Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De to poserer med rapporten.
VURDERING: Utvalgsleder Finn Arnesen overrekker delutredningen om Nav-saken til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix)

Nav-utvalg mener også gamle saker må granskes

Granskningsutvalget som ser på Nav-skandalen, mener at praksisen også før 2012 må gjennomgås. De mener at det kan være feilaktige dommer fra før 2012.

Av NTB
Publisert 04.03.2020 14:50

(NTB:) Granskningsutvalget overleverte onsdag delrapporten der de har vurdert det juridiske grunnlaget i Nav-saken.

– Utvalget har konkludert med at praksis før 2012 må gjennomgås. Dette er fordi krav om opphold i Norge er en restriksjon på den grunnleggende retten til fri bevegelighet for arbeidstakere og på etableringsretten, sier granskningsutvalgets leder Finn Arnesen.

EØS-borgere har hatt disse rettighetene siden 1994. Arnesen sier at den foreløpige konklusjonen er at det kan foreligge feilaktige dommer og uriktige tilbakebetalingskrav også før 2012.

Støtter Navs vurdering

– Utvalget mener det er nødvendig å se på praksis før 2012. Det vil vi gjøre, men hvordan vi skal gjøre dette, må vi nå vurdere. Jeg registrerer at flertallet i utvalget ikke konkluderer i synet på hvilke grupper det i så fall vil gjelde, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Utvalget slår samtidig fast at EUs trygdeforordning ikke gir anledning til å avslå krav om kontantytelser utelukkende fordi en bruker oppholder seg i et annet EØS-land.

De støtter også hovedtrekkene i Navs juridiske vurdering fra i fjor høst.

– Hovedkonklusjonen er i tråd med det myndighetene har lagt til grunn for det pågående opprydningsarbeidet. Det var riktig å trekke i nødbremsen i fjor høst, sier Isaksen og legger til:

– Navs opprydning fortsetter, tilbakebetalingene og tilbud om fri rettshjelp til dem som er berørt av feilen fortsetter. Å ivareta de berørte er det aller viktigste i denne saken.

Utelukker ikke riktige dommer

Det var i fjor høst at myndighetene offentliggjorde at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Som følge av dette antas det at minst 78 personer er uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. I tillegg har i underkant av 2.000 trygdemottakere fått urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

Arnesen sier til NTB at det ikke kan utelukkes at en del av dommene har vært riktige.

– Utvalget har ikke gått inn i enkeltsaker. Det ligger utenfor vårt mandat. Dette er noe som vil bli avdekket i forbindelse med gjenopptaking. Men det kan ikke utelukkes at en del av disse dommene er godt innenfor hva EØS-retten tillater.

Utvalget skal levere sin endelige rapport innen 1. juni.

Opposisjonen: Nyttige avklaringer

Både SV og Arbeiderpartiet mener delrapporten fra utvalget som gransker trygdeskandalen, gir viktige avklaringer for det videre arbeidet med å rydde opp.

Opposisjonen på Stortinget har bitt seg merke i at utvalget støtter de juridiske vurderingene som ble gjort i Nav og departementet i fjor høst, på bakgrunn av råd fra blant andre regjeringsadvokaten.

– Når et enstemmig utvalg er enig om at rettsanvendelsen har vært feil, er det en nyttig avklaring, sier Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen.

Hun er saksordfører for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomités undersøkelser i saken og ikke overrasket over at skandalen strekker seg lenger tilbake enn 2012.

– Jeg har tatt det for gitt at man måtte gå tilbake i tid, sier Hansen til NTB.

Rydde vekk usikkerhet

Også SVs Freddy André Øvstegård mener delrapporten gir veldig viktige avklaringer for jobben videre med opprydning og rettferdighet for ofrene.

– Utvalget er tydelig på at det har vært en rettsanvendelsesfeil som har ført til at folk har blitt uskyldig dømt. Dette vil rydde vekk usikkerhet som er skapt de siste ukene.

Han beskriver beskjeden om at også perioden før 2012 må undersøkes, som alvorlig.

– Det betyr at trygdeskandalen er enda større og har rammet enda flere, slik som SV har fryktet, sier han til NTB.

Kontrollkomiteens innstilling i saken, som formelt er behandlingen av tidligere statsråd Anniken Hauglies (H) redegjørelse før jul, debatteres i Stortinget torsdag. Saken omfatter bare perioden fra 2012 og fram til i dag.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.