Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett.
MISTENKELIGGJØRING: – Rapporter som denne, med løse antakelser og slurvete begrepsbruk, mistenkeliggjør oss som behøver personlig assistanse for å kunne leve våre liv, mener Åsa Strahlemo, forbundsleder i organisasjonen DHR. (Foto: DHR)

Svensk politi: Personlig assistanse er en gullgruve for organiserte kriminelle

Bedragerier med assistanse til funksjonshemmede kobles til organisert gjengkriminalitet i Sverige. Politiet blir sterkt kritisert fra funksjonshemmedes organisasjoner for å mistenkeliggjøre mennesker med assistansebehov.

Ivar Kvistum
Publisert 01.11.2023 16:04

Organisert kriminalitet i Sverige har festet grepet om velferdssektoren, ikke minst det vi i Norge kaller BPA – brukerstyrt personlig assistanse.

En ny rapport fra det svenske politiets nasjonale bedragerisenter viser at gevinstene av bedrageri med personlig assistanse til funksjonshemmede beløper seg til minst 300 millioner svenske kroner i året.

Mye av pengene havner hos kriminelle og kanaliseres til nettverk på Balkan og i Midtøsten, mener politiet å kunne påvise.

Organisert kriminalitet og terrorisme

Beløpene kommer fram gjennom å granske alle anmeldelser av assistansebedrageri mellom 2019 og 2021. Totalt dreier deg seg om 448 personer som er mistenkt for å ha beriket seg.

– Minst 10 prosent av personene i studien kan kobles til ulike former for organisert kriminalitet og terrorisme, sier Hans Brun, analytiker ved politiets nasjonale bedragerisenter til SVT Nyheter.

Assistansebedrageri kan blant annet handle om at man jukser med arbeidstid, og at det utbetales lønn for arbeid som ikke er utført. Det er også tilfeller av at noen rett og slett faker funksjonsnedsettelser.

Funksjonshemmede som handelsvarer

Sveriges ordninger for personlig assistanse har vært i både myndigheters og medias søkelys i lang tid. En rapport fra Försäkringskassan (som delvis tilsvarer norske Nav) fra 2020 mener å kunne konstatere omfattende kriminalitet knyttet til ordningen.

«Kartleggingen har påvist koblinger til både organisert kriminalitet som til voldsforherligende ekstremisme. Av materialet framgår det at arbeidstillatelser innen personlig assistanse utnyttes systematisk til assistansebedragerier, illegal migrasjon og utnyttelse av arbeidstakere som befinner seg i et utsatt avhengighetsforhold», heter det i rapporten.

Man finner også eksempler på «brukerimport», som så benyttes til proforma-ansettelser som assistenter.

«Brukerne blir handelsvarer og inntektsgeneratorer i kyniske opplegg med store økonomiske gevinster for hovedmennene», fastslo utredningen fra 2020.

– Politiet mistenkeliggjør oss

Rapporten fra politiets bedragerisenter har fått funksjonshemmedes organisasjoner i Sverige til å reagere kraftig. Åsa Strahlemo er forbundsleder i DHR (delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet), som på mange måter tilsvarer Norges Handikapforbund. Hun advarer sterkt mot at upresis ordbruk fører til at alle med assistansebehov blir stemplet som kriminelle.

– Først og fremst: Personlig assistanse er ikke luksus. Det er en livsnødvendighet for oss som har behov for den, sier hun i en pressemelding fra DHR.

Strahlemo gir rapporten fra politiet det glatte lag.

– Rapporter som denne, med løse antakelser og slurvete begrepsbruk, mistenkeliggjør oss som behøver personlig assistanse for å kunne leve våre liv, sier hun.

Rapporter som denne, med løse antakelser og slurvete begrepsbruk, mistenkeliggjør oss som behøver personlig assistanse for å kunne leve våre liv.

Strahlemo viser til at man må gjennom grundige – til og med intime og invaderende – vurderinger fra myndighetene for å få innvilget assistanse.

Rettighetspolitisk koordinator i DHR Karolina Celinska understreker at man må klare å se forskjell på mennesker med rettmessige assistansebehov og kriminelle. Politiets rapport bidrar til at dette blir utydelig, mener hun.

– For å gjennomføre denne formen for kriminalitet kreves logistikk, planlegging og samarbeid. Dette er ikke en type forbrytelse som det er lett å begå, sier hun.

Mer lønnsomt en narkohandel

Politiet understreker at svindel med personlig assistanse bare er en liten del av den omfattende kriminaliteten som begås mot svenske velferdstjenester. I 2021 viser beregninger at det ble betalt ut 14,6 milliarder kroner på feil grunnlag. Halvparten av dette antas å kunne knyttes til kriminalitet.

– De kriminelle nettverkene har sett at man kan tjene mye mer på bedrageri og velferdskriminalitet enn på narkotikahandel, sier politianalytiker Hans Brun til SVT Nyheter.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.