafeer og butikker til å bli tilgjengelige for alle.

– I dag er dette ikke noe selvsagt. Med skjerpelsen kan forhåpentligvis også enkeltmennesker som diskrimineres på grunn av sviktende tilgjengelighet, få erstatning, fortsetter han.

Må omfatte hele samfunnet

Funktionsrätt Sverige er en samarbeidsorganisasjon for menneskerettigheter. 41 av funksjonshemmedes organisasjoner er medlemmer, med til sammen 400 000 medlemmer.

Selv om Lars Ohly betrakter lovskjerpelsen som en stor seier, minner han om at Sverige fortsatt ikke er i mål med å oppfylle funksjonshemmedes rettigheter slik de kommer til uttrykk i CRPD, FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

– Forbudet mot diskriminering må omfatte hele samfunnet, uten unntak, slår han fast.

Norsk smutthull

Også i Norge er det et lovkrav om at butikker, kafeer og all annen virksomhet som retter seg mot allmennheten, skal være universelt utformet. Det er ikke noe unntak for små virksomheter med få ansatte.

Derimot gir den norske lovgivningen unntak fra kravene dersom det innebærer såkalt «uforholdsmessig byrde» å sikre tilgjengelighet – for eksempel gjennom ombygginger som eierne hevder er for kostbare.

Organisasjonene i Norge, blant andre Norges Handikapforbund, oppfatter dette «smutthullet» som en effektiv undergraving av lovens krav om tilgjengelighet for alle.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.