Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

– Nye rullestol-ladere er sikre

Av: Ivar Kvistum
Publisert 28.11.2016 10:24

Alle moderne ladere som følger med dagens rullestoler fra hjelpemiddelsentralen, skal være brannsikre. Men du må alltid følge bruksanvisningen for den stolen du har.

Det er avdelingsdirektør Birger Pedersen ved Nav Hjelpemiddelsentral i Vest-Agder som igjen understreker hvordan sikkerheten kan ivaretas for deg som rullestolbruker.

Og når det gjelder lading av batterier, har Nav sørget for å være føre var:

– For om lag ti–tolv år siden skiftet vi til en ny type, «smarte» ladere. De lader batteriene på en mye sikrere måte enn det som var vanlig før, forteller Pedersen.

Det er et krav til alle leverandører at de skal levere stoler med slike ladere, som er betydelig mer kostbare enn tradisjonelle løsninger.

Les tidligere saker om dette temaet her:

NAV GIR RÅD SOM KAN ØKE BRANNFAREN

NAV VIL GJENNOMGÅ BATTERI-TEKST

Smarte ladere

Fordelen er at «smarte ladere» ikke kan overlade batteriene. Dermed blir en mulig brannårsak borte.

Laderne har innebygd teknologi som «skjønner» når batteriet er fullt. Deretter går de over til kun å vedlikeholde spenningsnivået på batteriet.

Dette er for å hindre at de blir langsomt utladet når de ikke er i bruk. De fleste rullestolbatterier blir nemlig ødelagt av å bli helt utladet.

– Slike ladere kan trygt brukes også uten tilsyn og om natten, forklarer Birger Pedersen.

Men fortsatt er det aller viktigste å følge bruksanvisningen for den stolen du har, påpeker Pedersen. Dette budskapet skal nå holdes enda tydeligere fram enn før.

Søkelys på brannrisiko

Den siste tiden har Handikapnytt satt søkelyset på mulig brannrisiko knyttet til elektriske rullestoler.

Vi viste at Navs opplæringsmateriell for helsepersonell gir generelle anvisninger om at stoler alltid skal stå til lading når de ikke er til bruk, enda det ikke nødvendigvis har dekning i bruksanvisningene for alle stoler på markedet.

– Generelt er det jo ikke å anbefale at elektriske produkter alltid skal stå tilkoblet laderen. Men med de moderne, «smarte» laderne er det annerledes, sier Pedersen.

Nav vil bli enda tydeligere

Foruten å være avdelingsdirektør for hjelpemiddelsentralen i Vest-Agder har Birger Pedersen hatt ansvar for å utarbeide e-læringsmateriellet om hjelpemidler for kommunalt helsepersonell.

– Jeg synes det er fint at det er blitt satt søkelys på dette. Det viser at vi må bli enda tydeligere på det som er aller viktigst: at bruksanvisningen alltid skal følges, sier Pedersen til Handikapnytt.

Pedersen forklarer at helsepersonell også i dag blir lært opp til å gi brukerne klare råd om å følge bruksanvisningen. Men han ser at dette skal understreker enda tydeligere, på bakgrunn av det Handikapnytt har påpekt.

Se opp for gamle ladere

Birger Pedersen kan ikke garantere at absolutt alle rullestolladere som er i omløp i Norge, er av den moderne, smarte typen. Det kan ha vært resirkulert og formidlet stoler med gamle ladere i overgangsfasen til den nye løsningen.

Pedersen advarer også mot å bruke ladere på andre stoler enn dem de er levert sammen med.

– Hvis man for eksempel har en innestol og en utestol, må man ikke bruke laderne om hverandre, påpeker han.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.