Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Saida Begum
GIR IKKE SVAR: Handikapnytt stilte avtroppende statssekretær Saida Begum flere konkrete spørsmål om vurderingene som ligger bak kuttforslagene i ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne. Hun svarer ikke på noen av dem. (Foto: Mimsy Møller, NTB)

Øker egenandelen – svarer ikke på spørsmål om levekår

Det er på tide å øke egenandelen på aktivitetshjelpemidler for voksne, mener avtroppende statssekretær Saida Begum (H). Men hun besvarer ikke spørsmål om hvordan det vil ramme funksjonshemmede med dårlig råd.

Ivar Kvistum
Publisert 13.10.2021 16:46

I det siste statsbudsjettet fra Erna Solbergs avtroppende regjering er det foreslått å øke egenandelen for aktivitetshjelpemidler til voksne med 1000 kroner, fra 4000 til 5000 kroner.

Samtidig vil Solberg-regjeringen ha strengere regler for utprøving og en plan for å sikre at slike hjelpemidler blir brukt.

Les mer: ØKT EGENANDEL OG KUTT I BEVILGNINGEN

Uendret kronebeløp siden 2014

– Det er en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for aktivitetshjelpemiddelet, men likevel ikke mer enn 4 000 kroner. Dette kronebeløpet har vært uendret siden ordningen ble etablert i 2014, skriver avtroppende statssekretær Saida Begum (H) i Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post til Handikapnytt.

Gjennom departementets kommunikasjonsavdeling hadde Handikapnytt spurt Begum om hvordan man kan unngå at økte egenandeler hindrer funksjonshemmede med svak økonomi i å benytte seg av ordningen med aktivitetshjelpemidler.

Det svarer ikke Begum på.

Hvilket faktagrunnlag?

I forslaget til innstramming av Akt26-ordningen foreslår den utgående regjeringen at det skal stilles strengere krav til utprøving og en plan for bruk av hjelpemiddelet «for å unngå at tildelte hjelpemidler ikke benyttes eller benyttes svært sjeldent».

Handikapnytt spurte Begum om hvilket faktagrunnlag departementet har for å gå ut fra at tildelte aktivitetshjelpemidler ikke blir brukt.

Det svarer ikke Begum på.

Nok med 55 millioner?

De siste årene har pengene til aktivitetshjelpemidler for voksne tatt slutt lenge før året er omme. Dermed har folk fått avslag om de har søkt for sent. Årets pott gikk tom i august, til tross for at den totalt var på over 100 millioner kroner.

Solberg-regjeringen har satt av 55 millioner kroner i sitt budsjettforslag.

Handikapnytt spurte Begum om departementet tror at de de foreslåtte innstrammingstiltakene vil være så virkningsfulle at 55 millioner kroner vil være tilstrekkelig til å dekke behovet i hele 2022.

Det svarer ikke Begum på.

Fortsatt udekte behov?

Handikapnytt spurte Begum videre: Hvis det skulle vise seg at 55 millioner kroner – halvparten av årets ramme – skulle være tilstrekkelig med de innstrammingstiltakene regjeringen har foreslått, betyr det i så fall at halvparten av alle som har fått tildelt aktivitetshjelpemiddel ikke bruker dem nok til å forsvare vedtaket? Eller vil det være folk med berettigede behov som ikke får tilgang til hjelpemidler?

Det svarer ikke Begum på.

Viktig for folkehelse og likestilling

I stedet for å svare på spørsmålene sender Saida Begum følgende tekst i en e-post formidlet gjennom Arbeids- og sosialdepartementets kommunikasjonsavdeling:

«Regjeringen er enig i at ordningen med aktivitetshjelpemidler er viktig for folkehelse og likestilling. Den gjør det mulig for personer med funksjonsnedsettelser å være i fysisk aktivitet på linje med befolkningen for øvrig. Det har ikke vært aktuelt å foreta store endringer i ordningen som eksempelvis å fjerne bestemte typer av aktivitetshjelpemidler, da dette vil ha ført til at enkelte brukere ikke ville ha fått muligheten til et hensiktsmessig aktivitetshjelpemiddel.   

De siste årene har etterspørselen vært høyere enn det ordningen kan dekke i løpet av året, og derfor har det vært lang ventetid for en del brukere. Oslo Economics har i sin evaluering pekt på en rekke tiltak til endringer i innretning for å få ned saksbehandlingstiden. Økt egenandelstak er et av disse forslagene som regjeringen velger å følge opp.

(…)

Formålet med ordningen er å kompensere for ekstrautgiftene personer med nedsatt funksjonsevne har til slikt utstyr, og et egenandelstak på 5000 kroner kan sammenlignes med kostnadene for utstyr til fysisk aktivitet som ski og sykkel.»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.