Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Lilly Ann Elvestad
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO, mener det haster får regjeringen å innfri CRPD-løftet. (Foto: FFO)

Purrer på regjeringen

Når vil regjeringen ta FNs funksjonshemmedekonvensjon inn i lovverket, og hvordan vil det skje? Det krever flere funksjonshemmedeorganisasjoner at statsministeren svarer på.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 02.02.2024 10:07

– Vi hadde store forventninger til regjeringen sitt arbeid med likestilling, men det er klart at tempoet nå må opp hvis Støre skal rekke å innfri sitt eget løfte fra valgkampen i 2021. Vi er allerede godt over halvveis i stortingsperioden, sier FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad i en pressemelding.

Organisasjonene vil møte statsministeren

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Samarbeidsorganet for Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO), Stopp Diskrimineringen, Uloba og Unge Funksjonshemmede har gått sammen om et brev til Statsministeren.

Organisasjonene og LDO etterlyser en plan for det videre arbeidet med inkorporering av CRPD i menneskerettsloven. De ber om et møte med statsminister Jonas Gahr-Støre for å få avklart videre fremdriftsplan og regjeringens ståsted.

– Funksjonshemmedes organisasjoner står samlet bak kravet om inkorporering av funksjonshemmedes rettigheter i menneskerettsloven. Nå forventer vi at regjeringen konkluderer likt som både sitt eget ekspertutvalg, LDO, Norges institusjon for menneskerettigheter og vi har gjort, fortsetter Lilly Ann Elvestad.

Vil følge det politiske arbeidet tett

SAFO sitt budskap til Jonas Gahr Støre vil blant annet være hvor viktig signaleffekten er av å få funksjonshemmedekonvensjonen inn i menneskerettsloven.

– Konvensjonen gir ingen nye rettigheter, men vi ser mye kommunal praksis som bryter med menneskerettighetene. Når vi skal påtale disse menneskerettighetsbruddene, vil det være en styrke at funksjonshemmedes rettigheter er løftet til toppen av lovhierarkiet, sier SAFO-leder Janne Skei.

– Utredningen om CRPD vil komme på høring. Er det ikke tidsnok for organisasjonene å uttale seg i høringen?

– Nei, det er ikke tidsnok, fordi slike høringer tar sin tid, og imens går den politiske prosessen sin gang. Jo lengre tid det går, jo flere føringer vil bli gitt i det interne arbeidet. Skal du høres, må du være med i prosessen fra starten. Det bør skje så fort som mulig, og møtet med statsministeren bør følges opp med tilleggsmøteplasser for organisasjonene, involverte departementer og byråkrater hvor vi får høre hvilke problemstillinger de jobber med, knyttet til inkorporeringen.

Bekymret over hvor sakte det går

«Nå ligger den videre skjebnen til funksjonshemmedes menneskerettigheter i regjeringens hender. Tiden spiller en viktig rolle her. Det er helt avgjørende at beslutningen om inkorporering i MR-loven tas raskt, og vi forventer at saken kommer til endelig politisk behandling høsten 2024 Arbeidet til nå har gått for sakte. Det tok blant annet over ett år å få satt ned ekspertutvalget. Nå er vi sterkt bekymret for at den videre politiske prosessen skal trekke ytterligere ut i tid», står det i brevet til statsministeren.

Ekspertutvalget leverte sin rapport «Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter – Inkorporering i menneskerettsloven» den 15. januar. Utvalgets flertall konkluderte med at funksjonshemmedekonvensjonen bør plasseres i menneskerettsloven.

LES OGSÅ: Juristene er uenige om funksjonshemmedes rettigheter (lenke).

LES OGSÅ: Rettighets-optimisme blant funksjonshemmede (lenke).


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.