Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Håvard Ravn Ottesen innfelt på et detaljbilde av understellet på en elektrisk rulestol.
FORUTSE BEHOV: Hjelpemiddelformidlingen må i større grad bli proaktiv for å komme mennesker med raskt progredierende som ALS i møte, sier brukerrepresentant Håvard Ravn Ottesen. (Foto: Ivar Kvistum og privat)

Reagerer på statsråd-svar om ALS og hjelpemidler

Det må alltid være behovet og ikke diagnoser som styrer hjelpemiddelformidlingen, mener brukerrepresentant Håvard Ravn Ottesen.

Ivar Kvistum
Publisert 07.03.2022 09:11

I noen tilfeller må alvorlig syke og døende mennesker med den svært alvorlige sykdommen ALS vente i månedsvis for å få nødvendige hjelpemidler – til tross for at tiden de har igjen kan være svært knapp. Hva kan gjøres med det?

Dette ville Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud ha svar på i et spørsmål til daværende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Statsråden svarte blant annet med å vise til prioriteringer i Nav hjelpemiddelsentral. Hun skrev:

«Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst meg om at personar med ALS og andre sjukdomar som utviklar seg raskt, har høgste prioritet hos NAV Hjelpemiddelsentral. Dette er ei prioritering som eg støttar, nettopp av dei grunnane som representanten viser til.»

Les mer: TAJIK: HJELPEMIDLER TIL ALS-PASIENTER SKAL HA HØYESTE PRIORITET

Prioritere opp – prioritere ned

Svaret til Hoksrud får Håvard Ravn Ottesen til å reagere. Han representerer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) i det sentrale brukerutvalget for hjelpemidler og tilrettelegging.

Han stusser over at statsråden svarer som om det er diagnoser som styrer prioriteringen.

– Vårt utgangspunkt er at det skal være god hjelpemiddelformidling til alle som trenger det, uansett diagnose. Men ordbruken i svaret til Hoksrud legger føringer om en diagnosespesifikk formidling, i stedet for en funksjonsspesifikk formidling.

– Når man sier at noe har høyeste prioritet, så må nødvendigvis noe annet være prioritert ned, sier Håvard Ravn Ottesen til Handikapnytt.

Når man sier at noe har høyeste prioritet, så må nødvendigvis noe annet være prioritert ned.

Raskt og effektivt for alle

Han har bedt om en orientering om bakgrunnen for statsrådens svar til Hoksrud på neste brukerutvalgsmøte.

– Vi er opptatt av at det skal være åpenhet om prioriteringene i hjelpemiddelformidlingen, og at hjelpemiddelformidlingen skal foregå raskt og effektivt for alle, understreker Ottesen.

Ikke føre var

– Men er det ikke bare rett og rimelig at mennesker med en ALS-diagnose – som i mange tilfeller har kort tid igjen å leve – får komme først i køen for hjelpemidler?

– Når situasjonen er akutt, så skal det alltid handles deretter. Vi fra brukersiden har selv vist til progredierende tilstander når vi kritiserer at det går for sakte. Utfordringen i dagens hjelpemiddelformidling er at man ofte ikke klarer å være føre var. Systemet er slik at behovet må foreligge og være dokumentert før du har mulighet til å sende søknaden om et hjelpemiddel. Da kan det ta for lang tid, sier Ottesen.

Fra reaktivt til proaktivt

Han viser til at Nav selv har et utviklingsarbeid gående som han håper vil løse de problemene som Bård Hoksrud tok opp i spørsmålet til arbeids- og inkluderingsministeren.

– Vi snu fra en reaktiv til en proaktiv hjelpemiddelformidling der man i langt større grad forutser behov som vil oppstå, sier han.

I saker der personen har en raskt progredierende diagnose mener han det langt på vei må være mulig å forutse forløpet og være klar med hjelpemidler når en person trenger den – selv om også sykdommer som ALS har ulikt forløp fra person til person.

Håvard Ravn Ottesen påpeker at det dessuten ikke bare er Nav hjelpemiddelsentral som påvirker prioriteringer og tempo i hjelpemiddelformidlingen. Mye er også opp til kommunene, hvor det er ulike prioriteringer og hvor tilgang til ergoterapeuter mange steder er et knapphetsgode.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.