Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Flere tilpassede sykler parkert på en terrasse.
FÆRRE AV DISSE: Et dypt budsjettkutt kombinert med økte egenandeler får NHF til frykte at funksjonshemmede med dårlig råd mister muligheten til fysisk aktivitet. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Øker egenandelen på aktivitetshjelpemidler

STATSBUDSJETTET 2022: Regjeringen kutter i ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne og øker samtidig egenandelen. – Dette rammer funksjonshemmede med dårlig råd, sier seniorrådgiver Guri Henriksen i Handikapforbundet.

Ivar Kvistum
Publisert 12.10.2021 11:34

Den såkalte Akt26-ordningen – aktivitetshjelpemidler for voksne – ble innført i 2014 for å gi voksne funksjonshemmede en mulighet til å få støtte til hjelpemidler til fysisk aktivitet – for eksempel spesialtilpassede sykler og skiutstyr.

Tidligere har Nav bare formidlet slike hjelpemidler til personer under 26 år.

Men Akt26-ordningen er begrenset av en fast bevilgning på statsbudsjettet, og det er en egenandel på 10 prosent av prisen på hjlepemiddelet, begrenset oppad til 4000 kroner.

1000 kroner mer å betale

Nå foreslår den avtroppende regjeringen å øke denne egenandelen med 1000 kroner, til 5000 kroner.

Det kommer fram i forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram for Stortinget i dag.

Samtidig ønsker regjeringen å innføre strengere krav til utprøving og plan før bruk. Dette skal gjøres «for å unngå at tildelte hjelpemidler ikke benyttes eller benyttes svært sjeldent», ifølge budsjettframlegget fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Dette betyr at færre vil få hjelpemidler, og at funksjonshemmede med dårligst råd ikke kan bruke ordningen.

– Dette betyr at færre vil få hjelpemidler, og at funksjonshemmede med dårligst råd ikke kan bruke ordningen. De mister muligheten til å være i fysisk aktivitet og delta på linje med andre, sier Guri Henriksen, seniorrådgiver i Norges Handikapforbund, til Handikapnytt.

Ikke råd til å søke

Tirsdag morgen var funksjonshemmedes organisasjoner innkalt til Arbeids- og sosialdepartementet der statssekretær Saida Roshni Begum (H) presenterte de foreslåtte endringene i Akt26-ordningen.

Henriksen reagerer kraftig på endringer i ordningen vil ramme dem med dårligst råd.

– Vi vet at funksjonshemmede har dårligere levekår enn befolkningen ellers. Og fra våre egne medlemmer i NHF vet vi at mange ikke søker aktivitetshjelpemidler fordi de allerede i dag ikke har råd til egenandelen, sier hun.

Guri Henriksen mener egenandelen allerede er svært høy dersom den skal gjenspeile prisen som «folk flest» betaler for tilsvarende utstyr som ikke er spesialtilpasset.

– Det er fullt mulig å kjøpe en vanlig sykkel eller et par ski uten å betale 4000 kroner for hver av dem, sier hun.

– Betydelig svekking

Henriksen gjentar Handikapforbundets hovedkrav om at aktivitetshjelpemidler til voksne må inn i overslagsbevilgningen som andre hjelpemidler, slik at man ikke lenger får avslag når årets budsjett er brukt opp.

Slik har situasjonen nemlig vært de siste årene. Pengene har bare vart til rett over sommeren, og i år tok potten slutt i august.

Les mer: NAV ER TOM FOR PENGER TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER … IGJEN

Pengene tok slutt, til tross for at det i årets statsbudsjett ble bevilget nær 84 millioner kroner. I tillegg kom 20 millioner inn i ordningen i revidert nasjonalbudsjett før sommeren, altså 100 millioner kroner totalt.

Men i budsjettforslaget som regjeringen presenterte i dag, er beløpet barbert ned til 55 millioner kroner, altså rundt 29 millioner kroner mindre enn i fjor.

– Det er en betydelig svekking, konstaterer Guri Henriksen.

Hun mener det er opplagt at færre mennesker med dette vil få tilgang til aktivitetshjelpemidler. En økt egenandel på 1000 kroner vil ikke være i nærheten av å kompensere for budsjettkuttet.

Kan stoppe opp

Hun er kritisk også til regjeringens krav om å stille strengere krav til utprøving og en plan for bruk av hjelpemiddelet «for å unngå at tildelte hjelpemidler ikke benyttes eller benyttes svært sjeldent».

Frykten er at dette vil skape forsinkelser og bli et rigid system.

– Dette må ikke medføre økt tidsbruk, for da risikerer vi at formidlingen stopper opp. Den enkelte må i hvert fall kunne avgjøre hvem man ønsker å bruke som faginstans i utprøvingen – leverandørene, hjelpemiddelsentralen eller kommune.

Stor nytteverdi

Men selv om regjeringen både kutter i bevilgningen, stiller strengere krav og øker egenandelen, mener den selv at Akt26-ordningen er både viktig og god. Arbeids- og sosialdepartementet siterer rapporten de selv har bestilt fra Oslo Economics, der det blir slått fast:

«Ordningen har stor nytteverdi da denne har positiv innvirkning på brukernes livskvalitet og helse, og fremmer på denne måten folkehelse og likestilling.»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.