Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Liv Welde Johansen.
Direktør i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging, Liv Welde Johansen, sier hun i tiden fremover vil se på tiltak basert på funnene til Likestillingssenteret. (Arkivfoto: Bjørn Kollerud)

Nav vil styrke egen bevissthet om kjønnsdelte hjelpemidler

Tidligere i vår konkluderte en rapport fra Likestillingssenteret med at menn får andre hjelpemidler enn kvinner. Nå vil Nav bevisstgjøre sine egne ansatte. – Slik forskning er kjempeviktig, sier direktør Liv Welde Johansen i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging.

Stine Slettås Machlar
Publisert 14.06.2019 10:13

– Rapporten er akkurat kommet, så jeg har ikke fått satt meg helt inn i alle punkter ennå. Når det er sagt, syns vi det er veldig spennende med ny kunnskap på dette området, og spesielt med ting som er utilsiktet

Det sier direktør i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging, Liv Welde Johansen, til Handikapnytt.

Les mer: FORSKNING: MENN FÅR FLERE HJELPEMIDLER MED MOTOR ENN KVINNER

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har finansiert rapporten fra Likestillingssenteret om kjønnsforskjeller i hjelpemiddelformidlingen.

Nav har avtalt et møte med Bufdir over sommeren for å diskutere funnene.

– Vi vil trenge litt tid på å fordype oss og se hvordan forskerne har begrunnet sine funn. For oss er det åpenbart at slike fordelinger er sammensatte. Det vil jo være mange grunner til at brukeren får det de får, men det skal bli morsomt å se nærmere på funnene i rapporten. Så må vi se på om det er tiltak vi trenger å gjøre sammen, eller hvordan vi skal jobbe videre med disse, sier Liv Welde Johansen.

Løser brukernes utfordringer

Direktøren sier at Nav ikke på noen måte mener å forskjellsbehandle brukerne:

– Vi har selvfølgelig ikke som intensjon å forskjellsbehandle. Når det er sagt, er vi opptatt av å løse de utfordringene som brukerne våre presenterer at de har. Så mye her vil sikkert også basere seg på den kommunikasjonen vi har med kommunen og brukeren rundt disse situasjonene vi skal prøve å finne en løsning på.

Likevel vil hun ikke konkludere med at forskjellsbehandlingen forskerne ved Likestilllingssenteret har kommet frem til, kun beror på det brukerne selv ber om.

– Jeg syns det er vanskelig å konkludere før vi har fått lest rapporten ordentlig.  Jeg synes dette er veldig spennende materiale. Så det går ikke an for meg å forklare dette med én eller to faktorer før vi har satt oss ordentlig inn i rapporten, sier Welde Johansen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Skal se på tiltak med kommunene

Fremover blir det viktig for Nav å samle både Bufdir og kommunene slik at de får nyttiggjort seg funnene til å forbedre seg.

– Noe av det første vi må gjøre, er å se på hvordan vi skal jobbe med bevisstgjøring av våre ansatte. Og selvfølgelig må vi sikre dette med kjønnsperspektivet i dialogen med kommunen, slik at de også er det bevisst når de jobber på dette området, sier direktøren.

Noe av det første vi må gjøre, er å se på hvordan vi skal jobbe med bevisstgjøring av våre ansatte. Og selvfølgelig må vi sikre dette med kjønnsperspektivet i dialogen med kommunen, slik at de også er det bevisst når de jobber på dette området.

– Kommunen er jo en viktig faktor, siden det ofte er de som har den direkte dialogen med brukeren, legger hun til.

Welde Johansen forsikrer at brukerens egne meninger skal vektlegges i formidling av hjelpemidler.

– I formidlingsprosessen er det selvfølgelig brukers behov som står sentralt. Det varierer om både vi og kommunen er inne i en sak, avhengig av hvem som har kompetansen til å bistå brukeren til å finne de beste løsningene i brukers livssituasjon.

— Viktig forskning

Direktøren mener slike forskningsrapporter er viktig for å vite om de klarer å bidra til likestilling og samtidig dekke den enkelte brukers behov.

— Slik forskning er kjempeviktig. Vi har både et brukerperspektiv i dette, samtidig som vi også har et samfunnsperspektiv og et samfunnsoppdrag som vi på løse på best mulig måte. Så det synes jeg er veldig spennende, når forskning greier å fange begge disse perspektivene, sier Liv Welde Johansen.

— Jeg ser frem imot å jobbe videre med dette, legger hun til.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.