Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ryggen til skoleelev som sitter ved pulten sin bakerst i klasserom.
KLASSENS YNGSTE? At barn – og særlig gutter – født sent på året og dermed utsetter skolestart, kan være med på å forklare hvorfor så mange av dem senere mottar langvarige Nav-ytelser. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nav-studie: Desemberbarn har høyere diagnose-risiko

En ny studie fra Nav viser at barn som er født sent på året, oftere er mottakere av hjelpestønad – en ytelse som kan innvilges hvis barnet har behov for særskilt tilsyn og pleie.

Handikapnytt
Publisert 13.06.2019 13:34

Risikoen for å få en ADHD-diagnose øker jo senere på året et barn blir født, særlig blant gutter, viser studien som Nav omtaler i en pressemelding på sine egne nettsider.

Begge kjønn har også større sannsynlighet for å motta en helseytelse fra Nav i voksen alder.

De som er født de siste månedene i året har også større sannsynlighet for å bli mottakere av arbeidsavklaringspenger senere i livet, viser studien.

Sterke sammenhenger

– Vårt estimat viser at omkring to hundre barn i året mottar hjelpestønad – og senere arbeidsavklaringspenger – fordi de er født sent på året. Selv om antallet er relativt lite, er sammenhengene sterke, sier Ivar Lima, en av forskerne bak studien, i pressemeldingen fra Nav.

Utvalget består av 820 500 barn født i Norge i perioden 1983-1997. Andelen barn som mottar hjelpestønad har økt gjennom hele perioden, men forskjellen på barn født tidlig og sent på året har vært stabil.

Sammenhengen mellom når på året barnet er født og om de mottar hjelpestønad gjelder begge kjønn, men det er dobbelt så mange mottakere blant gutter (5,4 prosent) i alderen 6-17 år enn jenter (2,7 prosent).

Det er også vesentlig flere desemberbarn som mottar forhøyet hjelpestønad enn de som er født i januar. ADHD-diagnoser forklarer nesten hele forskjellen for begge kjønn: 68 prosent for gutter og hele 97 prosent for jenter.

Utsatt skolestart

Det er størst forskjell i antall mottakere av hjelpestønad på barn født i november og februar.

– Dette kan muligens forklares med tall fra en annen studie som viser at blant desemberbarna er det 8,9 prosent av guttene og 4,5 prosent av jentene som har utsatt skolestarten til året etter, og at dette gjelder for de minst modne av desemberbarna, sier Lima.

Stemmer med annen forskning

Funnene er i tråd med annen forskning. En norsk studie fra 2017 viser at av gutter født i oktober– desember fikk 5,3 prosent en ADHD-diagnose, mens blant de som var født i januar–mars var andelen 3,7 prosent (Karlstad m.fl. 2017).

AAP og uføretrygd

Den nye studien undersøker også om det er større sannsynlighet for at barn født tidlig på året mottar langvarige helseytelser fra Nav også senere i livet.

For mottak av arbeidsavklaringspenger (AAP) er det en klar og signifikant sammenheng med fødselsmåned for både gutter og jenter.

– Mange av de som var født sent på året og som mottok hjelpestønad, mottar AAP når de fyller 20 år, sier Lima.

Når det gjelder uføretrygd er det også en sammenheng, selv om den er svakere enn for AAP.

Se hele analysen Får barn født sent på året oftere ytelser fra NAV?


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.