Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av kvinne som sykler på en liggesykkel.
I AKTIVITET: Fordi det ikke har vært nok penger på budsjettet, har mange voksne ikke fått tilgang til hjelpemidler for å holde seg i aktivitet. Nå legger regjeringen inn mer penger i revidert nasjonalbudsjett. (Arkivfoto)

Øker potten til aktivitetshjelpemidler

Regjeringen legger 20 millioner kroner ekstra på bordet i potten for aktivitetshjelpemidler til voksne over 26 år. Nav tror dermed at pengene vil rekke til august.

Ivar Kvistum
Publisert 11.05.2021 15:19

I revidert nasjonalbudsjett som regjeringen presenterte i dag, blir bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år – den såkalte Akt26-ordningen – styrket med 20 millioner kroner.

Dermed blir den totale bevilgningen for 2021 på nær 104 millioner kroner, hvis flertallet på Stortinget vedtar regjeringens forslag.

Hensikten med den foreslåtte økningen er, ifølge regjeringen, å sikre at «bevilgningen i større grad vil kunne dekke etterspørselen etter ordningen».

Tomt tidlig på året

Akt26-ordningen er blitt stadig mer populær, og de siste årene har pengene tatt slutt lenge før årsslutt. Søkere som har kommet for sent, har fått beskjed om at de må søke igjen neste budsjettår.

Slik har utviklingen vært de siste årene:

I 2018 ble bevilgningen i statsbudsjettet på 49 millioner kroner brukt opp i september.

I 2019 ble bevilgningen i statsbudsjettet på 50,5 millioner kroner styrket med 15 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i mai, men allerede i juni var det slutt på pengene.

I 2020 ble bevilgningen i statsbudsjettet på 52,1 millioner kroner brukt opp allerede 17. mars. I revidert nasjonalbudsjett la regjeringen inn 48 millioner kroner ekstra. Pengene rakk til september, før det var endelig slutt.

Styrket fra start

I år sørget regjeringspartiene for en styrkning slik at bevilgningen i statsbudsjettet var på 83,7 millioner kroner. Og nå altså, i revidert nasjonalbudsjett, legges ytterligere 20 millioner kroner inn.

I tillegg til dette fikk Nav overført 12,6 millioner kroner fra 2020 som ikke var belastet budsjettet. Dette er hovedsakelig knyttet til vedtak som er fattet i 2020, men der det ikke var kommet inn faktura og betalt for hjelpemiddelet innen utgangen av året, forklarer seksjonssjef Tormod Moland i Nav.

– Nav har per i dag bundet opp 80,7 millioner kroner i 2021. Dette inkluderer økonomiske bindinger fra 2020. Det er 15,7 millioner kroner av den opprinnelige rammen som ikke er disponert, skriver Moland i en e-post til Handikapnytt.

Varer trolig til august

– Hvor langt anslår Nav at den totale Akt26-potten vil rekke med en tilleggsbevilgning på 20 millioner i revidert nasjonalbudsjett?

– Med tilleggsbevilgningen på 20 millioner kroner har vi nå 35,7 millioner kroner igjen til aktivitetshjelpemidler. Det er vanskelig å anslå hvor lenge dette vil rekke, men vi tror vi kan tildele aktivitetshjelpemidler også i august, svarer Tormod Moland.

Hvis Molands anslag stemmer, vil pengene på årets bevilgning vare litt kortere enn i fjor. Da var potten brukt opp i begynnelsen av september.

Det er vanskelig å anslå hvor lenge dette vil rekke, men vi tror vi kan tildele aktivitetshjelpemidler også i august.

Måtte betale selv

Akt26-ordingen skiller seg fra øvrig hjelpemiddelformidling ved at den er begrenset av en fast bevilgning på statsbudsjettet, og at søkerne må betale en egenandel på 10 prosent for hjelpemiddelet, begrenset oppad til 4000 kroner.

Ordningen ble innført i 2014 etter en langvarig politisk kamp. Bakgrunnen var at voksne over 26 år ikke hadde tilgang til aktivitetshjelpemidler – som spesialtilpassede sykler, sitski og liknende – gjennom Nav.

I stedet måtte de betale utstyret fullt ut selv. Resultatet var at mange ble tvunget til å slutte med fysisk aktivitet når de ble voksne.

Nettopp fordi ordningen har blitt så populær, har mange funksjonshemmede likevel slitt med å få tilgang til aktivitetshjelpemidler fordi det ikke har vært penger igjen på budsjettet til å behandle søknadene deres.

– Jeg er glad for at det nå blir mulig for flere personer med nedsatt funksjonsevne å ha en aktiv fritid og å delta i fysiske aktiviteter på lik linje med andre. Dette er en ordning som i praksis bidrar til et mer inkluderende samfunn, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.