Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nav-logo
GAMMEL RAPPORT: Selv Stortingets kontrollkomité ble nektet innsyn i rapporten da saken ble behandlet høsten 2020. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Regjeringsrapport fra 2014 slo fast at eksportforbud av trygd var ulovlig 

Allerede i 2014 slo en internrapport i regjeringen fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen.

Handikapnytt
Publisert 09.11.2022 08:30

(NTB:) «Innføring av bostedskrav eller direkte eksportforbud vil være forbudt etter forordningen, med unntak av de få situasjoner der forordningen unntaksvis åpner for slike krav», heter det i rapporten, som ble skrevet av en intern arbeidsgruppe i regjeringssystemet i 2014, skriver VG.

Ble nektet innsyn

Arbeidsgruppen kom likevel til at det var mulig å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen til å lage egne norske unntak fra retten til fri bevegelse.

Rapporten har ikke blitt offentliggjort, selv ikke da Nav-skandalen sprakk i 2019. Selv Stortingets kontrollkomité ble nektet innsyn i rapporten da saken ble behandlet høsten 2020, skriver avisen.

Hensyn til opprydningen

En rekke jussprofessorer gikk i forrige måned ut i Aftenposten med en oppfordring om at rapporten burde offentliggjøres. Argumentene deres var at hensynet til å verne om interne arbeidsprosesser i departementet og regjeringen kan ha veid tyngre enn hensynet til full opprydning.

78 antas uriktig dømt

I oktober 2019 ble det offentlig kjent at Nav har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012 som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til andre EØS-land. Feilen resulterte i at minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019, viser tall fra Riksadvokaten.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.