Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Montasje med oppslaget «Foreldrene sliter seg ut på å bære Erle» og portrettfoto av Anniken Hauglie.
HAUGLIE SVARTE: Saken om Erle ble tatt opp med statsråd Anniken Hauglie (bildet til høyre). Hun bekrefter at Nav ser på praksisen sin på nytt. (Faksimile av Handikapnytt.no)

Nav vurderer å åpne for å starte bilsøknad-behandling tidligere

Nav vurderer om familier med funksjonshemmede barn kan starte søknadsprosessen for å få tilpasset bil tidligere, slik at bilen er klar samtidig med at behovet oppstår. Det bekrefter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Av Ivar Kvistum
Publisert 15.12.2017 13:23

Husker du Handikapnytts reportasje om tre år gamle Erle fra Alta? Hun har et sjeldent syndrom som gir henne små sjanser til noen gang å kunne gå selv.

Likevel: To ganger har Nav avslått familiens søknad om spesialbygget kassebil. Nav mente at regelverket ikke gir noen åpning for å sette i gang søknadsprosessen tidligere, før behovet faktisk er der.

Det tar lang tid å behandle en søknad om bilstønad, og det tar tid å bygge om en bil for at den skal møte behovene. Derfor mente Erles foreldre at det var lurt å sette i gang prosessen så tidlig som mulig.

Men Nav har altså vist til at regelverket ikke har gitt åpning for å søke «på forskudd».

Les reportasjen om Erle her: FORELDRENE SLITER SEG UT PÅ Å BÆRE ERLE

Opp i Stortinget

Saken om Erle og foreldrene hennes ble tatt opp av stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

«Barnet vokser og blir alt for tungt å bære og kan ikke selv hjelpe til med forflytning. Familier i en slik situasjon må få de hjelpemidlene de trenger før de blir utslitte og isolerte», konstaterte Andersen i et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Andersen spurte Hauglie:

«Hva vil statsråden gjøre for å sikre at regelverket sikrer slike familier rett til tilpasset bil?»

Ny vurdering

I svaret viser Hauglie til at Arbeids- og velferdsdirektoratet – som styrer Nav – nå drøfter hvordan slike bilsaker håndteres.

«Direktoratet viser til at det nå gjøres en ny vurdering av hvor tidlig man skal starte behandlingen av bilstønadssaker som gjelder små barn», skriver Hauglie til Karin Andersen.

Og videre:

«I noen saker vil det kunne gis relativt sikre prognoser fra lege på barnets funksjonsutvikling, mens det andre ganger kan være vanskeligere. Dette kan i en del tilfeller vanskeliggjøre vurderingen av hva slags bil som er hensiktsmessig.»

Forberedelser i forkant

Da Handikapnytt omtalte saken om Erle og foreldrene hennes, uttalte avdelingsdirektør Einar Bjørn i Nav Hjelpemiddelsentral Troms at Nav i dag ikke har anledning til å innvilge stønad til bil før man fyller alle vilkårene for å få bil, til tross for at det tar tid å få bilen produsert og spesialtilpasset.

Men:

«Hvis vi for eksempel kan gjøre enkelte nødvendige forberedelser i forkant av en søknad, og ha en god dialog med familien og støtteapparatet rundt dem, vil vi muligens klare å redusere ventetiden på bil. Dette vil vi se nærmere på», uttalte Bjørn.

Diskusjon i fagnettverket

Liv Welde Johansen er direktør for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging. I en e-post til Handikapnytt, formidlet gjennom Navs informasjonsavdeling, bekrefter hun at dette spørsmålet nå er til vurdering:

«Nav Hjelpemidler og tilrettelegging har derfor hatt spørsmålet om hvor tidlig hjelpemiddelsentralen kan starte behandlingen av bilsøknader opp til diskusjon i fagnettverket på bilområdet. Hensikten har vært å se på om det er mulig å være tidlig ute slik at små barn med varig nedsatt gangfunksjon kan få bilen raskt levert den dagen de fyller vilkåret for å få bil.»

Hensikten har vært å se på om det er mulig å være tidlig ute slik at små barn med varig nedsatt gangfunksjon kan få bilen raskt levert den dagen de fyller vilkåret for å få bil.

I fagnettverket sitter representanter fra alle Navs bilsentrene. Hensikten med fagnettverket er å sikre en lik forståelse av regelverk og lik praksis på området.

Kan søke på nytt

Før en endelig beslutning fattes, skal saken også vurderes av Nav Klageinstans:

«Fagnettverkets forslag til løsning skal innom Nav Klageinstans for å få deres vurdering av saken, før vi beslutter hvor tidlig hjelpemiddelsentralene kan starte behandlingen av søknad om bil til små barn», fortsetter Liv Welde Johansen.

Når det gjelder Erle saken opplyser hun at Nav har sagt at familien kan søke på nytt, uavhengig av om saken nå er til behandling i Trygderetten. Da familien søkte var Erle to år gammel. I sommer fylte hun tre år. 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.