Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kvinne kjører trehjuls liggesykkel.
I STEDET FOR RULLESTOL: Det er mulig å søke Nav om sykkel i stedet for rullestol. På den måten er du ikke lenger avhengig av om det er penger igjen på budsjettet for aktivitetshjelpemidler. (Illustrasjonsfoto)

Slik kan du få sykkel selv om Nav-potten er tom

Nav-pengene som skal gå til aktivitetshjelpemidler for voksne er trolig snart brukt opp for i år. Men visste du at du også kan søke om sykkel som alternativ til rullestol?

Bjørn Kollerud
Publisert 04.06.2019 09:59

Om du er over 26 år og trenger en spesialtilpasset sykkel eller et annet aktivitetshjelpemiddel, er du henvist til å søke gjennom AKT26-ordningen, aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år.

Men i motsetning til annen hjelpemiddelformidling er denne ordningen begrenset av størrelsen på en fast bevilgning over statsbudsjettet. Og det er dessuten en egenandel knyttet til ordningen.

Nylig ble det kjent at årets pott til AKT26 er brukt opp,  til tross for en ekstrabevilgning. Det betyr at Nav kommer til å stenge døra for å ta imot nye søknader helt fram til årsskiftet. Det samme skjedde i fjor, bare senere på året.

Les mer her: MAI: EKSTRABEVILGNING TIL HJELPEMIDLER! JUNI: PENGENE ER BRUKT OPP!

Sykkel som forflytning

Men det finnes fortsatt en mulighet for å få Nav til hjelpe deg med en sykkel. Og det er å søke om sykkelen som et forflytningshjelpemiddel.

På den måten havner sykkelen i samme kategori som en rullestol, og vil dermed kunne formidles gjennom det ordinære hjelpemiddelsystemet som ikke er begrenset av en bevilget penge pott, og som ikke har egenandel.

Sykkel regnes kanskje først og fremst som et aktivitetshjelpemiddel. Men det er også mulighet for å søke Nav om å få sykkel som et forflytningsmiddel for å komme seg fra A til B, hvis du ikke har bil, eller elektrisk rullestol.

Alternativ til rullestol

Seniorrådgiver Kristine Reithaug i Navs kommunikasjonsavdeling opplyser i en e-post på vegne av fagavdelingen at følgende krav må oppfylles for få sykkel innvilget som forflytningshjelpemiddel:

Sykkelen er spesialutviklet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vilkårene for å få rullestol er oppfylt. Sykkelen gis som et alternativ til nødvendig rullestol, og er mer hensiktsmessig enn rullestol.

Hun viser til følgende utdrag fra Navs retningslinjer;

«Når det gjelder sykler med- og uten hjelpemotor, kan dette likevel anses som et gangteknisk hjelpemiddel til forflytning ute – over kortere avstander. Utgangspunktet vil da være hvorvidt sykkelen er spesialutviklet for funksjonshemmede, og/eller hvorvidt sykkelen ikke er normal å anskaffe også for funksjonsfriske. Praksis tilsier at sykkel som forflytningshjelpemiddel kun kan gis dersom vilkårene for rullestol er oppfylt. Sykkelen gis da som et alternativ til nødvendig rullestol og der sykkel er mer hensiktsmessig.»

Vintersykle?

Bredden i tilbudet av sykler er stort, og mulighetene for skreddersøm er mange. Selv om sykkelsesongen for lengst er i gang, kan man kanskje planlegge høst- og vintersykling?

Mange sykler kan leveres med piggdekk, så helårs-sykling kan absolutt være tilgjengelig i deler av landet.

Ukjent for mange

Bardum AS er en av hjelpemiddelleverandørene som tilbyr et bredt program av sykler. Produkt- og markedssjef Veronica K. Astrup peker på at ordningen om å søke på sykkel som forflytningshjelpemiddel har eksistert lenge.

Men den er kanskje ikke godt nok kjent, verken blant ergoterapeuter eller brukere.

– Dette er en ordning som har vært gjeldende siden lenge før AKT26 trådte i kraft i juli 2014. Det er ikke en ordning som sjelden benyttes, men det virker som enkelte ergoterapeuter har glemt den etter at AKT26 kom, sier Veronica K. Astrup.

Dette er en ordning som har vært gjeldende siden lenge før AKT26 trådte i kraft i juli 2014. Det er ikke en ordning som sjelden benyttes, men det virker som enkelte ergoterapeuter har glemt den etter at AKT26 kom.

– Generelt opplever vi at Nav og hjelpemiddelsentralene er oppmerksomme på ordningen, og guider brukerne der det er aktuelt, legger hun til.

Hvor mange sykler som leveres ut årlig gjennom denne ordningen, har hun ikke tall på.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.