Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Montasje med skjermbilde av meldingen fra Nav, plassert på en Nav-logo. Tekst: Rammen for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år er brukt opp
SLUTT IGJEN: Dette er meldingen på Navs nettsider som fastslår at det nå er endelig slutt for i år. (Montasje)

Nå er døra stengt for å søke om aktivitetshjelpemidler i år

Pengene er brukt opp. Det er ikke lenger mulig for voksne over 26 år å søke om aktivitetshjelpemidler før i 2021.

Ivar Kvistum
Publisert 04.09.2020 09:23

Det var i går at Nav slapp kunngjøringen på sine nettsider om at «rammen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er bundet opp for 2020».

Det betyr at det ikke er rom for å behandle flere søknader enn dem som allerede er kommet inn.

Søknader som er registrert etter 6 september, blir derfor avslått på grunn av oppbrukt ramme.

Pengene strekker ikke til

I motsetning til annen hjelpemiddelformidling gjennom Nav, er ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år, den såkalte AKT26-ordningen.

Den er avgrenset av et bestemt beløp som Stortinget bevilger over statsbudsjettet hvert år.

Og de siste årene har potten gått tom lenge før året er over.

Dermed er det mange som ikke har fått behandlet søknadene sine om for eksempel sykkel, sitski og annet spesialutstyr som skal sikre mulighet for funksjonshemmede til å leve et aktivt liv og holde seg i form.

200 saker kunne vurderes på nytt

Den opprinnelige bevilgningen for i år var på 52 millioner kroner. Den var brukt opp allerede 18. mars.

I revidert nasjonalbudsjett ble ytterligere 48 millioner kroner lagt på bordet.

AKT26
  • Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet.
  • Tidligere ble slike hjelpemidler bare utlånt til personer under 26 år, men fra 2014 kom en ny ordning som gjorde det mulig også for voksne over 26 år å søke om slike hjelpemidler gjennom Nav.
  • I motsetning til annen hjelpemiddelformidling er denne ordningen begrenset av en økonomisk ramme som er vedtatt politisk. Det er også egenandeler knyttet til ordningen.

Det innebar både at 200 saker kunne vurderes på nytt, og at Nav igjen åpnet for å ta imot nye søknader.

Les mer: FÅTT AVSLAG PÅ AKTIVITETSHJELPEMIDDEL? NÅ BEHANDLER NAV SAKEN DIN PÅ NYTT

Men nå er det altså slutt igjen.

Hele beløpet på 100 millioner kroner er bundet opp i søknader som allerede er behandlet, og det er ikke rom for å ta imot nye.

Det vil fortsatt være mulig å få reparert aktivitetshjelpemidler som allerede er utlevert, forsikrer Nav.

Venter på evaluering

I fjor var Nav og hjelpemiddelbrukerne gjennom et liknende løp. Da var pengene brukt opp 7. juni, etter at Stortinget hadde lagt 15 millioner kroner ekstra på bordet.

Fjorårets samlede pott – inkludert ekstrabevilgningen – var på ca. 65,5 millioner kroner, mot 100 millioner kroner i år.

Arbeids- og sosialdepartementet har bedt om en evaluering av AKT26-ordningen, og rapporten er ventet om kort tid.

Aktivitetshjelpemidler til barn og ungdom under 26 år inngår i det ordinære formidlingssystemet og berøres ikke av AKT26-ordningen.

PS! Visste du at det fortsatt finnes en mulighet for å kunne søke på tilpasset sykkel selv om det ikke er mer penger igjen i AKT26-ordningen? Les mer her: SLIK KAN DU FÅ SYKKEL SELV OM OM NAV-POTTEN ER TOM

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.