Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Torbjørn Røe Isaksen.
NØDVENDIG MODERASJON: Trygdeoppgjøret gjenspeiler den nødvendige moderasjonen som også lønnsmottakere må vise i en vanskelig tid, argumenterer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Nektet å underskrive trygdeprotokollen – i år igjen

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) og Pensjonistforbundet protesterer mot at pensjonistene fortsetter å sakke akterut. Verst går det ut over dem som har levd hele livet på uføretrygd, mener de.

Ivar Kvistum
Publisert 02.09.2020 14:20

Utfallet av drøftingene i Trygdeoppgjøret er at grunnbeløpet i folketrygden øker med 1,5 prosent, fra 99 858 kroner til 101 351 kroner med virkning fra første mai.

Til grunn for reguleringen ligger en lønnsvekst på 1,7 prosent, det samme som i lønnsoppgjøret i frontfaget, ifølge en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Mindre å leve for

Men dette er ikke godt nok for Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) og Pensjonistforbundet. I en protokolltilførsel gjør de det klart at de ikke vil skrive under protokollen fordi oppgjøret igjen medfører at pensjonene reguleres lavere enn anslått prisvekst.

Det betyr at mange vil få mindre å leve for.

Utenfor velstandsutviklingen

«Pensjonistene får ikke ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig, og det er et system vi ikke aksepterer. Det var aldri intensjonen med pensjonsreformen at pensjonene skulle   øke mindre enn prisveksten», heter det i protokolltilførselen fra Safo og Pensjonistforbundet.

De to forhandlingsallierte peker på at dette har vært en utvikling som har pågått ubrutt i fem av de siste seks årene.

Les mer:

2018: NEKTET Å SIGNERE PROTOKOLLEN ETTER TRYGDEOPPGJØRET

2019: TRYGDEDE OG PENSJONISTER VARSLER DEMONSTRASJON ETTER «SKANDALEOPPGJØR»

Livslang lavinntekt

Tove Linnea Brandvik er forbundsleder i Handikapforbundet og har deltatt i trygdedrøftingene som styreleder i Safo.

Hun frykter at den systematiske underreguleringen av pensjonene vil slå ekstra hardt ut for mange funksjonshemmede som har levd av uføretrygd store deler av livet før de blir alderspensjonister.

– Vi representerer en gruppe som har livslang lavinntekt. I tillegg rammes de må av en underregulering av pensjoner under utbetaling når de blir alderspensjonister, sier Brandvik til Handikapnytt.

Vi representerer en gruppe som har livslang lavinntekt. I tillegg rammes de må av en underregulering av pensjoner under utbetaling når de blir alderspensjonister.

Taper i to runder

– Det betyr at de taper i to runder. Og dette er mennesker som ikke har med seg tilleggspensjoner fra yrkeslivet som mange andre nyter godt av, sier hun.

En pensjonskommisjon er i sving med å se etter uheldige og utilsiktede utslag av pensjonsreformen. Brandvik mener dette er ett av dem. Kommisjonen er ventet å være ferdig med sitt arbeid i 2022.

– Vi kan ikke vente så lenge, sier hun.

Et av kravene er at levealdersjusteringene ikke kan brukes på dem som kommer til alderstrygd fra uføretrygd.

– Det er fordi de ikke har den samme fleksibiliteten som andre når det gjelder hvor lenge de skal jobbe og når de blir alderspensjonister, sier Brandvik.

Gode og mindre gode tider

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kommenterer trygdeoppgjøret slik, i pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet:

– Pensjonene følger lønnsutviklingen i samfunnet i gode og mindre gode tider. I en utfordrende tid, hvor man viser moderasjon i lønnsoppgjøret, vil også pensjonistene bli påvirket. Pensjonistene får en årlig økning i pensjonene på 1,2 prosent.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Satsene

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 1,50 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 2,01 prosent.

Minste årlig ytelse for uføretrygd blir etter reguleringen slik, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet:
Ordinær sats: 231 080 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer).
Ordinær sats for ung ufør: 270 929 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer).
Høy sats: 251 350 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet).
Høy sats for ung ufør: 296 392 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet).

Drøftingene

I trygdeoppgjøret med Arbeids- og sosialdepartementet deltok Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes Felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.