Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Fotomontasje med bilde av drivstoffpumpe til venstre og hurtiglader for elbiler til høyre.
FYLLE ELLER LADE? Det blir full tank og ikke fullt batteri på bilene som Nav leverer til rullestolbrukere, også etter at nullutslippskravet er på plass. (Foto. Colourbox)

Offentlig nullutslippskrav – men fortsatt fossilt for rullestolbrukere

Fra 2022 skal det offentlige bare kjøpe inn nullutslippsbiler. Men for rullestolbrukere flest blir det trolig bensin eller diesel på tanken i flere år framover, selv om de kjører biler som er kjøpt inn av statens eget Nav.

Ivar Kvistum
Publisert 22.01.2021 06:00

Tidligere denne måneden la regjeringen fram Klimaplan 2030, stortingsmeldingen som viser hvordan det norske samfunnet skal omstilles for å nå klimamålene og samtidig skape grønn vekst.

Blant de kortsiktige og konkrete tiltakene er et krav om nullutslipp i innkjøp offentlige personbiler og varebiler allerede fra 2022, altså neste år.

Men rullestolbrukere som kjører rundt i biler som er kjøpt inn av det høyst offentlige Nav, vil trolig måtte leve med både utslipp og diesellukt også etter 2022.

Ikke bare mener leverandører og Nav at det er vanskelig med elbiler til dette formålet, men anbudskonkurransen for bilene som Nav skal kjøpe neste år, er allerede utlyst. Og da vil ikke de nye reglene gjelde.

Fortsatt fossilt

Årlig bruker Nav rundt 800 millioner kroner på tilskudd til biler for funksjonshemmede. For inneværende år er det budsjettert med 760 millioner kroner.

Nav har nettopp lyst ut en anbudskonkurranse for å bestemme hvem som skal levere såkalte gruppe 2-biler fra høsten og de neste to årene.

Dette er kassebiler som bygges om med heis eller rampe og annet spesialutstyr for at rullestolbrukere skal kunne kjøre dem.

Og Nav legger fortsatt opp til å kjøpe inn fossilbiler til dette formålet.

– Enn så lenge har billeverandørene et begrenset utvalg el-biler i den aktuelle kjøretøygruppen det går mest av i mellomstor bil, skriver direktør Liv Welde Johansen i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging i en e-post til Handikapnytt.

Miljø er viktig

Hun understreker at miljø likevel er en viktig faktor når Nav skal kjøpe inn biler for ombygging til rullestolbrukere.

– For å kunne imøtekomme klimamålene, vil vi se nærmere på hva som skal til for at brukerne kan få tildelt elbil basert på de aktuelle bilmodellene som er på markedet, skriver Liv Welde Johansen.

For å kunne imøtekomme klimamålene, vil vi se nærmere på hva som skal til for at brukerne kan få tildelt elbil basert på de aktuelle bilmodellene som er på markedet.

I fjor høst forhørte Nav seg med forhandlere om miljøkrav i forbindelse med den kommende anbudskonkurransen. Tilbakemeldingene fra bransjen var at det finnes få elektriske biler som vil være aktuelle.

Det var knyttet usikkerhet både til når slike biler vil være tilgjengelige på markedet, og om det er mulig å bygge dem om slik at de kan brukes av rullestolbrukere.

– Det er vesentlig at den spesialtilpassede bilen skal fylle brukers transportbehov og være et så driftssikkert kjøretøy som mulig i hele stønadsperioden, skriver Liv Welde Johansen.

Det finnes rullestolbrukere som allerede har tatt ladekabelen i egne hender. Les denne: SÅ STRØMLINJEFORMET FUNKER ELBIL FOR RULLESTOLBRUKER ADRIAN

Reddet av gongongen

Reglene om utslippskrav for bilene som det offentlige kjøper inn, reguleres av en forskrift som energi- og milljøkrav ved ansaffelse av kjøretøy til veitransport.

Her stilles det allerede i dag strenge krav til CO2-utslipp fra bilene. Og Samferdselsdepartementet er i gang med å revidere forskriften slik at den vil stille krav om null i utslipp fra personbiler og varebiler fra og med 2022.

Samferdselsdepartementet bekrefter overfor Handikapnytt at kravet kommer til å omfatte den typen biler som Nav kjøper inn for å bygge om til rullestolbrukere.

Men kravet vil ikke gjelde for offentlige anskaffelser som lyses ut før forskriften trer i kraft, ifølge Samferdselsdepartementet.

Dermed blir Navs fossilbiler reddet av gongongen denne gangen, for anbudskonkurransen om å levere biler til Nav-systemet fra høsten er allerede kunngjort. Bilene som kommer med på denne avtalen vil uansett ikke vil bli omfattet av de nye kravene, selv om de blir levert ut til brukerne i 2022 eller senere.

Om konkurransen hadde blitt utlyst i 2022, måtte Nav ha lagt nullutslippskravet til grunn.

Men selv da kan det hende det blir mulig for Nav å søke dispensasjon fra kravet, dersom det ikke er teknisk mulig å tilfredsstille kravene i forskriften.

Slik forskriften lyder i dag, har en åpning for å gi dispensasjon fra kravene, dersom det ikke er mulig å oppfylle kravene.

Liten åpning for elektrisk

Døra er ikke helt stengt for at rullestolbrukere kan kjøre elektrisk ved Navs hjelp, heller ikke nå.

– Vi har åpnet for el-biler i to delkontrakter for mindre biler. Erfaringsmessig er det noen brukergrupper  som har mindre behov for ombygging av sine biler, og el-bil vil kunne være et godt valg når risiko for utfordringer med ombygningen er lav, opplyser Liv Welde Johansen.

Denne åpningen ble også lagt inn i kravspesifikasjonen for rammeavtalen i posten for «liten bil». Men bilen som er på avtale i denne posten, VW Caddy, leveres bare med bensin- eller dieselmotorer. Og det er heller ikke levert noen elbiler på dispensasjon verken i 2019 eller 2020, ifølge Nav-direktøren.

Når Nav inngår den nye rammeavtalen, vil det vise seg om vinneren av posten for liten bil kan levere elektrisk motorisering for rullestolbrukere som ønsker et nullutslippsalternativ.

Om du ikke kan kjøre elektrisk som sjåfør, kan du i det minste ta taxi – i hvert fall i Trondheim. Les mer: DETTE ER NORGES FØRSTE ELEKTRISKE DROSJE MED PLASS TIL RULLESTOLER

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.