Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

To hender som holder opp en tom lommebok.
SAKKER AKTERUT: Levekårene for pensjonister og trygdede blir stadig verre, mener organisasjonene som møtte staten i trygdeoppgjøret. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nektet å signere protokollen etter trygdeoppgjøret

Organisasjonene som representerer uføretrygdede og pensjonister, er skuffet og frustrert etter årets trygdeoppgjør. De protesterer mot at levekårene stadig forverres for samfunnets mest utsatte grupper.

Av Ivar Kvistum
Publisert 25.05.2018 15:00

I går ble resultatet fra årets trygdeoppgjør lagt fram. Flere organisasjoner som representerer pensjonister og uføretrygdede, møtte staten til «drøftinger».

Da drøftingene var over, nektet Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo), Pensjonistforbundet og Landsforbundet av offentlige pensjonister å undertegne protokollen.

Signal til politikerne

–  Når vi nektet å signere protokollen, var det for å sende et tydelig signal til politikerne på Stortinget. Vi protesterer både mot resultatet, og vi krever at vi igjen får reelle forhandlinger om trygdeytelsene, sier Vibeke Seim-Haugen til Handikapnytt.

Hun er til daglig seniorrådgiver i Norsk Forbund for Utviklingshemmede og representerte Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) i årets trygdeoppgjør.

De tre organisasjonene gikk i stedet sammen om følgende tillegg til protokollen:

«Pensjonistforbundet, Landsforbundet for offentlige pensjonister og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner finner å måtte tilkjennegi sin protest mot at pensjonene for fjerde året på rad reguleres lavere enn prisveksten, og regjeringens uvilje mot å benytte forskriftens bestemmelse om særlige forhold til å legge til grunn en årslønnsvekst for 2016 på 2,4 prosent ved ikke å signere årets protokoll.» 

De svakeste betaler

Resultatet av årets oppgjør innebærer blant annet at uføretrygdede får en inntekstvekst på 3,47 prosent, som følge av justeringen i Folketrygdens grunnbeløp.

Klikk her for å se resultatene av trygdeoppgjøret i kroner å øre: UFØRETRYGDEDE FÅR 3,47 PROSENT MER

Men dette er ikke tilstrekkelig for å gi et løft, mener organisasjonene.

FATTIGDOMSFELLE: Vibeke Seim-Haugen representerte Safo i trygdeoppgjøret og er skuffet over utfallet. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Tvert imot:

– Det er alltid de svakeste gruppene i samfunnet som må unngjelde. Når vi ser innstramninger i ulike ytelser under ett, er resultatet at levekårene stadig forverres. For noen begynner vi å nærme oss en reell fattigdomsgrense, advarer Vibeke Seim-Haugen.

Urimelig lav inntektsvekst

Også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) protesterer kraftig mot resultatet av trygdeoppgjøret, selv om organisasjonen valgte å signere protokollen – i likhet med organisasjonene Unio og LO.

De tre har likevel gått sammen om en kritisk protokolltilførsel der de protesterer mot at «alderspensjonene i 2018 får realinntektsnedgang fjerde året på rad, og at uføretrygdede får en urimelig lav inntektsvekst».

Betaler for oljeprisfall

FFO er svært skuffet over at statsråd Anniken Hauglie (H) heller ikke i år imøtekommer kravet om etterregulering for 2016, og at det legges til grunn en lønnsvekst på 2,4 prosent.

Det betyr at uføre er med på å betale regningen for nedgangen i oljeprisen. For alderspensjonistene betyr det en nedgang i realinntekt for fjerde året på rad.

– Dette er problematisk fordi det rammer de som allerede har svak økonomi hardt, sier styreleder i FFO, Eva Buschmann i en pressemelding.

Uføres alderspensjon og levealdersjusteringen ble løftet i et av kravene. Regjeringen vil legge fram en sak til Stortinget om uføre, og en permanent løsning for uføres alderspensjon skal behandles.

– Vi forventer at Stortinget står ved sine tidligere uttalelser om at de uføre må skjermes for levealdersjustering ved overgang til alderspensjon, dersom yrkesaktive kompenserer for levealdersjusteringen ved å stå lenger i arbeid, sier Buschmann. Dette har blant annet AFP-evalueringen vist uttaler Buschmann.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.