Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av fasaden på bingohallen med Quick Bet-logoen over døren.
TIL SALGS: Bingohallen på Galleri Oslo er nærmeste nabo til Norges Handikapforbunds hovedadministrasjon. Nå selger organisasjonen seg ut av denne typen virksomhet. (Foto: Ivar Kvistum)

NHF ut av bingo – vil heller tjene penger i samsvar med egne verdier

Norges Handikapforbund selger bingoselskapene sine. I stedet vil organisasjonen tjene penger på næringsvirksomhet som bidrar til målet om samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede.

Ivar Kvistum
Publisert 05.04.2022 10:22

Spillvirksomhet i ulike former har i mange år vært en viktig inntektskilde for Norges Handikapforbund.

Gjennom det heleide selskapet NHF Holdning eier organisasjonen bingospilloperatørselskapet Master Online AS og bingodriftsleskapet Quick Bet AS. Begge selskapene ble opprettet i 2000.

Men forbundets bingoselskaper leverer i sum røde tall, og har gjort det i mange år.

Quick Bet har hatt positive resultater i flere driftsår, men ikke nok til å veie opp for underskuddene i Master Online.

Handikapforbundets sentralstyre har besluttet å selge bingovirksomheten denne våren.

Et 30-talls ansatte i bingovirksomheten vil dermed få ny arbeidsgiver om alt går som planlagt.

Strenge regler og pandemi

2020 endte med 1,2 millioner kroner i minus i Master Online, av en omsetning på 32,4 millioner kroner. Nivået er omtrent det samme for 2019. Men begge disse resultatene er langt bedre enn tidligere år.

Lønnsomheten i bingo henger sammen med rammevilkårene som virksomheten opererer under. Myndighetene stiller strenge krav for å motvirke at spillerne utvikler avhengighet. Innskjerpinger i 2012 skal ha gjort det vesentlig vanskeligere å tjene penger. Men i 2019 kom en ny forskrift med enkelte liberaliseringer som ga håp om bedre økonomiske tider.

Så kom pandemien med nedstengning. Men NHFs årsberetning for 2020 forteller at bingodriften «tok seg raskt opp igjen og genererte inntekter i samsvar med budsjett for perioden juni-oktober», før det ble innført nye pandemirestriksjoner.

– Så hvorfor velger NHF å trekke seg ut av bingo akkurat nå, når det for første gang etter pandemien blir mulig å drive normalt og i tråd med den nye bingoforskriften, som ga forhåpninger om mer lønnsomhet?

– Det har vært krevende å tjene penger på bingovirksomhet i flere år, og dette har lenge vært et underskuddsprosjekt for oss. Nå ønsker vi å dreie innsatsen over mot inntektsbringende virksomhet som speiler verdiene våre og som bidrar til likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede. Vi ser også et stort potensial for å lykkes med dette. Derfor går vi nye veier i inntektsarbeidet vårt, svarer forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

Brandvik svarer skriftlig på Handikapnytts spørsmål.

Nå ønsker vi å dreie innsatsen over mot inntektsbringende virksomhet som speiler verdiene våre og som bidrar til likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede.

Portrett av Tove Linnea Brandvik.

FORTSATT OK: Forbundsleder Tove Linnea Brandvik mener salget av bingovirksomheten ikke påvirker lokallagenes mulighet til å tjene formålspenger på bingospill. (Foto: Ivar Kvistum)

Fortsatt penger til lokallag

Selv om NHFs egne bingoselskaper har slitt med å tjene penger, er bingo likevel en viktig inntektskilde for lokallag og andre organisasjonsledd gjennom såkalte formålspenger.

Dette er en andel av inntektene i bingohallene som går til frivillige lag og foreninger. Formålspenger til frivilligheten er statens vilkår for å gi konsesjon til bingodrift.

NHFs ulike organisasjonsledd skal fortsatt kunne motta formålspenger fra bingodrift, selv om NHF ikke skal eie og drive bingoene selv, forsikrer Brandvik.

– Hvis bingo ikke er i tråd med NHFs grunnleggende verdier, er det fortsatt ok for lokallag å motta inntekter fra bingo?

– I denne saken har vi vært opptatt av å skille mellom hva vi som organisasjon velger å legge store ressurser i og bygger opp et inntektsarbeid rundt og hvilke inntektskilder grasrota kan koble seg opp mot lokalt. Lokallagene våre trenger de inntektene de kan få, og det er bra at de søker inntekter der de finnes, svarer forbundsleder Brandvik.

– Kan NHFs lokallag risikere å tape konkurransen om formålspenger med annen frivillighet dersom det ikke lenger er NHF selv som eier bingoene?

– Uavhengig av det som nå skjer med NHF Holding, vil lokallagene våre ha den samme inntektsmuligheten knyttet til bingoer som før. Man kan fint være formål for bingovirksomhet uten at organisasjonen selv driver bingo, svarer Brandvik.

Man kan fint være formål for bingovirksomhet uten at organisasjonen selv driver bingo.

Nye inntektsprosjekter

Samtidig som NHF altså selger seg ut av bingo, er arbeidet i gang med å opprette et nytt selskap: Inclue AS, et rekrutterings- og kompetansehus som skal tjene penger på å hjelpe funksjonshemmede ut i arbeidslivet, og arbeidsgivere til å oppfylle målet om mer mangfold og inkludering.

Les mer om Inclue her: HANDIKAPFORBUNDET SATSER I REKRUTTERINGSBRANSJEN

Tidligere var policyen til NHF å ha vanntette skott mellom inntektsvirksomhet og organisasjonen. En sentral begrunnelse for det var at man ikke ville bruke egen sak og egne medlemmer for å samle inn penger.

– Er det riktig forstått at NHF dermed har forlatt et prinsipp for inntektsvirksomheten og innført et nytt?

– Den policyen du viser til, var først og fremst knyttet til automatvirksomheten som NHF, og mange andre ideelle organisasjoner, var involvert i for veldig mange år siden. Etter at vi mistet automatinntektene og senere den faste årlige kompensasjonen fra Norsk Tipping, har vi jobbet systematisk med å bygge opp nye inntektsprosjekter som representerer hvem vi er og hva vi ønsker å få til. Det har vi gjort både i innsamlingsarbeidet, der vi også bidrar til å spre kunnskap og skape engasjement om viktige saker vi jobber for, og i nye synlighetsprosjekter, der vi har fått inn sponsorinntekter, svarer Brandvik.

Hun understreker at denne dreiningen er godt forankret i sentralstyret i organisasjonen.

***

Vi gjør oppmerksom på at Handikapnytt er eid av Norges Handikapforbund, men er redaksjonelt uavhengig. Handikapnytt har sitt eget styre som redaktøren rapporterer til.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.