Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

ELEFANTEN I ROMMET: Jan Tore Sanner nevnte ikke boligpotlikk eller ny byggteknisk forskrift i hilsningstalen ved åpningen av Handikapforbundets landsmøte. (Foto: Ivar Kvistum)

Sanner i løvens hule – uten å nevne elefanten i rommet

Jan Tore Sanner møtte landsmøtet i Norges Handikapforbund – uten å nevne det omstridte forslaget til nye byggeforskrifter med et ord.

Ivar Kvistum
Publisert 16.06.2017 17:58

Man kan si at han kom til løvens hule, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Men i hilsningstalen sin til landsmøtet i NHF på Lillestrøm fredag 16. juni nevnte han ikke den store elefanten i rommet med et eneste ord:

Elefanten er det omstridte forslaget til ny byggforskrift, det såkalte Tek 17, som på flere punkter innebærer endringer og svekkelser i kravene til tilgjengelighet i boliger.

I et intervju med Handikapnytt etter talen forteller Sanner hvorfor han ikke nevnte Tek17: – TILGJENGELIGHETEN BLIR IVARETATT

Handikapforbundet er en av mange organisasjoner som de siste månedene har kjempet hardt mot forslaget, som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner står bak, og som han argumenterer sterkt for.

Motstanderne mener  det ødelegger for målet om å skape et boligmarked som ikke utestenger funksjonshemmede.

Lein varslet nederlag

Men om Sanner ikke nevnte Tek17 eller boligpolitikk i talen sin, sørget forbundsleder Arne Lein for å ta opp tråden da han holdt sin tale like etter at statsråden hadde forlatt Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Ifølge Lein kommer Sanner til å offentliggjøre sin beslutning om ny byggforskrift innen 1. juli. Og den kommer ikke til å inneholde det Handikapforbundet håper på.

Med andre ord: protestene har etter all sannsynlighet ikke ført fram, i hvert fall ikke på de punktene som er viktigst for funksjonshemmedes organisasjoner.

Derfor sa Lein:

– Om forslaget til Tek 17 blir gjennomført har vi en stor oppgave i å tilbakeføre reglene til kravene i Tek 10, sa Lein.

Det er ikke sikkert dere alltid får gjennomslag. Men dere har større innflytelse enn kanskje dere selv tenker over.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Jan Tore Sanner på talerstolen.

ROSTE BIKKJA: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner oppfordret NHF til å fortsette innsatsen som vaktbikkje i samfunnet. (Foto: Ivar Kvistum)

Fortsett som vaktbikkje

I stedet for å snakke om byggforskrifter og boligpolitikk, roste Jan Tore Sanner Norges Handikapforbund for den viktige rollen organisasjonen spiller i samfunnet.

Og han hadde følgende gode råd:

– Fortsatt som før. Dere er en viktig organisasjon som blir lyttet til, og som betyr veldig mye for mange, sa Sanner.

Tek 17
  • Byggteknisk forskrift er regelverket som bestemmer hvilke standarder man må følge i ny bygningsmasse.
  • Dagens regler har tittelen Tek10. Regjeringen har lagt fram et forslag til nytt regelverk: Tek17.
  • For regjeringen er det viktig å forenkle regelverket for å få fart på norsk boligbygging.

Han oppfordret NHF til å fortsette jobben som vaktbikkje:

– Det er ikke sikkert dere alltid får gjennomslag. Men dere har større innflytelse enn kanskje dere selv tenker over, sa Sanner.

Han roste organisasjonen for evnen til å skape engasjement og nevnte spesielt kampanjen «Fjern Gæppen» som satte søkelyset på mangelfull tilgjengelighet på T-banen i Oslo.

– Dere skaper synlighet og viser tydelig hva det handler om, sa han.

Frivilligheten blir viktigere

Jan Tore Sanner snakket også om frivillige organisasjoners rolle i samfunnet. Han mener betydningen bare vil øke.

– Frivilligheten kan bidra mer til velferden framover. Utfordringen vil bli at ikke alle oppgaver kan løses av det offentlige, sa Sanner og pekte på flere eksempler der frivillig innsats og sosialt entreprenørskap tar tak i uløste oppgaver i samfunnet.

Landsmøtet i Norges Handikapforbund, som arrangeres hvert andre år, varer fram til søndag.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.