Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Heidi Greni.
BEVAR HJELPEMIDDELORDNINGEN: Heidi Greni er stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Sør-Trøndelag.

Senterpartiet sier nei til flere kommunale hjelpemidler

Hjelpemiddelformidlingen kan bli mer effektiv på andre måter enn å undergrave rettighetene i folketrygden, mener Senterpartiets stortingsrepresentant Heidi Greni.

Ivar Kvistum
Publisert 17.11.2017 17:02

Fire stortingsrepresentanter fra Senterpartiet fremmer et forslag som innebærer et klart nei til å flytte hjelpemidler fra folketrygden til kommunene.

Les mer: – REGJERINGEN RASERER HJELPEMIDDEL-ORDNINGEN

Sigrid Simensen Ilsøy, Nils T. Bjørke, Åslaug Sem-Jacobsen og Heidi Greni har signert forslaget, som fastslår at grunnprinsippene i hjelpemiddelordningen må forbli som i dag.

Nei til kommunalisering

«Stortinget ber regjeringen sørge for at de som har behov for hjelpemidler, sikres et helhetlig og likeverdig tilbud framover, med rettigheter og finansiering for alle hjelpemidler i folketrygden og en utlånsordning slik som i dag», heter det i forslaget som er fremmet av Sp-representantene.

Dermed sier Senterpartiet et klart nei til regjeringens planer om å overlate deler av hjelpemiddelformidlingen til kommunene.

Også SV har gjort det helt klart at de går imot en slik ide.

«Forslagsstillerne forutsetter at disse hjelpemidlene forblir statens og folketrygdens ansvar, for å nå politiske mål om selvstendige liv, likestilling, likebehandling og deltakelse i samfunnet», skriver de fire.

Nødvendig å endre

– Vi i Senterpartiet er imot kommunalisering av dette området. Men forslaget innebærer mer enn bare å si nei, påpeker Sp-representant Heidi Greni overfor Handikapnytt.

For i forslaget erkjenner nemlig de fire Senterparti-politikerne at det er nødvendig å effektivisere, forenkle og forbedre hjelpemiddelformidlingen dersom den skal være rustet til å møte fremtidens utfordringer.

«Dagens hjelpemiddelordning kan forbedres, og forslagsstillerne mener det er viktig å følge opp utvalgets forslag for å forenkle og forbedre dagens formidling», heter det i forslaget deres.

Men de mener at «kommunalisering» ikke er veien å gå.

Peker på andre løsninger

I stedet har de tatt for seg rapporten til regjeringens eget ekspertutvalg og funnet fram til flere av de andre forslagene som utvalget presenterte i rapporten.

Heidi Greni mener regjeringen har tatt for lett på andre mulige løsninger enn kommunalisering for å skape en bedre hjelpemiddelformidling.

Derfor inviterer de Stortinget vedta å be regjeringen om blant annet dette:

  • Sørge for forbedringer i bestillingsordningen av hjelpemidler, blant annet ved å forenkle rutiner og etablere flere eksterne lagre av statlige hjelpemidler i kommunene.
  • Utvikle bedre dataløsninger på hjelpmeiddelområdet.
  • Utvikle og styrke ordningen med brukerpass for å få ned saksbehandlingstiden og sikre bedre brukermedvirkning.
  • Sikre god informasjon og forutsigbarhet for brukere av hjelpemidler.
  • Sørge for at kommunene får ansatt flere ergoterapeuter, slik at det blir mer kapasitet og kompetanse i den kommunale førstelinjen.

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.