Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ung mann i full fart med håndsykkel.
RULLER IGJEN: Nav har fått penger fra Stortinget til å ta opp igjen de drøyt 200 søknadene om sykler og andre aktivitetshjelpemidler for voksne som opprinnelig fikk avslag. Og trolig blir det penger igjen til flere nye søknader. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB Scanpix)

Fått avslag på aktivitets-hjelpemiddel? Nå behandler Nav saken din på nytt

200 søknader som opprinnelig ble avslått fordi Nav var tom for penger, blir nå tatt opp igjen. I tillegg rekker Stortingets ekstrabevilgning trolig til rundt 350 nye søknader om aktivitetshjelpemidler til voksne, før potten er tom igjen.

Ivar Kvistum
Publisert 09.07.2020 13:16

Enda et kapittel i historien om årets bevilgning til aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år – den såkalte AKT26-ordningen – er nå i ferd med å bli skrevet.

I sommer skal Nav gjenoppta 200 gamle saker som opprinnelig fikk avslag fordi den opprinnelige bevilgningen over statsbudsjettet på 52 millioner kroner var brukt opp allerede 18. mars.

Friske penger til gamle saker

Da Stortinget vedtok revidert nasjonalbudsjett 19. juni, kom 48 millioner kroner ekstra inn i ordningen. Det betyr at Nav kan gjenoppta behandlingen av gamle saker, og dessuten ta imot nye søknader.

Ifølge et informasjonsbrev fra Nav til det sentrale brukerutvalget for hjelpemidler og tilrettelegging, er det i overkant av 200 saker som nå skal vurderes på nytt.

Disse sakene skal behandles ferdig før Nav går løs på nye søknader.

Du får beskjed

De rundt 200 som fikk avslag på grunn av tom pott, trenger altså ikke søke på nytt, slik det opprinnelig lå an til.

«Alle som tidligere har fått sin søknad avslått på grunn av manglende midler vil få en skriftlig henvendelse der de varsles om at saken gjenopptas», skriver kontorsjef Tormod Moland i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) til Handikapnytt i en epost.

I denne henvendelsen vil du også få beskjed dersom det mangler dokumentasjon eller et gyldig pristilbud i saken.

Alle som tidligere har fått sin søknad avslått på grunn av manglende midler vil få en skriftlig henvendelse der de varsles om at saken gjenopptas.

AKT26
  • Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det kan dreie seg om sykler, skiutstyr, apparater som stimulerer bevegelse, og så videre.
  • Tidligere ble slike hjelpemidler bare utlånt til personer under 26 år, men fra 2014 kom en ny ordning – AKT26 – som gjorde det mulig også for voksne over 26 år å søke om slike hjelpemidler gjennom Nav.
  • I motsetning til annen hjelpemiddelformidling er denne ordningen begrenset av en politisk fastlagt, økonomisk ramme. Det er også egenandeler knyttet til ordningen: 10 prosent av hjelpemiddelets kostnad, begrenset oppad til 4000 kroner.
  • De siste årene har potten gått tom lenge før budsjettåret har vært over, slik at mange har fått avslag. Også i fjor ble det gitt en tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett.

Raskere saksbehandling

Det vil også bli sendt en melding digitalt gjennom «Ditt Nav», der du kan svare bekreftende på ønsket om å få saken gjenopptatt.

«Svarer man på denne, kan det gi raskere saksbehandling i noen saker. Selv om man ikke bekrefter, vil saken bli gjenopptatt», forklarer Moland i e-posten.

Nav har satt som mål at alle de gjenopptatte sakene skal være ferdig behandlet innen 15. august.

«Når de gjenopptatte sakene er behandlet, planlegger NAV å behandle nye søknader fra 15. august. Det er derfor anledning til å innvilge nye søknader innenfor rammen som nå er betydelig styrket», varsler Moland.

Så langt rekker pengene

Men hvor mange kan regne med å få et positivt svar på sin søknad om et aktivitetshjelpemiddel gjennom AKT26-ordningen i år?

Handikapnytt har beregnet at det kan være rom for å gi positivt vedtak til cirka 300–350 nye søknader, i tillegg til de drøyt 200 gamle sakene som nå behandles.

Denne helt uoffisielle beregningen tar utgangspunkt i at Nav bruker like mye penger i gjennomsnitt på hvert vedtak nå som de gjorde med den opprinnelige bevilgningen på 52 millioner kroner. De pengene rakk til 604 positive vedtak totalt.

Tur og orden

Handikapforbundets seniorrådgiver Guri Henriksen representerer Safo (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) i det sentrale brukerutvalget for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging.

Hun forventer at Nav nå behandler sakene raskt, og i tur og orden.

– Folk som ikke har søkt, kan sende inn søknader når de har behov for aktivitetshjelpemidler, og Nav må behandle disse. Når pengene er brukt opp vil det igjen bli avslag, uttaler Henriksen til Handikapnytt.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.