Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nå blir solidariteten dyrere

Av: Ivar Kvistum
Publisert 08.11.2016 21:15

Norad skjerper kravet til egenandel for å gi støtte til funksjonshemmedes organisasjoners bistandsarbeid. Handikapforbundet alene må ut med to millioner kroner neste år.

En rekke organisasjoner av funksjonshemmede driver sitt eget bistandsarbeid der målet er å løfte både levekår og rettigheter for funksjonshemmede i fattige land.

Mye av dette arbeidet er finansiert av statlige midler gjennom Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid.

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid og fordeler ca. 4,7 milliarder kroner gjennom ulike tilskudd

Nå skjerper Norad kravet om at organisasjonene selv må dekke 10 prosent av kostnadene for å gi støtte til et prosjekt.

Kaster kortene

Dette setter bistandsarbeidet under press i flere organisasjoner som har svak økonomi. Norsk Forbund for Utviklingshemmede har allerede bestemt seg for å kaste kortene og vedtatt å avvikle sitt bistandsengasjement.

For Handikapforbundet vil egenandelen koste rundt to millioner kroner årlig fra og med 2017, dersom bistandsarbeidet skal opprettholdes på dagens nivå.

Se videointervju om bistandsmetoden som virker: TUSENVIS AV FUNKSJONSHEMMEDE UT AV FATTIGDOM

Tomt for TV-aksjonspenger

Det er paraplyorganisasjonen Atlas-alliansen som samlet søker om Norad-midler til bistandsarbeidet som drives av funksjonshemmedes organisasjoner.

Atlas ble gitt unntak i perioden 2013 til 2015, med en forventet gradvis opptrapping av egenandelen. Det henger i første rekke sammen med at pengene etter den forrige TV-innsamlingen til Atlas-alliansen var oppbrukt i 2012.

I juni i år ble det inngått en ny avtale, der kravet var seks prosent egenandel første året, altså i 2016.  Men deretter, for de siste tre årene av avtaleperioden, trer kravet om full egenandel på 10 prosent i kraft.

Har skaffet pusterom

Daglig leder Morten Eriksen i Atlas-alliansen bekrefter at organisasjonene nesten vil klare å oppfylle egenandelskravet på 10 prosent for 2017.

– Her har organisasjonene gjort en kjempejobb, roser han.

Dermed håper han at man har sikret et pusterom for å finne varige løsninger for resten av avtaleperioden og videre.

– Signalet fra styret i Atlas-alliansen er at vi skal mobilisere i fellesskap for å møte kravet. Det viktigste tiltaket er at vi skal lage enda bedre søknader til TV-aksjonen. Og vi skal gjøre en felles innsats også på annet inntektsbringende arbeid, sier Eriksen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

MOBILISERER: Daglig leder Morten Eriksen i Atlas-alliansen håper medlemsorganisasjonene klarer å mobilisere for å skaffe penger til egenandelen. Søknad om ny TV-aksjon er det høyest prioriterte tiltaket. (Foto: Ivar Kvistum)

Dersom ingen av disse tiltakene lykkes, er beskjeden til organisasjonene klar:

– Om vi i fellesskap ikke klarer å samle inn til egenandelen, må hver organisasjon ta ansvaret for egenandelen til sine prosjekter.

Han forventer at organisasjonene i Atlas-alliansen fortsetter arbeidet med å skaffe til veie midler til egenandel.

Men han innser at det er vanskelig og tidkrevende å bygge opp innsamlingsarbeid. Organisasjoner som virkelig lykkes med innsamling, har til felles at de har investert store ressurser over lang tid.

Sårbar énkildefinansiering

Hege Hope Wade er underdirektør for sivilt samfunn i Norad. Hun forklarer at egenandelskravet handler om å sikre at bistandsprosjekter er bærekraftige og har en skikkelig forankring i organisasjonene som driver dem.

– Det er sårbart med prosjekter som bare har én finansieringskilde. 10 prosent-regelen er der for å sikre bærekraft. Når organisasjonene selv bidrar med en andel, er det et signal om at bistandsprosjektet er noe medlemmene i organisasjonen faktisk ønsker, og som de prioriterer, sier Wade.

LES OGSÅ: LYTTET OG LEVERTE I BISTANDSBUDSJETTET

Avtalens omfang er 63 millioner kroner årlig til Atlas-alliansens 17 organisasjoner. Justert for administrasjonskostnader på rundt sju prosent, betyr det at organisasjonene samlet må legge 5,5 millioner kroner på bordet, årlig.

Les mer

Du kan lese mer om Norads skjerpede egenandelskrav og hva det betyr for bistandsarbeidet til Handikapforbundet og andre organisasjoner i Handikapnytt 06/16.

Klikk her for å kjøpe digital tilgang til bladet. Du kan både kjøpe enkeltutgaver, enkeltsider og tegne digitalt abonnement.

Klikk her for å tegne et abonnement på Handikapnytt. Fyll inn informajonen i e-posten. Abonnementet koster 300 kroner for seks utgaver.

Klikk her for å melde deg inn i Norges Handikapforbund. Da mottar du Handikapnytt som et gode inkludert i medlemskontingenten.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.