Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

bilde av kvinne i rullestol som sitter ved en salgsbod under et tre.
TRAGISK FOR FUNKSJONSHEMMEDE: Korrupsjonssaken i Malawi er først og fremst en tragedie for funksjonshemmede i landet, mener NHF-generalsekretær Sunniva Ørstavik. Bildet er tatt i forbindelse med et mikrofinans-prosjekt i Malawi for flere år siden. (Arkivfoto)

NHF får Norad-kritikk: Enda en korrupsjonssak avdekket i Malawi

Totalt har Handikapforbundet tilbakebetalt nesten 2,3 millioner kroner i bistandsmidler etter at granskning avdekket enda en korrupsjonssak knyttet til prosjekter i Malawi.

Ivar Kvistum
Publisert 17.02.2021 14:27

For andre gang i løpet av de siste to årene er det avdekket uregelmessigheter ved bistandsprosjekter som Norges Handikapforbund har ansvar for i Malawi i Sørøst-Afrika.

I 2019 ble en korrupsjonssak knyttet til toppledelsen i Fedoma, som er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes organisasjoner i Malawi og NHFs samarbeidspartner i landet.

Saken ble gransket, og konsekvensen ble at Handikapforbundet avsluttet samarbeidet med Fedoma og trakk seg helt ut av bistandsarbeid i Malawi.

Les mer: HANDIKAPFORBUNDET TREKKER SEG UT AV MALAWI ETTER KORRUPSJONSAVSLØRING

– 95 prosent av pengene misligholdt

Men det stoppet ikke med avsløringene i Fedoma.

For ifølge fagmediet Bistandsaktuelt fikk de innleide konsulentene i granskningsteamet tips om at det foregikk «alvorlig misbruk av penger» også i Podcam, en annen malawisk organisasjon som Atlas-alliansen og Handikapforbundet hadde et samarbeid med.

Podcam er en organisasjon for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. Opprinnelig var de lokal samarbeidspartner for et prosjekt i regi av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), men Handikapforbundet overtok i 2017 da NFU besluttet å trekke seg helt ut av internasjonalt bistandsarbeid.

NHF og Atlas-alliansen – paraplyorganisasjonen som koordinerer og kvalitetssikrer bistandsarbeidet til funksjonshemmedes organisasjoner – engasjerte et konsulentselskap for å undersøke påstandene.

Konklusjonen etter granskningen var at 814 000 kroner var misbrukt. Det utgjør 95 prosent av totalt 858 000 kroner som ble overført til Podcam i perioden fra 2017 til 2019.

Tvil om resultater

Norads varslingsteam retter skarp kritikk mot både NHF, Atlas-alliansen og NFU i sitt avslutningsnotat om saken:

«Så omfattende mislighold medfører at det må reises berettiget tvil om det i det hele tatt er oppnådd noen resultater i prosjektet. Atlas-alliansen/NHF medgir også at dette vanskelig kan stadfestes, ettersom dokumentasjonen er så dårlig. Det må også spørres om hvorfor manglende eller få resultater ikke tidligere har vært fanget opp av Atlas-alliansen/NHF eller for den saks skyld NFU.»

Selv om leder Svend T. Skjønsberg i Norads varslingsteam konkluderer med at saken er omfattende, understreker han samtidig at samarbeidet med Atlas-Alliansen har vært godt, og at det har vært viktig for å komme til bunns i forholdene.

Likevel unnslipper ikke NHF og Atlas-Alliansen kritikk for sin rolle:

–  Atlas-alliansen og Handikapforbundet burde vært mer kritiske til rapporteringen fra sine malawiske partnere samt oppfølging av dem, sier Skjønsberg til Bistandsaktuelt.

En tragedie for funksjonshemmede

Handikapforbundets generalsekretær Sunniva Ørstavik kommenterer misligholdet som er avdekket hos Fedoma og hos Podcam slik:

– Først og fremst er dette en tragedie for funksjonshemmede i Malawi som nå har mistet et livsnødvendig tilbud gjennom prosjektene vi samarbeidet med lokale partnere i Malawi om, sier hun til Handikapnytt. 

Hun understreker at Malawi er et høyrisikoland når det kommer til korrupsjon. Det har NHF hele tiden vært klar over og forsøkt å ta høyde for.

Vi har hatt gode systemer for internkontroll, men de har likevel ikke vært gode nok.

– Vi har hatt gode systemer for internkontroll, men de har likevel ikke vært gode nok. Disse hendelsene har vi lært mye av, og vi har fått gode tilbakemeldinger på måten vi har forsterket rutinene våre som en følge av denne lærdommen, sier Ørstavik.

2,3 millioner kroner tilbakebetalt

I fjor betalte Handikapforbundet tilbake 2 262 219 kroner som følge av korrupsjonssakene i Malawi. Det aller meste av dette, 1,93 millioner kroner, er bistandsmidler til Norad, mens drøyt 323 000 kroner er krav fra Norec (tidligere Fredskorpset) som skulle gått til et utvekslingsprogram i regi av Norges Handikapforbunds Ungdom.

Kravene dekkes delvis av tapsavsetninger på 1 857 425 kroner l internasjonal virksomhet fra tidligere år. I tillegg har sentralstyret bevilget 404 794 kroner over drift til internasjonalt bistandsarbeid til dekning av tapsføring av misbrukte midler fra korrupsjonssaker.

– Har NHF vurdert å trekke seg fra internasjonalt arbeid som følge av saken?

– Nei, det er helt uaktuelt. Heldigvis er NHF en modig organisasjon som vil være til stede der det er viktig å være. Om man ønsker å drive helt risikofritt, er man heller ikke med på å endre noe. Men disse hendelsene har gjort oss mer bevisste på hvor vanskelig det kan være å drive solidaritetsarbeid over store avstander, svarer Sunniva Ørstavik.

Styrket internkontroll

Overfor Bistandsaktuelt erkjenner Atlas-Alliansen at kontrollen og oppfølgingen ikke har vært god nok.

– Ja, det er helt klart. Vi har vært for dårlige. Men vi har lært mye av denne saken og vi har iverksatt en rekke tiltak for å styrke vår internkontroll, sier programrådgiver Anders Strømsodd Hosar.

Han mener likevel at Norad går for langt når de fastslår at 95 prosent av midlene er misbrukt. Atlas-Alliansen mener det er mer presist å si at man mangler dokumentasjon i form av bilag for mesteparten av kostnadene, men at man bare kan fastslå at rundt 30 000 kroner er misbrukt.

Totalt har organisasjonen Podcam i Malawi mottatt nesten 17 millioner kroner i norske bistandsmidler gjennom Atlas-alliansen siden 2003.

Bistandsaktuelt skriver at personen som granskerne mener er ansvarlig for misligholdet, har vært daglig leder i store deler av denne perioden. Men årene før 2017 er ikke blitt gransket.

Atlas-Alliansen mener at det ikke er noe som tyder på at det har foregått misligheter i Podcam tidligere enn 2017.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.