Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av parkerte handikapsykler utenfor en hytte.
IKKE NOK TIL ALLE: 604 søkander om aktivitetshjelpemidler til voksne ble innvilget i år. Alle andre må begynne på nytt med ny søknad. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Ulik saksbehandlingstid kan ha avgjort hjelpemiddelsøknader

604 personer fikk positivt vedtak om aktivitetshjelpemidler for voksne innen pengene for i år tok slutt. Alle andre må søke om igjen neste år. Hvor lang tid Nav har brukt på å behandle hver enkelt søknad, kan ha avgjort om du til slutt fikk ja eller nei.

Ivar Kvistum
Publisert 06.04.2020 09:16

Nav varslet 18. mars at årets pott på 52 millioner kroner til ordningen for aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år, var brukt opp.

Den såkalte AKT26-ordningen skiller seg fra andre deler av hjelpemiddelformidlingen ved at den er begrenset av et bevilget beløp på statsbudsjettet.

Dette er tredje året på rad at det er slutt på pengene før året er omme, og det går tomt tidligere for hvert år.

Les mer: NAV ER TOM FOR PENGER TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER … I ÅR IGJEN

604 positive vedtak

Før årets bevilgning var brukt opp, hadde Nav fattet 604 positive vedtak om aktivitetshjelpemidler til voksne. Det bekrefter kontorsjef Tormod Moland i Nav i en e-postkorrespondanse med Handikapnytt.

Hvor mange søknader om aktivitetshjelpemidler til voksne som totalt har ligget til behandling, og hvor mange som har fått avslag, kan ikke Nav gi noe tall på.

Men alle saker hvor det ikke var fattet vedtak innen 17. mars, ble avslått. For det var da potten var tom.

Ulik saksbehandlingstid

Handikapnytt: Betyr det i så fall at ulik saksbehandlingstid kan ha avgjort om man får et vedtak eller ikke? Noen kan ha søkt tidlig, men hvis saken for eksempel har vært mer komplisert og tatt lenger tid å behandle, kan det ha ført til at vedtaket ikke er fattet innen fristen? Mens andre, som har søkt senere, men hatt kortere saksbehandlingstid, kan ha rukket å komme med?

Moland: Ja, det er riktig at brukersaker kan ha ulik saksbehandlingstid. Nav har visse prioriterte områder som barn, arbeid og utdanning, trykksår og terminalsaker. Søknad om aktivitetshjelpemidler til de over 26 år vil dermed ikke være prioritert område. Disse sakene behandles ofte i kronologisk rekkefølge etter innregistrert dato. Som du skriver vil sakens kompleksitet være avgjørende for hvor raskt et vedtak kan fattes. Enkelte ganger kan det være nødvendig å innhente tilleggsinformasjon. Det kan også være at det stilles spørsmål ved valg av løsning hvis bruker uten å legge ved begrunnelse søker på produkter som ikke er på rammeavtale.

Ingen klageadgang

Handikapnytt: Hvordan skal folk forholde seg dersom de har en søknad inne som ikke ble behandlet innen fristen?

Moland: Søknader som ennå ikke har blitt ferdig behandlet, vil nå bli avslått. Man kan ikke klage på et avslag som er begrunnet med at rammen er brukt opp. Ingen søknader vil bli liggende på vent. Brukere oppfordres derfor til å søke på nytt i 2021. Med hensyn til utforming av ny søknad, må man være klar over at rammeavtaler, og dermed Navs produktutvalg, kan endres. Det vil derfor være viktig at bruker, og eventuelt terapeut, holder seg oppdatert på hvilke løsninger som til enhver tid er prisforhandlet.

Ingen søknader vil bli liggende på vent. Brukere oppfordres derfor til å søke på nytt i 2021.

Detaljbilde av en liggesykkel ute i naturen.

POPULÆRT: Sykler er blant de mest etterspurte aktivitetshjelpemidlene gjennom AKT26-ordningen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Ingen søknader blir liggende

Handikapnytt: I fjor kom det en ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett som holdt ordningen gående litt lenger. Dersom det skulle komme en tilleggsbevilgning, vil da søknader som allerede ligger i systemet bli tatt opp igjen, eller må folk likevel søke på nytt?

Moland: Ingen søknader blir lagt på vent, så man må eventuelt søke på nytt hvis det skulle foreligge en ekstra bevilgning i revidert nasjonalbudsjett.

Forskyvning fra år til år

Handikapnytt: Hva er årsaken til at pengene ble brukt opp enda tidligere enn i fjor? Det er jo nærliggende å tenke at stadig flere søknader kommer fra folk som har fått avslag i fjor og blitt henvist til å søke på nytt.

Moland: Vi er klar over at det faktum at rammebevilgningen har blitt brukt opp de siste årene, fører til en forskyvning av søknader fra år til år.

Sykler og bevegelsesapparater

Handikapnytt: Er det nå slik at det i praksis formidles en overvekt av hjelpemidler til sommersesongen (sykler mm.) gjennom AKT26, siden det ikke er penger til å søke om høsten, når skiutstyr o.l. er mest aktuelt?

Moland: Vår statistikk viser at det i all hovedsak søkes om sykler og hjelpemidler til passiv bevegelse av kroppen, som for eksempel apparater som beveger ben og armer uten at man trenger å ha egen funksjon. Det kan være flere årsaker til dette, blant annet høy gjennomsnittsalder og redusert funksjonsnivå hos brukerne. Det er liten grunn til å tro at hovedårsaken til at det søkes lite skiutstyr er søknadstidspunktet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.