Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Assistenter går i parade på Karl Johans gate i Oslo.
NY TARIFFAVTALE: Fagforbundet og NHO Geneo har framforhandlet BPA-overenskomsten som regulerer assistentenes lønns- og arbeidsvilkår. Bildet er fra Stolthetsparaden i 2018 der assistenter organisert i Fagforbundet gikk under egen parole. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Ny tariffavtale skal sikre assistentenes lønns- og arbeidsvikår

Fagforbundet tror den nye BPA-tariffavtalen vil gjøre det lettere å rekruttere assistenter.

Handikapnytt
Publisert 16.10.2022 20:46

«BPA-overenskomsten» i kraft 1. oktober, en tariffavtale mellom Fagforbundet og NHO Geneo.

– Avtalen betyr at personlige assistenter sikres likeverdige lønns- og arbeidsvilkår innenfor bransjen, opplyser Arne Løseth, spesialrådgiver forhandlingsenheten i Fagforbundet, i en e-post til Handikapnytt.

Han bekrefter at dette også er positivt for den som har assistansen.

– At det er inngått tariffavtale i mottakers ordning, vil blant kunne ha betydning for rekruttering. Vi er kjent med at mottakere av BPA-tjenester ønsker å ha tariffavtale i sin ordning.

Viktig å organisere seg

Fagforbundet har tilsvarende tariffavtale med Virke; Landsoverenskomsten for BPA.

Personlige assistenter som registrer medlemskap i Fagforbundet, med arbeidsgiver til en BPA-ordning, vil danne grunnlag for å kreve BPA-overenskomsten gjeldende. Det betyr at de blant annet vil få AFP-ordning som har stor betydning for pensjon.

– Per i dag er det kun tre virksomheter som er bundet av den ny BPA-overenskomsten, så det blir viktig at personlige assistenter organiserer seg slik at tariffavtalen blir gjort gjeldende for flere BPA-virksomheter. Fagforbundet kan ikke kreve avtale uten å ha et medlemsgrunnlag, understreker Løseth.

Tror på et godt samarbeid

BPA-overenskomsten mellom NHO/NHO Geneo og LO/Fagforbundet opprettes og trer i kraft fra 1. oktober 2022, med utløp 30. april 2024.

– Vi håper og tror på et godt samarbeid videre med Fagforbundet om BPA-overenskomsten, og videre utvikling av BPA-tjenestene for øvrig, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, i en pressemelding.

Skal sikre best mulig BPA-tjenester

Bedrifter som omfattes av avtalen skal være bedrifter hvor hovedaktiviteten er levering av BPA. Overenskomsten omfatter også for eksempel avlastning og funksjonsassistanse om den er opprettet, men hovedaktiviteten skal være levering av BPA.

Administrasjon/funksjonærer omfattes ikke av tariffavtalen.

Bærekraftige anbud

Prissetting av BPA-tjenester gjøres vanligvis gjennom at oppdragsgiver (kommune) fastsetter en fast pris per produsert BPA-time. Partene er enige om at tjenestens prisnivå er viktig for å oppnå sunn drift og tilfredsstillende ressurser for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte.

Fagforbundet er innstilt på å bistå NHO Geneo og bedriftene i dialog med oppdragsgivere og andre offentlige instanser for å fremme verdien av bærekraftige anbud som tar opp i seg det reelle kostnadsbilde for å drive god arbeidsgiverpolitikk.

– Dette er et svært viktig punkt for våre medlemmer, og vi er glade for at Fagforbundet erkjenner at tjenestenes prisnivå, som fastsettes av kommunene, er viktig for å sikre seriøs drift og gode lønns- og arbeidsvilkår. Her ser vi et veldig godt eksempel på hvordan Fagforbundet og NHO Geneo sammen kan jobbe for å sikre best mulig BPA-tjenester til alle som har behov for det, sier Bekkemellem.

Fagforbundet anerkjenner også behovet for at bedriftene vil kunne trenge hastebehandling av søknader om bruk av avvikende arbeidstidsordninger, og at slike søknader vil bli hastebehandlet.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.